Skolebilleder

Et tidligt skolebillede fra 1880

Det er en sjældenhed med et så tidligt skolebillede. Familien Klog har passet godt på det. Yderst th. i 2. række forfra ved krydset sidder Line Klog. Når der kun er piger på billedet, skyldes det formodentlig, at der er tale om en såkaldt syskole, altså en håndarbejdsklasse. Den skaldede lærer i baggrunden er førstelærer Niels Petersen. Damen med den hvide kyse i bagerste række er fru Weberg, mor til Julie Petersen tv. for hende, gift med Niels Petersen. Julie var særligt uddannet som håndarbejdslærerinde og var blevet ansat på Bogø allerede i Christen Bergs tid.

Album 1880 - 1972

1936

Bogø Kommuneskole opstillet foran Rytterskolen i 1936.

1944

Bogø Skole, 4. klasse, 1944. Personerne er fra venstre imod højre fra forreste række:

Vitte Hansen, Grethe Olsen, Birthe Sørensen, Inge Nielsen, Doris Isaksen, Margit Olsen, Phyllis Thomsen, Drude Bogø, Linda Ungermand, Alice Johansen, Inger Jensen.

Erik Olsen, Poul Mortensen, Hans Skov, Erik Jensen, Peter Andreasen, Ejler Svan, Poul Andersen, John Normand, Kristian Hansen, Kjeld Andersen, Preben Nielsen, Helge Sønderup.

Lærere: fru Nielsen, Sørensen, A.P. Andersen, Bjørndal og frk. Tranberg. Foto: A.M. Knudsen, Nr. Alslev.

1952

Bogø Kommuneskole opstillet foran Rytterskolen på sidste skoledag. Efter sommerferien startede undervisningen i den nye skolebygning.

Forreste række fra venstre: Birgit Rasmussen, Bente Müller, Birgit Carstensen, Ruth?

2. række: Jonna Nielsen, Lilli Sørensen, Inge Sørensen, Leila Hansen, Margit Isaksen, Anni Jensen, Anne Lise Stub.

3. række: Ada Louise Tranberg, Børge Jørgensen, Knud Erik Henriksen, Leo Thomsen, Arnfred Hansen Verner Jensen.

4. række: Ragnhild Eckhardt, Ludvig Rasmussen, Hans Nymann Nielsen, sognerådsformand Arnold Andersen.

7. kl. Forreste række fra venstre: Jytte Bogø, Bente Jensen, Rita Jørgensen, Lissi Thomsen, Ellen Kræsing, Rita Rasmussen.

2. række: Ada Louise Tranberg, Bent Andersen, Ingrid Svan, Poula Løsekrug, Lasse Hansen.

3. række: Ludvig Rasmussen, Hans Nymann, ritmester Andersen, Ragnhild Eckhardt.

1956