Vaccinationsprotokol

Mia Gerdrups tipoldemor, Dorthea Kirstine Hansdatters koppeattest fra 1846, undertegnet af distriktslæge Harald Mackeprang, Stege.

Det vaccinerede barn boede på Bogø, og attesten viser, at Bogø dengang - og i øvrigt frem til 1860 - hørte under Møns Lægedistrikt.

Fra 1860 til 1915 hørte Bogø til Stubbekøbing lægedistrikt. Vaccinationer på Bogø blev således fra 1860 registreret i vaccinationsprotokollen for Stubbekøbing Lægedistrikt.