Personulykker

1868 - gennem isen ved Farø

Boel Rasmusdatter drukner nytårsdag 1868

Forulykket. Væver Jens Rasmussen i Køng bekendtgør i Vordingborg Avis: "Nytårsdag op ad formiddagen gik min datter Boel Rasmusdatter, som tjente gårdejer Stæhr på Farø, fra denne ø over til Sjælland i følgeskab med en karl fra samme sted, men da de næsten var nået over til Mallings Bro, brast isen, og hun sank i strømmen. Karlen gjorde, hvad han kunne for at frelse hende, under hvilket forsøg han selv faldt igennem, og to gange havde han hende også næsten oppe, men så brast isen igen, når hun klyngede sig til den, og omsider forsvandt hun efter at kræfterne var udtømt, medens karlen dog var så heldig at redde sig. Da liget af denne min kære datter endnu ikke er kommet tilsyne, og jeg dog så gerne ville, at hun skulle hvile i jorden, ej på havsens bund, udlover jeg en belønning af 5 rigsdaler til hvem der måtte kunne bidrage til dette ønskes opnåelse."

Næstved Tidende. Sydsjællands Folkeblad, 24. januar 1868. Kilde: Mediestream.


Den druknede piges husbond, gårdejer Peter Stæhr, Farøgård, noterede i sin dagbog:

"1 Januar 1868. Winden Nordl, smaae Kuling, betrukken Luft. Om Formiddagen havde vi den sørgelige Begivenhed, at den ene Karl fulgte Pigen Bodil over Isen til Sjælland, men som ved Uforsigtighed gik ud paa skrøbelig Is, uden at forsøge om den duede, hvorved de ulykkeligvis gik igennem paa Strømmen ved Sjælland, hvorved Pigen fandt sin Død. Karlen havde ed Nøde reddet sig ved Hjælp af en Baadshage. Jeg fik siden en Pram trakt paa Isen til det Forulykkede Sted, forat afsøge Liget, men da det var paa dybt Vande, var her ikke ved at gøre. Det var os højst sørgeligt, ved saadan uforsigtighed at ofre Menneskeliv, eftersom Isen om morgenen var Undersøgt og befandtes, at være stærk nok til at bære en Hest og en Slæde, hvilket jeg der selv erfarede.

Gud give at en blidere Sol maatte overskinne os i dette Aar, end den første Dag har vist sig, og at Guds naadige Beskyttelse maatte være os til Del."

Udskriften fra dagbogen er meddelt af Mia Gerdrup.

Vejle Amts Folkeblad citerede den 7.5.1868 Møens Avis for, at man på stranden ved Nordre Mark i Stege havde fundet et ilanddrevet lig af en kvinde i meget opløst tilstand. Et sådant ligfund skulle altid forelægges et udvalg i Amtet, hvor man tog stilling til evt. selvmord, ulykkestilfælde m.v. Ligfundet blev behandlet på et møde den 2.6.1868, hvor det noteredes, at det formentlig drejede sig om Boel Rasmusdatter af Kjøng.

Meddelt af Mia Gjerdrup.


1981 - gennem isen ved Farø

Roald Jensen var på knallert kørt ud på isen ved Farø for at stange ål, da han kørte ned i en våge. Han blev reddet op af en bugserbåd, der lå i arbejdshavnen ved Farø. Møns Tidende, 11. januar 1985.