Hans Christian Rylander

Hans Christian Rylander, kunstmaler, grafiker og billedhugger, f. 4. april 1939 i København-d. 23. december 2021. Lærereksamen 1963; Kunstakademiets Malerskole (professor Egill Jacobsen) og Kunstakademiets Kunstpædagogiske Skole (cand. phil.) 1965-69. Debut: Kunstnernes Efterårsudstilling 1963, udstillet smst. 1964 og 1966.

I 14 år arbejdede Rylander på at udsmykke den 400 år gamle Proviantgård, tæt ved Det Kongelige Biblioteks havnebassin. Statens Kunstfond havde besluttet at donere en gave til Provianthuset; anledningen var at det gamle hus skulle overdrages til Folketinget. Provianthuset er nu en del af Folketinget. Den omfattende udsmykning omfatter foyeren samt vandrehallens 12 nicher. Til udsmykningen har Rylander skabt et sansebombardement af maleri, stuk, marmor, bly, granit, beton, glas, gips og bronze. Rylander har selv udtalt: ”Til Provianthuset har jeg fået lov at skabe et værk, hvor jeg virkelig har kunnet komme til bunds i flere af de emner, jeg har arbejdet med i mange af mine tidligere værker”.

Medlem af Censurkomiteen for Kunstnernes Efterårsudstilling 1967-68, 1986-87 og 1992-93; kunstnerisk konsulent for Birkerød Kommune 1978-82; formand for kunstnersammenslutningen Decembristerne fra 1980; medlem af Komiteen for Internationale Kunstudstillinger (KIKU) fra 1990, formand 1992-95; medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1994-95 og fra 2005- og af Statens Kunstfonds Indkøbs- og Legatudvalg 1996-98; formand for bestyrelsen for Center for Dansk Billedkunst fra 1999. Medlem af Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster fra 2005.

Udstillinger: Kunstnernes Påskeudstilling 1965-67; Charlottenborgs Forårsudstilling 1964-66; Charlottenborgs Efterårsudstilling 1966; medl. af Oktoberudstillingen 1964-66, af Koloristerne 1968, af Decembristerne fra 1969, af Den Blå Citron fra 1981; Århus Festuge 1966; Ung Dansk Kunsts Jubilæumsudstilling, Den Frie1967; Kunstforeningen, Gl. Strand, København (retrospektiv) 1971; Ny Carlsbergfondets nyerhvervelser; Ung Dansk Kunst, Louisiana 1972 (senere flyttet til Århus Kunstbygning); Galerie Birkdam 1972-75 og 1977; Å-Udstillingen 1974 og 1981; Midtvejs på Danske Museer 1978; Charlottenborgs åbningsudstilling, Ung Dansk Kunst 1980, Vejle Kunstmuseum (retrospektiv) 1982; Billedkunst hvordan? på Vejle Kunstmuseum, Års Kunstmuseum, Skive Kunstmuseum, Århus Kunstmuseum og Esbjerg Kunstpavillon 1982-83; Kunstnere for Fred, Charlottenborg 1983; Nat af Bly og Aske, Charlottenborg 1984; Esbjerg Kunstforenings 75-års Jubilæumsudstilling, Esbjerg Kunstpavillon; "Virkeligheden", Nikolaj 1989; Kulturhuset, Helsinge (retrospektiv) 1992; Galleri Trap (separat) 1992; Spejlbilleder - en udstilling af selvportrætter, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 1992-93; Jens Nielsen og Olivia Holm Møller Museet 1994; "Horn", Galerie Anne Marie, Kbhvn 1994; Randers Kunstmuseum 1995; Veksølund 1996-97; Tidevand, Charlottenborg 1997; Storstrøms Kunstmuseum 2004; Vejle Kunstmuseum 2004; Decembristerne 2005.

Udstillinger i udlandet: Vestberlin 1967: Atheneum Kunstmuseum, Tammerfors Kunstmuseum 1968; Biennalen i Paris, Musée d´Art Moderne 1969; Torino 1971; Nordisk Kunst, Reykjavik 1972; Art Danoise 1945-73, Grand Palais, Paris 1973; Å-Udstillingen på Galerie F 14, Moss, Norge 1974; Le Salon 1979, Racines, Grand Palais, Paris 1979; Det Danske Hus i Paris (retrospektiv) 1981; Salon de Mai, Paris 1982 og 1983; Midtvejs på Galerie F 15, Moss, Norge 1982; Grafiktriennalen Malmö Konsthall 1983; Biennalen, Venedig 1984; Dansk Grafik, England 1987-88; Dansk Grafik, Vesttyskland 1987-88; 3rd Internationale Biennale, Taipei, Taiwan 1987-88; Salon de Tokyo 1988; Fult a´Dansk Grafik, Christianssand 1988; "Den Danske Streg", Sao Paulo 1987; Warszawa, Wrocław og Szczecin 2006.

Repræsenteret: Statens Museum for Kunst og Kobberstiksamlingen; Århus Kunstmuseum; Randers Kunstmuseum; Vejle Kunstmuseum; Hjørring Kunstmuseum; Sønderjyllands Kunstmuseum; Esbjerg Kunstpavillon; Fyns Stifts Kunstmuseum;Kastrupgårdsamlingen; Storstrøms Kunstmuseum; Victoria and Albert Museum, London.

Udsmykninger: Mur i Brande 1968; Frederikssundsvejens Skole 1975; Gladsaxe Politi- og Retsbygning 1976; Odense Univ. 1984 og 1086; Odense Univ. Bibliotek 1980; Nordisk Ministerråd 1986; Østre Landsret 1987 (alle med støtte fra Statens Kunstfond); Roskilde Amtsgymn. 1981 (gave fra Ny Carlsbergfondet efter ansøgning); Vejen Handelsgymn. (gave fra Ny Carlsbergfondet efter ansøgning) 1985; Domus, Vejle Teater; Helsinge Gymn. (m. tilskud fra Ny Carlsbergfondet) 1988); Vejle Administrationsbygning 1989; Helsinge Kulturhus (m. støtte fra Statens Kunstfond) 1990; Rigshospitalet (Statens Kunstfond) 1991; Dronninglund Gymn. (Statens Kunstfond) 1993; Århus HF-Center, Viby J. (Statens Kunstfond) 1993; Nykøbing Katedralskole 1998; Helsinge Rådhusplads 1999. Provianthuset / Christiansborg. (Statens Kunstfond) 1990-2004.

Har skrevet (s. m. Jan Garff): For Friheden lever Længslen (1979). TV-film: Han maler Menneskets Drømme og Længsler (1979). Solgt til bl.a.: Statens Kunstfond; Ny Carlsberg fondet: kommuner; kunstbiblioteker; kunstforeninger.

Tildelt: Biennaleprisen for Malere, Paris 1969; Statens Kunstfonds 3-årige Stipendium 1970; arbejdslegater fra Statens Kunstfond; Michaelsens Tegnelegat; Irgen Bergs Legat; Ida Suhrs Legat; Det Bielske Legat; Decemberudstillingsfonden ved Charlottenborgs Legat; Van Gogh udstillingens Legat; Vilh. Pachts Kunstnerlegat 1983; Eckersberg-Medaillen 1984; Overretssagfører Rigenstrups Legat 1984; Statens Kunstfonds livsvarige ydelse 1986; legat fra Ole Haslunds Kunstnerfond 1990; Viggo Jarls Legat 1997; Knud Nissens Legat 1999; Ruth og Finn Torjussens Fond 2001.

Billedfrise med reminiscenser (Provianthuset) og prolog. ”Erindringsøjeblikke”. Akryl og olie på lærred. 2003-2004. Samlet mål 233 x 759. Tilhører Vejle Kunstmuseum.

Se også en arkiveret version af Rylanders websted, som havde adressen http://www.hanschristianrylander.dk/

Fra 1996 til sin død i 2022 boede Hans Christian Rylander på Lollikegården, Skovleddet 2 på Bogø. Før ham havde maleren Hans Voigt Steffensen Lollikegården fra 1993 til 1996.