Matrikler 1843

Nye Matrikel for Møenboe Herred i Præstø Amt. 1843

Data vises her i en forenklet afskrift i søgbart tekstformat. Kilden kan ses blandt protokollerne på 'Historiske kort på nettet'. Hvis man vælger Bogø Sogn, finder man to Hartkornsekstrakter. Den her afskrevne betegnes på 'Historiske kort på nettet' som den yngre. [Data er 24.11.2021 indlagt i en endnu ubearbejdet Excel-fil, som står til rådighed, hvis nogen ønsker det.]

Bogø sogn.(Fol. 98-128)(Side 1-6)

Bogø By Fol. 98

Farø Ø Fol. 126

Afskrift fra Amtsarkiver, Amtsstuearkiver (Rytterdistrikter).

Amtsarkiver: Præstø Amt – Matrikel, Mønbo Herred - Bog nr. 16

Afskriften er indlagt i et forenklet skema med 6 kolonner således:

  • Kolonne 1 – Folio nummer i matrikelprotokollen

  • Kolonne 2 – Matrikelnummer i relevant by/ejerlav

  • Kolonne 3 – Navn på ejer/bruger

  • Kolonne 4 – Gamle hartkorn

  • Kolonne 5 – Gammelskat

  • Kolonne 6 – Nyt hartkorn

Gamle Matrikuls Hartkorn og Nye Matrikuls Hartkorn, privilegeret (Priv.) og uprivilegeret (Upri.), og Gammelskat, delt på to linier i kolonnerne, således at ejer privilegeret er først og uprivilegeret nedenunder, ligeledes med Skov, (Spri.) og (Supr.).

Hartkornet er opdelt i Tønder (Td.), Skæpper (Sk.), Fjerdingkar (Fk.) og Album (Al.)

1 Td. à 8 Sk. à 4 Fk. à 3 Al. - 1 Td. er = 8 Sk. el. 32 Fk. el. 96 Al..

Gammelskat er delt i Rigsdaler (Rd.) og Skilling (Sk.). - 1 Rd. 96 Sk.

Afskrift: Juli 2002/HF / Hans Fiil

Fol. 98

1 Præstens embede / Sørensen, Præst Priv. 8-0-1-1 40,20 10-4-1-1

2a Rasmus Knudsen ” 0-2-0-1.½ 1,31½ 0-3-1-1/4

2d Ole Knudsen ” 0-2-0-1.½ 1,31½ 0-3-0-2.1/4

2b Ole Knudsen ” 0-7-3-0 4,81 1-2-1-0

2c Rasmus Hansen ” 0-0-1-2 0,25 0-0-1-2.1/4

Fol. 99

3 Skolelærer embedet / Sidenius, Skolel. 0-7-1-1.½

4a Peder Hansen Klog 3-7-3-½ 28,01 5-0-3-2.½

Supr. 0-2-0-2

4b Mathias Sørensen 0-2-3-2.½ 2,51 0-4-1-2.½/4

4c Lars Christensen Bonde 0-2-1-1 1,95 0-2-3-2.3/4

4d Ole Jørgensen 0-2-0-1.3/20 1,76 0-2-3-0

4e Ole Pedersen 0-2-0-0 1,68 0-2-3-0

4f Hans Jacobsen og Peder Hansen 0-2-1-0 1,88½ 0-3-0-0

4g Lars Rasmussen 0-2-0-2.1/4 1,83 0-2-2-2.3/4

Fol. 100

4h Niels Nielsens enke 0-2-0-2.½ 1,85 0-2-2-½

4i Rasmus Jensen 0-2-1-1 1,95 0-3-0-0

4k Niels Pedersen 0-2-0-2.3/4 1,87 0-2-1-1.3/4

5a Christen Thomsen 2-2-2-0 16,07 2-7-0-1

5b Steffen Olsen 1-3-2-1.½ 10,09 1-6-3-1/4 - far til Johan Steffensen, f. ca. 1826. Hans Frederik Steffensen, f. 1828. Jens Cornelius Steffensen, f. ca. 1838.

5c Hans Sørensen Linde 0-2-1-2 2,19 0-3-0-1.3/4

5d Ole Jensen 0-3-0-1.4/15 2,63 0-3-2-1.3/4

5e Ole Jensen 0-3-1-0 2,74½ 0-3-1-1.1/4

6 Hans Jacob Nielsen 4-6-3-1.23/30 33,76½ 5-4-1-2.3/4

Fol. 101

7 Jørgen Sørensen Stub, Sognefoged 4-6-3-1.23/30 33,76½ 5-3-3-1/4

8 Lars Jacobsen Kats enke 4-6-3-1.23/30 33,76½ 6-0-2-2.3/4

9 Peder Christensen Ungermand 4-6-3-1.23/30 33,76½ 4-6-3-3/4

10 Peder Rasmussen Galle 4-6-3-1.23/30 33,76½ 5-0-1-0

11a Jens Rasmussen 3-3-1-1.3/4 23,90 3-3-1-½

11b Jørgen Jørgensens enke 0-1-0-2.½ 1,03 0-1-2-1.1/4

11c Ole Jensen Utter 0-2-1-1.1/4 2,01 0-2-2-½

11d Rasmus Rasmussen 0-2-1-½ 1,92 0-2-3-0

Fol. 102

11e Rasmus Pedersen og Hans Rasmussen 0-2-0-2.1/4 1,83 0-2-2-1.½

11f Hans Rasmussen 0-2-2-8/30 2,15 0-2-3-1/4

11g Ole Peder Johansen 0-0-0-2 0,14 0-0-1-1.1/4

12 Anders Sørensen Piil 4-6-3-1.29/30 33,76½ 5-4-1-1.½

13 Hans Pedersen Kræsing 4-6-3-1.29/30 33,76½ 5-4-2-1.1/4

14a Morten Pedersen 3-0-3-1.4/5 21,76½ 3-6-3-2.3/4

14d Hans Jacobsen 0-2-2-1.1/4 2,22 0-3-0-1.1/4

14b Hans Rasmussen 0-2-1-½ 1,92 0-2-0-1/4

14e Peder Mortensen 0-3-2-1/4 2,52 0-3-1-1.3/4

14c Jens Rasmussen 0-3-1-½ 2,78 0-3-1-1.½

14f Johan Peder Sørensen 0-2-3-1.½ 2,44 0-3-1-1.1/4

15a Ole Pedersen 0-2-1-3/4 2,27 0-2-1-1

Supr. 0-0-2-1.1/6

Fol. 103

15b Hans Jensen Truelsen 0-2-0-3/4 1,73 0-2-1-2.1/4

15c Jens Rasmussen Utter 0-2-0-1.½ 1,78 0-2-2-1/4

15d Hans Olsen 0-2-0-2.1/4 1,83 0-2-2-1.3/4

15e Ole Jespersen og Peder Olsen 0-2-1-23/60 1,91 0-2-3-½

15f Ole Pedersen 0-2-1-3/4 1,94 0-2-1-2.½

15g Peder Pedersen 0-2-1-0 1,88½ 0-2-0-1/4

15h Jens Troels Christensen 0-2-1-2.½ 2,10 0-2-3-0

15i Bortfalder ved lovændring

15k Schiødt, Møller Priv. 0-3-0-0 1,87 0-4-2-1.½

Fol. 104

16a Hans Hansen 1-7-3-½ 13,72½ 2-3-0-0

Supr. 0-0-2-2.2/3

16b Hans Pedersen Bille 1-3-1-1.1/4 9,94½ 1-2-3-0

Supr. 0-0-2-2.2/3

Fol. Matr. Ejer / bruger Gl. hartkorn Gl. skat Nyt hartkorn

nr. nr. Td.Sk.Fk.Al. Rd.,Sk. Td.Sk.Fk.Al.

16c Johannes Hansen 0-3-0-0 2,54 0-3-1-2.1/4

16d Anders Andersen 0-3-0-2.1/4 2,73 0-4-0-½

16e Rasmus Hansen 0-2-1-1.23/30 2,05 0-2-2-1.½

17a Mathias Hansen 3-4-0-½ 24,50 4-0-2-1.3/4

Supr. 0-1-1-2.1/3

17b Peder Jørgensen 0-2-0-½ 1,71 0-2-2-2.1/4

17c Peder Christensen Ungermand 0-2-0-0 1,68 0-2-2-3/4

17d Mathias Pedersen 0-2-0-1/4 1,70 0-2-2-3/4

Fol. 105

17e Christen Thomsen og Carsten Mathiesen 0-2-0-2.1/4 1,85 0-2-1-3/4

17f Hans Larsen Møller 0-0-3-1.23/30 0,74 0-1-1-2.3/4

18a Lars Christensen Degn 3-3-3-1.23/30 24,28 4-1-0-3/4

18b Lars Christensen Degn 0-0-2-0 1,68 0-2-3-3/4

18c Lars Christensen Degn 0-1-2-1/4 1,29 0-1-3-1.3/4

18d Christian Martinsen 0-2-1-1.½ 2,03 0-3-1-0

18e Rasmus Holm Larsen 0-1-3-3/4 1,52 0-2-3-1.1/4

18f Morten Zindelsen 0-0-3-1 0,68 0-1-1-½

18g Hans Møller 0-0-1-2 0,34 0-0-2-1/4

Fol. 106

19a Hans Rasmussen 2-6-3-½ 20,03½ 2-7-3-1.1/4

Supr. 0-1-1-2.1/3

19b Anders Pedersen 1-7-1-2.½ 13,20 2-1-1-0

20 Albrit Madsen 4-6-3-1.23/30 33,76½ 6-2-0-1

Supr. 0-1-1-2.1/3

21a Mads Rasmussen 1-0-3-1 7,94 1-1-0-1

Supr. 0-1-0-1.1/4

21b Peder Madsen og Hans Mortensen og

Niels Hansen 0-5-0-2.1/4 4,41 0-6-3-1.1/4

21c Niels Hansen 0-6-0-3/4 5,30 0-7-2-2.1/4

Supr. 0-0-1-1.1/12

21d Hans Mortensen 0-4-2-23/30 3,86 0-5-2-0

21e Peder Madsen og Niels Hansen 0-4-0-1/4 3,42 0-5-5-1

Fol. 107

21f Rasmus Christensen 0-1-2-2 1,41 0-1-3-1/4

21g Rasmus Christensen 0-2-1-1.½ 2,03 0-2-0-1.½

21h Rasmus Christensen 0-3-1-2.½ 1,65 0-1-3-2.1/4

21i Hans Jørgen Pedersen 0-1-2-2 1,41 0-2-0-1.½

21k Sander Pedersen 0-1-2-2 1,41 0-2-2-1.1/4

22 Rasmus Rasmussen og Lars Rasmussen 4-6-3-1.23/30 33,76½ 5-4-2-1.1/4

23a Hans Hemmingsen 3-0-2-2.1/4 21,63 3-3-0-0

23b Rasmus Christensen Bonde 0-0-3-1/4 0,62 0-1-0-1.1/4

23c Hans Jacobsen Kielsen 0-2-1-1.½ 2,03 0-3-0-1.½

Fol. 108

23d Hans Hemmingsen 0-2-1-1.½ 2,03 0-3-0-1.3/4

23e Morten Christensen 0-2-1-2.3/4 2,11 0-3-2-1.3/4

23f Christen Mathiasen 0-2-3-2.3/4 2,52 0-4-0-1

23g Christoffer Hansen Paaske 0-3-0-2.23/30 2,73 0-4-1-2.3/4

24a Niels Pedersen 3-1-3-1 22,61 3-5-1-2.½

Supr. 0-1-1-2.1/3

24b Hans Pedersen 0-1-3-1.½ 1,58 0-2-1-1.½

Supr. u.nr.24a

24c Hans Pedersen 0-0-2-2.23/30 2,18 0-4-0-½

Supr. u.nr.24a

24d Lars Nielsen Skinder 0-3-1-1.½ 1,58 0-2-3-1/4

Supr. u.nr.24a

24e Lars Nielsen Skinder 0-3-1-1.½ 1,58 0-2-1-1.3/4

Supr. u.nr.24a

Fol. 109

24f Anders Jensen 0-1-3-1.½ 1,58 0-2-1-3/4

Supr. u.nr.24a

24g Anders Jensen 0-1-3-1.½ 1,58 0-2-1-1.½

Supr. u.nr.24a

25a Jacob Jensen Kees 2-5-3-½ 11,17½ 3-4-1-0 / Jacob Jensen Keis

Supr. 0-1-1-2.1/3

25b Hemming Jensen Kees 1-4-2-1.½ 10.75 2-1-3-2.3/4 / Hemming Jensen Keis

Fol. Matr. Ejer / bruger Gl. hartkorn Gl. skat Nyt hartkorn

nr. nr. Td.Sk.Fk.Al. Rd.,Sk. Td.Sk.Fk.Al.


25c Jacob Jensen Kees 0-3-3-2.23/30 0,38 0-5-0-½ / Jacob Jensen Keis

26 Hemming Hemmingsen Bille 4-0-6-1.23/30 33,76½ 5-7-1-1/4

Supr. 0-1-1-2.1/3

27 Ole Rasmussen 4-0-6-1.23/30 33,76½ 5-6-2-3/4

Supr. 0-1-1-2.1/3

28 Jørgen Rasmussen 4-0-6-1.23/30 33,76½ 6-0-0-0

Supr. 0-1-1-2.1/3

29a Anders Christoffersen 2-2-3-2.23/30 16,48½ 3-5-1-2.1/4

Supr. 0-0-2-2.5/6

Fol. 110

29b Anders Christoffersen 1-1-2-0 8,24½ 1-4-3-1.1/4

Supr. 0-0-1-1.1/4

29c Niels Peder Rasmussen 0-2-2-2 2,27 0-3-0-2.3/4

29d Rasmus Jensen 0-0-3-2 0,75 0-1-0-2

29e Rasmus Eriksen 0-2-2-1 2,20 0-3-1-1.1/4

29f Rasmus Eriksen 0-4-1-0 3,74 0-6-3-1/4

30 Rasmus Eriksen 2-6-2-1.½ 11,67 3-5-3-0

31a Jens Jensen Krag 0-2-1-0 1,88½ 0-3-0-2.½

31b Jens Jensen Krag 0-1-3-23/30 1,53 0-2-1-1

31c Jens Jensen Krag 0-1-3-1 1,54 0-2-1-1.½

Fol. 111

31d Jens Jensen Krag 0-3-2.3/4 2,57½ 0-3-3-0

Supr. 0-0-2-0

31e Jens Jensen Krag 0-1-3-1.½ 1,58 0-2-3-½

31f Jens Jensen Krag 0-2-0-2 1,82 0-2-2-2.½

32 Niels Peder Andersen 2-3-1-2.23/60 16,86 3-2-1-2.3/4

Supr. 0-0-2-2.1/3

33 Hans Jørgen Rasmussen 2-3-1-2.23/60 16,86 3-1-3.½

Supr. 0-0-2-2.1/3

34 Rasmus Christensen 2-6-1-2 19,69 3-0-0-1.1/3

Supr. 0-1-1-2.1/3

35 Christen Mathiasen 2-3-1-2.1/60 16,56 3-0-3-½

36 Hans Jacobsen, Søemand! 2-3-0-2.½ 16,66½ 3-0-1-0

Supr. 0-0-2-2.2/3

37a Hans Jacobsen 0-4-2-2.1/4 4,07 0-7-0-2

Supr. 0-0-0-2.1/6

Fol. 112

37b Peder Hansen 0-3-0-1.1/4 2,10 0-3-1-1.½

Supr. 0-0-0-2.1/6

37c Peder Hansen 0-1-2-1 1,34 0-1-3-2.½

38 Peder Hansen 1-1-1-2.½ 8,22 1-4-1-2.3/4

Supr. 0-0-1-1.1/3

39 Morten Christensen og Hans Olsen u.gårdene 0-4-0-1.3/4

40 Lars Jacobsen Kats enke ” 0-5-0-1/4

41 Frederik Christensen ” 0-1-3-0

42 Peder Olsen ” 0-0-3-2.1/4

43a Peder Jensen Truelsen ” 0-0-1-½

43b Niels Andersen ” 0-0-2.3/4

43c Rasmus Pedersen ” 0-0-1-2.3/4

Fol. 113

44 Hans Madsen 0-0-2-1 0,48 0-0-3-1.1/4

45 Poul Jensen Klog 0-0-3-0 0.61½ 0-1-0-0

46 Jens Larsen Præst 0-0-2-0 0,41 0-0-3-½

47 Anders Levinsen 0-1-0-1.½ 0,92 0-1-3-½

48 Peder Pedersen u.gårdene 0-0-3-2.½

49 Hans Jørgen Jensen 0-3-0-1.3/4 2,66 0-2-3-1.½

50a Jørgen Jørgensens enke 0-0-4-1 0,89 0-1-1-3/4

50b Niels Jørgen Nielsen 0-0-0-½ 0,03 0-0-0-3/4

Fol. 114

51 Frederik Jensen u.nr.20 0-1-1-2.3/4

52 Lars Christensen 0-0-3-3/4 0,67 0-1-0-2

53 Peder Larsen u.nr.28 0-1-1-2.½

54 Hans Jacobsen, Smed 0-0-1-2.1/4 0,36 0-1-1-2.1/4

55 Mads Hansen 0-0-2-1.23/30 0,53 0-1-0-1.1/4

56 Niels Andersen u.gårdene 0-0-2-2.½

Fol. Matr. Ejer / bruger Gl. hartkorn Gl. skat Nyt hartkorn

nr. nr. Td.Sk.Fk.Al. Rd.,Sk. Td.Sk.Fk.Al.


57 Hans Rasmussen og Hans Jacobsen 0-0-1-2.½ 0,38 0-0-2-1.3/4

58 Jørgen Jørgensens enke 0-0-3-1.1/5 070 0-0-3-0

Fol. 115

59a Hans Larsen Møller u.nr.58 0-0-2-2.½

59b Hans Larsen Møller 0-0-0-1.½

60 Ellen Olsdatter u.nr.35 0-0-1-2.3/4

61 Hans Olsen u.gårdene 0-3-2-2

62 Hermann Larsen ” 0-2-0-1/4

63 Peder Nielsen, Rasmus Christensen og Ove Süs ” 0-3-2-1

64 Hans Rasmussen ” 0-1-3-3/4

65 Niels Rasmussen ” 0-2-1-0

Fol. 116

66 Hans Jensen Albreitsen ” 0-0-2-2

67 Albrit Madsen ” 0-0-1-1.1/4

68 Jens Olsen ” 0-0-0-1.1/4

69 Peder Christiansen Ungermand ” 0-0-0-1.½

70 Peder Christiansen Ungermand ” 0-0-0-1,½

71 Rasmus Hendriksen ” 0-0-0-2

72 Jens Jensen Krog ” 0-0-1-1/4

73 Lars Andersen ” 0-0-0-2

Fol. 117

74 Jacob Hansen ” 0-0-0-2

75 Morten Pedersen ” 0-0-0-2.1/4

76 Rasmus Aalborg ” 0-0-1-½

77 Jørgen Rasmussen ” 0-0-0-1.3/4

78 Lars Jacobsen Katt ” 0-0-0-1.3/4

79 Jørgen Jensen ” 0-0-0-1.3/4

80 Hans Jensens enke ” 0-0-1-1.1/4

81 Morten Pedersen ” 0-0-0-2

Fol. 118

82 Ole Jensen Utter ” 0-0-1-2.½

83 Hans Jacob Kielsen ” 0-0-3-3/4

84 Niels Jacobsen ” 0-0-1-½

85 Jacob Sørensen ” 0-0-1-1.1/4

86 Mathias Sørensen ” 0-0-0-1.1/4

87 Peder Hansen ” 0-0-1-1.3/4

88 Poul Nielsen ” 0-0-1-2

89 Rasmus Nielsen og Hans Nielsen ” 0-0-0-2.½

Fol. 119

90 Mathias Hansen Klog ” 0-0-0-1.½

91 Peder Hansen ” 0-0-0-3/4

92 Jens Rasmussen ” 0-0-0-3/4

93 Hans Mortensens enke ” 0-0-0-2.3/4

94 Peder Olsen ” 0-0-1-1

95 Jacob Hansen ” 0-0-1-2.½

96 Hans Jensen Aalborg ” 0-0-0-1.1/4

97 Ole Jespersen ” 0-0-1-3/4

Fol. 120

98 Peder Mathiasens enke 0-0-0-2.½ 0,17 0-0-1-1/4

99 Kongen / De fattige 0-0-2-1

100 Samtlige lodsejere af de 30 gårde i byen

/ Giordemoderen [dvs. jordemoderen] 0-0-0-1.½

101 ” / Christian Lykke 0-3-1-1

102 ” / De fattige 0-0-0-1/4

103 ” / Hans Mortensen 0-0-1-3/4

104 Peder Larsen 0-0-2-2.½

105 Samtlige lodsejere af de 30 gårde i byen

/ Br, af matr. 29,48,56,59,66 til 72 og 75

Fol. 121

/ og 74 til 85 og 87 til 90 og 92 til 97 u.gårdene 3-4-2-2.3/4

106a Christen Thomsen 0-2-0-½ 1,71 0-3-0-2.3/4

106b Hans Jacobsen Kielen u.nr.6 0-3-0-1/4

106c Rasmus Larsen Buk 0-2-0-0 1,68 0-2-3-1.½

106d Ole Rasmussen u.nr.27 0-3-1-1/4

106e Jørgen Rasmussen u.nr.28 0-3-2-2.½

106f Anders Sørensen Piil u.nr.12 0-3-2-2.½

106g Peder Madsen 0-1-3-½ 1,58 0-2-2-½

Fol. Matr. Ejer / bruger Gl. hartkorn Gl. skat Nyt hartkorn

nr. nr. Td.Sk.Fk.Al. Rd.,Sk. Td.Sk.Fk.Al.

Fol. 122

106h Lars Rasmussen 0-1-1-1.½ 1,17 0-2-0-1

106i Peder Rasmussen Galle u.nr.10 0-3-0-½

106k Hans Jacob Søemand u.nr.36 0-1-1-1.3/4

106l Hans Pedersen Bille u,nr.16b 0-3-1-½

106m Hemming Hemmingsen Bille u.nr.26 0-3-3-0

106n Niels Pedersen u.nr.24a 0-3-1-1

106o Jens Jacobsens Kats enke u.nr.8 0-3-0-1

106p Jens Rasmussen u.nr11a 0-3-0-1.3/4

Fol. 123

106q Rasmus Andersen Ungermand u.nr.9 0-3-0-1

106r Rasmus Rasmussen og Lars Rasmussen u.nr.22 0-2-3-2.½

106s Jørgen Sørensen Stub u.nr.7 0-2-3-2.½

106t Hans Pedersen Kræsen u.nr-13 0-2-1-2

106u Peder Hansen u.nr.38 0-0-3-1/4

106v Lars Nielsen Væver u.nr.37a 0-0-1-1.1/4

106x Niels Peder Andersen og Rasmus Sørensen u.nr.32 og 33 0-3-1-2.1/4

106y Hans Larsen 0-1-2-2.1/4 1,42 0-3-1-2.½

Fol. 124

106z Hans Hemmingsen u.nr.23 0-3-1-2

106æ Peder Hansen u.nr.38 0-0-1-1.1/4

107a Ejerne af gårdene nr. 4a,5a,5b,5c,6 til 10, 11,

12,13,14a,15a,16a,16b,17a,18,19a,20,

21a,21c,22,23a,24a til g,25a,26,27,28,

29a,29e,30,31a,32 til 38 0-0-2-2

107b do 0-0-1-½

107b do Supr. 0-3-1-1 0-3-1-1

- Beboerne / Byens beboere - Gaden, Gadeplads og Vanding ej skyldsat

- Sognet / Byens beboere - Kirkegaarden ”

--------------------------------------------------------------------

Bogø By tilsammen Gl. Skat 1063,64½

Priv. 13-2-0-1.1/4

Upriv. 192-7-0-1

Supriv. 0-3-1-1

------------------------------------------------------------------------


Sogn: Bogø By/Ejerlav: Farø Ø

Fol. Matr. Ejer / bruger Gl. hartkorn Gl. skat Nyt hartkorn

nr. nr. Td.Sk.Fk.Al. Rd.,Sk. Td.Sk.Fk.Al.


Fol. 126

1 Søren Hansen 4-5-3-1.½ 32,34 8-6-2-2.3/4

2 Peder Rasmussen 4-5-3-1.½ 32,34 8-2-1-2

-----------------------------------------------------------------------

Farø Ø tilsammen Gl. Skat 64,68

Upriv. 17-1-0-1.3/4

--------------------------------------------------------------------------


1843-matriklen på FamilySearch

1843-matriklen for Mønbo Herred findes også scannet på FamilySearch.

Matriklen af 1844 for Danmark

Publikationen er på 68 sider. Den kan downloades fra Danmarks Statistiks bibliotek. Bogø er anført på side 14 under Møens Amtstue med sognetotalen af hartkornet, ikke med de enkelte gårdes hartkorn.