Tidstavle

Omkring 1200

Bogø kirke opføres som et middelalderligt langhus. Nøjagtig datering kendes ikke. Våbenhus, tårn og loftshvælvinger er senere tilføjelser.

1326

Bogøaftalen af 20. juli 1326 blev indgået. Den er gengivet i sektionen Materialer på dette websted i såvel den plattyske original som en moderne dansk oversættelse.

Forhandlingerne fra "dansk" side blev ført af grev Gerhard af Holsten, marsken Ludvig Albertsen, Peder Stygge og "vore andre trofaste og kære Råder", mens den "tyske" modpart i den vigtigste af Bogøaftalerne var fyrst Henrik 2. af Mecklenburg. Formålet var at få Henrik til at træde ud af den danske magtkamp. Foruden de nævnte var udsendinge fra Stralsund til stede på Bogø under forhandlingerne.

1769

Bogø løskøbes fra kronen af 29 gårdmænd. Vesterskov fældes for at betale for en del af købet.

1783

Bogø Bylov af 1783 bliver tinglyst.

I årene omkring 1800

Gårdene udskiftes.

1816

Rentekammeret undtager Bogø Østerskov fra udskiftning og tillader, at skoven drives i fællesdrift. Der kom flere fællesskove til i andre dele af landet, og ejerskabet blev delt på ideelle anparter.

1852

Bogøs tredje vindmølle opføres på den nuværende adresse, Bogø Hovedgade 36. Her stod fra omkring 1700-tallets begyndelse en stor stubmølle, som brændte i 1780. Senest i 1782 var den blevet erstattet af en mølle af hollandsk type, en såkaldt gallerihollænder. I 1851 brændte også den.

1860

En egentlig landgangsbro etableres ved Lindebroen.

1866

Bogø Navigationsskole grundlægges.

1873

Skaaningebro blev bygget.

1885

Bogø Navigationsskoles hovedbygning indvies. Den er tegnet af Emil Blichfeldt, og Holger Drachmann skrev indvielseskantaten.

Bogø Landboforening blev stiftet.

1887

Bogø Kostskole indvies under navnet Bogø private Realskole. I 1893 stod skolens egen bygning klar på den nuværende adresse.

Det første dyrskue blev afholdt i Bogø Østerskov, det sidste i 1963.

1893

Bogø Brugsforening blev grundlagt.

Bogø Andelsmejeri blev indviet.

1922

Bogø Havn indvies i sin nye skikkelse. Anlægsbroen fra 1860 blev udbygget med et havnebassin og en bred mole.

Bogø Navigationsskole blev overtaget af Bogø Kommune.

1923

Den nye præstegård står færdig. Arkitekt Einar Ørnsholt.

1943

Bogødæmningen og det nye færgeleje indvies. Også ventesal og mandskabsrum kunne tages i brug. Ventesalen var tegnet af arkitekt Tidemand-Dal.

1962

Mislykket røveri i Bogø Bank. Bestyreren forsyner røveren med en nervetablet.

1979

Farødæmningen står færdig.

1985

Farøbroerne indvies