Christian 5.s matrikel

Markbogen for Bogø i Christian 5.s matrikel er på ca. 700 sider. Markbøgerne stammer fra 1681-83.

Ifølge protokollens side 1 har Bogø By tre marker. Den første kaldes Bymark, den anden Møllehøjs Mark og den tredje Sønder Mark. Disse marker inddeles i agre. Som man kan forestille sig ud fra de mange sider, er der tale om en særdeles detaljeret opmåling.

Markbogen er opdelt i tre nogenlunde lige store dele. Første del frem til omkring opslag 139 beskriver Bymark, anden del frem til ca. opslag 239 behandler Møllehøjs Mark, og tredje del omhandler Sønder Mark. Så vidt jeg kan se, står der ejernavne ved de større agre. Men ja, der skal bruges meget tid, hvis man skal læse det.

Forsiden lyder "Nyekiøbings Amt / Nørre Herridt / Baagøe Sogn / Baagøe Bye". Man kan blade i de 700 scannede sider på Rigsarkivets sider. Linkbjælken fører til side 1 i markbogen for Bogø.