Bogøs handlende

Hartmann, Christian Andreas Møller

Christian Andreas Møller Hartmann (1847-1901) drev i 1890'erne købmandsforretningen på Bogø Hovedgade 131. Allerede i juli 1876 omtales i Folketidendes hotelliste for Nykøbing en kommis Hartmann fra Bogø. Han døde i foråret 1901, og forretningen blev solgt. Siden blev den revet ned, og Brugsen opførte i 1905 en ny butik på grunden. Han er omtalt i en artikel af Marianne Meyer i Bogøs historie. Årsskrift 2017.

Ibsen, Alma

Alma Ibsen (1882-1966) drev sammen med sin mand, skibsfører Hans Ibsen (1885-1960), købmands- og viktualieforretningen på Bogø Hovedgade 112. I 1938 blev butikken overtaget af Alfred Nielsen.

Nielsen, Alfred Julius

Alfred Nielsen (1876-1967) stod i købmandslære i Nykøbing F og var kommis i Stubbekøbing. Han kom til Bogø i 1903 og var brugsuddeler i Bogø Brugsforening fra 1904 til 1937, derefter selvstændig købmand i forretningen Bogø Hovedgade 112, som han drev sammen med datteren Magda. Han var far til Viggo Nielsen, der var inspektør på Bogø Kostskole.

Nielsen kunne endvidere fejre 25 års jubilæum som bestyrer af Nordfalsters Banks filial på Bogø.

Staben omkring 1928 med uddeler Alfred Nielsen i spidsen. Han bestred sin post som uddeler fra 1904 til 1937. Derefter rykkede han lidt hen ad gaden og overtog Ibsens købmandsbutik, som han drev sammen med datteren Magda. Han passede butikken næsten frem til sin død som 90-årig i 1967.

Købmand Alfred Nielsen i 1964 foran forretningen på Bogø Hovedgade 112.

Rasmussen, Knud og Tove

Efter 33 år afhændede Tove og Knud Rasmussen pr. 1. april 1990 deres købmandsforretning i Bogø Hovedgade 158

Steffensen, Valdemar

Johannes Tjørnebys forgænger i forretningen på Bogø Hovedgade 158 var købmand Valdemar Steffensen, født på Bogø 7. maj 1869. Gift med Kirsten Steffensen.

Tjørneby, Johannes William

Johannes Tjørneby tog styrmandseksamen fra Bogø Navigationsskole i 1912 og skibsførereksamen i 1916. Han overtog købmandsforretningen, Bogø Hovedgade 158, i december 1919.

I Navigationsskolens eksamensprotokoller er han først anført som Johannes William Petersen, men i 1916 som Tjørneby.

Købmand Tjørneby og hans kone Karla, kaldet "Musse" med lærer Olsens tre børn Elin, Finnur og Fridbjörg. Året er 1955.

Tjørnebys forretning i Bogø Hovedgade 158 i 1955.

Interview med Johannes Tjørneby i Lolland-Falsters Venstreblade i anledning af hans 25 års forretningsjubilæum på Bogø, 3. december 1944.