Christian 5.s matrikel

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83.

Ifølge protokollens side 1 har Bogø By tre marker. Den første kaldes Nye Mark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark. Disse marker (såkaldte vange) inddeles i åse og på laveste niveau i agre inden for åsene. Som man kan forestille sig ud fra de mange sider, er der tale om en særdeles detaljeret opmåling. Bl.a. fremgår størrelserne af de mange spredte, smalle agre, som hørte til hver enkelt gård.

Markbogen er opdelt i tre nogenlunde lige store dele. Første del frem til omkring opslag 139 beskriver Nymark, anden del frem til ca. opslag 239 behandler Møllehøjs Mark, og tredje del omhandler Sønder Mark. Hovedstrukturen er en opdeling i de tre marker. Inden for hver af de tre marker bliver den enkelte bondes mange agre gjort op; ås for ås. Men ja, der skal bruges meget tid, hvis man skal læse det.

For et overblik er det bedre at gå til de såkaldte modelbøger, som sammenfatter resultatet af opmålingerne til markbøgerne i en langt mere overskuelig, men stadigvæk detaljeret form.

Forsiden lyder "Nyekiøbings Amt / Nørre Herridt / Baagøe Sogn / Baagøe Bye". Man kan blade i de 700 scannede sider på Rigsarkivets sider. Linkbjælken fører til side 1 i markbogen for Bogø.

Hans Kongelige Majestæts tilliggende gods. Baag Øe Byes Jord, Mølle Høys Marchen. Fra Markbogen for Bogø i Christian 5.s Danske Matrikel, 1681-83. Markbogen for Bogø er på ca. 700 foliosider.

Alle åsene var opdelt i agre, men det er her kun vist for den første ås. Skitse af Svend Aage Christensen.