Kommunens regnskaber

Scannede regnskaber for Bogø Kommune

REGNSKABER FOR BOGØ KOMMUNE

Der er skannet prøver af regnskaberne for 1864, 1865, 1866 og 1868. De ligger i boksen nedenunder i filen Kommuneregnskab Bogø 1864-68.

Desuden er der til to filer med navnet Kommuneregnskab Hovedbilag, henholdsvis 1871 og 1880, scannet lister, der bl.a. giver et overblik over de konkrete udgifter til fattigvæsen, skolevæsen og vejvæsen.

Akterne stammer fra Rigsarkivet. Bogø Kommune. 1859-1968. Årsregnskab m.m. I den undersøgte arkivæske er der regnskaber fra 1859 til 1902.