Hans Christian Rylander

Hans Christian Rylander, kunstmaler, grafiker og billedhugger, f. 4. april 1939 i København. Lærereksamen 1963; Kunstakademiets Malerskole (professor Egill Jacobsen) og Kunstakademiets Kunstpædagogiske Skole (cand. phil.) 1965-69. Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling 1963, udstillet smst. 1964 og 1966.

Medlem af Censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1967-68, 1986-87 og 1992-93; kunstnerisk konsulent for Birkerød Kommune 1978-82; formand for kunstnersammenslutningen Decembristerne fra 1980; medlem af Komiteen for Internationale Kunstudstillinger (KIKU) fra 1990, formand 1992-95; medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1994-95 og fra 2005- og af Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg 1996-98; formand for bestyrelsen for Center for Dansk Billedkunst fra 1999. Medlem af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fra 2005.

Udstillinger: Kunstnernes Påskeudstilling 1965-67; Charlottenborgs Forårsudstilling 1964-66; Charlottenborgs Efterårsudstilling 1966; medl. af Oktoberudstillingen 1964-66, af Koloristerne 1968, af Decembristerne fra 1969, af Den Blå Citron fra 1981; Århus Festuge 1966; Ung Dansk Kunsts Jubilæumsudstilling, Den Frie1967; Kunstforeningen, Gl. Strand, København (retrospektiv) 1971; Ny Carlsbergfondets nyerhvervelser; Ung Dansk Kunst, Louisiana 1972 (senere flyttet til Århus Kunstbygning); Galerie Birkdam 1972-75 og 1977; Å-Udstillingen 1974 og 1981; Midtvejs på Danske Museer 1978; Charlottenborgs åbningsudstilling, Ung Dansk Kunst 1980, Vejle Kunstmuseum (retrospektiv) 1982; Billedkunst hvordan? på Vejle Kunstmuseum, Års Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Århus Kunstmuseum og Esbjerg Kunstpavillon 1982-83; Kunstnere for Fred, Charlottenborg 1983; Nat af Bly og Aske, Charlottenborg 1984; Esbjerg Kunstforenings 75-års Jubilæumsudstilling, Esbjerg Kunstpavillon; "Virkeligheden", Nikolaj 1989; Kulturhuset, Helsinge (retrospektiv) 1992; Galleri Trap (separat) 1992; Spejlbilleder - en udstilling af selvportrætter, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1992-93; Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet 1994; "Horn", Galerie Anne Marie, Kbhvn 1994; Randers Kunstmuseum 1995; Veksølund1996-97; Tidevand, Charlottenborg 1997.

Udstillinger i udlandet: Vestberlin 1967: Atheneum Kunstmuseum, Tammerfors Kunstmuseum 1968; Biennalen i Paris, Musée d´Art Moderne 1969; Torino 1971; Nordisk Kunst, Reykjavik 1972; Art Danoise 1945-73, Grand Palais, Paris 1973; Å-Udstillingen på Galerie F 14, Moss, Norge 1974; Le Salon 1979, Racines, Grand Palais, Paris 1979; Det Danske Hus i Paris (retrospektiv) 1981; Salon de Mai, Paris 1982 og 1983; Midtvejs på Galerie F 15, Moss, Norge 1982; Grafiktriennalen Malmö Konsthall 1983; Biennalen, Venedig 1984; Dansk Grafik, England 1987-88; Dansk Grafik, Vesttyskland 1987-88; 3rd Internationale Biennale, Taipei, Taiwan 1987-88; Salon de Tokyo 1988; Fult a´Dansk Grafik, Christianssand 1988; "Den Danske Streg", Sao Paulo 1987.

Repræsenteret: Statens Museum for Kunst og Kobberstiksamlingen; Århus Kunstmuseum; Randers Kunstmuseum; Vejle Kunstmuseum; Hjørring Kunstmuseum; Sønderjyllands Kunstmuseum; Esbjerg Kunstpavillon; Fyns Stifts Kunstmuseum;Kastrupgårdsamlingen; Storstrøms Kunstmuseum; Victoria and Albert Museum, London.

Udsmykninger: Mur i Brande 1968; Frederikssundsvejens Skole 1975; Gladsaxe Politi- og Retsbygning 1976; Odense Univ. 1984 og 1086; Odense Univ. Bibliotek 1980; Nordisk Ministerråd 1986; Østre Landsret 1987 (alle med støtte fra Statens Kunstfond); Roskilde Amtsgymn. 1981 (gave fra Ny Carlsbergfondet efter ansøgning); Vejen Handelsgymn. (gave fra Ny Carlsbergfondet efter ansøgning) 1985; Domus, Vejle Teater; Helsinge Gymn. (m. tilskud fra Ny Carlsbergfondet) 1988); Vejle Administrationsbygning 1989; Helsinge Kulturhus (m. støtte fra Statens Kunstfond) 1990; Rigshospitalet (Statens Kunstfond) 1991; Dronninglund Gymn. (Statens Kunstfond) 1993; Århus HF-Center, Viby J. (Statens Kunstfond) 1993; Nykøbing Katedralskole 1998; Helsinge Rådhusplads 1999. Provianthuset / Christiansborg. (Statens Kunstfond) 1990-2004.

Har skrevet (s. m. Jan Garff): For Friheden lever Længslen (1979). TV-film: Han maler Menneskets Drømme og Længsler (1979). Solgt til bl.a.: Statens Kunstfond; Ny Carlsberg fondet: kommuner; kunstbiblioteker; kunstforeninger.

Tildelt: Biennaleprisen for Malere, Paris 1969; Statens Kunstfonds 3-årige Stipendium 1970; arbejdslegater fra Statens Kunstfond; Michaelsens Tegnelegat; Irgen Bergs Legat; Ida Suhrs Legat; Det Bielske Legat; Decemberudstillingsfonden ved Charlottenborgs Legat; Van Gogh udstillingens Legat; Vilh. Pachts Kunstnerlegat 1983; Eckersberg-Medaillen 1984; Overretssagfører Rigenstrups Legat 1984; Statens Kunstfonds livsvarige ydelse 1986; legat fra Ole Haslunds Kunstnerfond 1990; Viggo Jarls Legat 1997; Knud Nissens Legat 1999; Ruth og Finn Torjussens Fond 2001.

Billedfrise med reminiscenser (Provianthuset) og prolog. ”Erindringsøjeblikke”. Akryl og olie på lærred. 2003-2004. Samlet mål 233 x 759. Tilhører Vejle Kunstmuseum.

Se også Rylanders websted.

Udvalgte værker.