Skolebilleder

Et tidligt skolebillede fra 1880

Det er en sjældenhed med et så tidligt skolebillede. Familien Klog har passet godt på det. Yderst th. i 2. række forfra ved krydset sidder Line Klog. Når der kun er piger på billedet, skyldes det formodentlig, at der er tale om en såkaldt syskole, altså en håndarbejdsklasse. Den skaldede lærer i baggrunden er førstelærer Niels Petersen. Damen med den hvide kyse i bagerste række er fru Weberg, mor til Julie Petersen tv. for hende, gift med Niels Petersen. Julie var særligt uddannet som håndarbejdslærerinde og var blevet ansat på Bogø (1864-67) allerede i Christen Bergs tid. Det var usædvanlig tidligt.

Ca. 1917

Fra Bogø Skole, ca. 1917. Det er vist den hidtil yngste version af lærerne Ada Louise Tranberg, tv., og Kirstine Rasmussen, th., vi har i den skolehistoriske samling. Man kan sammenligne med konfirmandbilledet fra 1921. Oluf Stub, f. 1907, er nr. 6 fv. i 2. rk. I bagerste række står lærer A.P. Andersen tv. og førstelærer Peder Lydik th. Hvem er læreren ved siden af Lydik? Ved siden af den ukendte lærer har vi sikkert Lavra Albertine Hansen Mortensen.

1920-24

Martin Keis sidder yderst til højre i 1. række. Karl Holm Keis er nr. 7 fra venstre i 3. rk. forfra.

Arkivets beskrivelse er følgende:

1. rk. fv.: 1. Ukendt, 2. Sigurd Petersen, 3. ukendt, 4. Svend Frederiksen, 4. Martin Keis.

2.rk.: 5. Rosa Christensen, 6. Kamma Rasmussen, 7. Kristian Galle, 8. Lilli Andresen, 9. Bodil Tiljevang, 10. Nanna Hansen.

3. rk.: 11. ukendt, 12. ukendt, 13. Karl Jacobsen, 14. Knud Madsen, 15. Evald Henriksen, 16. ukendt, 17. Karl Holm Hansen Keis, 18. ukendt.

4.rk.: 19. ukendt, 20. Ada Louise Tranberg, 21. Peder Lydik, 22. Aage Aalborg Nielsen, 23. A.P. Andersen, 24. Peter Petersen, 25. Kirstine Rasmussen.


Lokalarkiv for Møn

Album 1880 - 1972

1936

Bogø Kommuneskole opstillet foran Rytterskolen i 1936. Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

1944

Bogø Skole, 4. klasse, 1944. Personerne er fra venstre imod højre fra forreste række:

Vitte Hansen, Grethe Olsen, Birthe Sørensen, Inge Nielsen, Doris Isaksen, Margit Olsen, Phyllis Thomsen, Drude Bogø, Linda Ungermand, Alice Johansen, Inger Jensen.

Erik Olsen, Poul Mortensen, Hans Skov, Erik Jensen, Peter Andreasen, Ejler Svan, Poul Andersen, John Normand, Kristian Hansen, Kjeld Andersen, Preben Nielsen, Helge Sønderup.

Lærere: fru Nielsen, Sørensen, A.P. Andersen, Lars Bjørndahl Nielsen og Ada Louise Tranberg. Foto: A.M. Knudsen, Nr. Alslev.

1947

BOGØ SKOLE 1947. 6. og 7. klasse.

4. rk. Ruth Nielsen, Lilli Petersen, Jytte Jensen, Yrsa Andreasen, Inger Marie Hansen, Astrid Petersen, Ellen Jensen, Inger Petersen.

3. rk. Poul Mortensen, Preben Nielsen, Helge Sønderup, Poul Andersen, Erik Jensen, Hans Kræsing, Ejler Svan, Kristian Hansen, Peter Andreasen, Ernst Rasmussen, Grethe Olsen.

2. rk. Grethe Rasmussen, Vitte Hansen, Doris Isaksen, lærer Alfred Nielsen, førstelærer A.P. Andersen, Linda Ungermand, Alice Johansen, Vivian Espensen.

1. rk. Birthe Petersen, Eigil Hansen, Eigil Larsen, Poul Verner Rasmussen, Poul Isaksen, Bent Johansen, Karl Johan Olsen, Flemming Nielsen, Lise Rasmussen, Inge Olsen.

Fraværende: Erik Olsen.

1948

3. og 4. klasse i Bogø Kommuneskole i 1948. Billede modtaget af Ruth Kejs og Anne Brauer.

Bagest: fem lærere fra venstre: Alfred Nielsen, Ellen Andersen, A.P. Andersen, Ludvig Rasmussen og Ada Louise Tranberg.

Stående: Ib Berg, Frank Hansen, Lillemor Hansen, Lise Hansen (Slagter), ?, skomagerens Birgit, Oskar Lücking Petersen, ?, Lasse Hansen.

Siddende: Rita Jørgensen, ?, Ruth Kejs, Ellen Kræsing, Paula Løsekrug, Ingrid Svan, Lea Isaksen, Doris Hansen, Gunvor Riise Nielsen, Gerda Hemmingsen.

Billedredaktion: Kenneth Nøhr

1952

Bogø Kommuneskole opstillet foran Rytterskolen på sidste skoledag. Efter sommerferien startede undervisningen i den nye skolebygning.

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

Forreste række fra venstre: Birgit Rasmussen, Bente Müller, Birgit Carstensen, Ruth?

2. række: Jonna Nielsen, Lilli Sørensen, Inge Sørensen, Leila Hansen, Margit Isaksen, Anni Jensen, Anne Lise Stub.

3. række: Ada Louise Tranberg, Børge Jørgensen, Knud Erik Henriksen, Leo Thomsen, Arnfred Hansen, Verner Jensen.

4. række: Ragnhild Eckhardt, Ludvig Rasmussen, Hans Nymann Nielsen, sognerådsformand Arnold Andersen.

Yngste klasse med frk. Tranberg. I bagerste række, nr. 3 fra venstre, Lene Karstensen, datter af Elin og Volmer Karstensen.

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev


7. kl. Forreste række fra venstre: Jytte Bogø, Bente Jensen, Rita Jørgensen, Lissi Thomsen, Ellen Kræsing, Rita Rasmussen.

2. række: Ada Louise Tranberg, Bent Andersen, Ingrid Svan, Poula Løsekrug, Lasse Hansen.

3. række: Ludvig Rasmussen, Hans Nymann, ritmester Andersen, Ragnhild Eckhardt.

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

3. kl. Modtaget fra Eva Gullach, f. Nielsen. Siddende fra venstre Johnny Birger Keis Thomsen, Henning Jakobsen, Hans Aage Hansen, Peter Kold Nielsen, Klaus Wilkki, Jens Ole Jakobsen. 2. rk. fv. Jakob Kræsing, Benny Thomsen, Eva Nielsen, Kirsten Andersen, Bodil Keis, Mona Hansen, Villy Bjarne Løsekrug, Helge Rasmussen. 3. rk. fv. Ejnar Jensen, Ebbe Stub Rasmussen, Jens Oluf Andersen, Kaj Petersen, Erik Jensen. Bagerst står Ada Louise Tranberg, Ragnhild Eckhardt, Ludvig Rasmussen, Hans Nymann Nielsen og sognerådsformand Arnold Andersen.

Yngste klasse med frk. Tranberg ved den nye skole i 1952. I bagerste række, nr. 3 fra venstre, Lene Karstensen, datter af Elin og Volmer Karstensen. Billedet er så tidstypisk, at vi også bringer det i denne store størrelse.

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

1956

Bogø Kommuneskole 1956

Til venstre står lærer Asmund Olsen og lærer Alfred Nielsen. Til højre førstelærer Hans Nymann. Foran ham frk. Madsen, der afløste frk. Tranberg, og siddende foran hende Ragnhild Eckhardt. Det er oplyst, at 7. klasse havde fri den dag, billedet blev taget.

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

Foto A.M. Knudsen, Nr. Alslev

1958

Bogø Kostskole 1958, 4.A.

P.F. Laursen var klasselærer. Hjælp os gerne med navne på eleverne.

Bogø Kostskole 1958, 4.B

Stående bagerste række fra venstre: P. Larsen eller Mogens Florander, kostelever; Tonny H. Olesen, kostelev; Johan Banzahf, kostelev; Per Sass Månson, kostelev; Hans Fenger, kostelev; Jens Olaf Jensen, søn af lærer Jensen;

Stående midterste række: Villy Lorentsen, kostelev; Hans Erik Karlsen, kostelev; Finn Fossumgaard, kostelev; P. Larsen eller Mogens Florander, kostelever; Carsten Stabel Nielsen, kostelev; Jørgen Friis Larsen, kostelev; Klaus Wilkki, Bogø; Hans Linnet, Bogø;

Siddende på bænk: Christian Christensen, kostelev; Preben Nøhr, fra Møn; Jens Peter Therkildsen, kostelev; Torben F. Jørgensen, klasselærer, senere forstander; Rolf Hey; Hans Aage Hansen, Bogø; Jørgen Larsen, kostelev;

Siddende forrest: Torben Friis, Stubbekøbing; Benny Kejs, Bogø; Christian Bille Nielsen, Bogø.

I 1958 var nogle af de ældre elever fra Bogø Skole på udflugt til Møn med førstelærer Nymann og frue. Her de fotograferet ved Sømarke Vandrerhjem.

Med god hjælp fra mange sider har vi navne på alle deltagere.

1: Helge Kejs. 2: Peter Nielsen. 3: Egon Nielsen. 4: Anna Meta Sørensen. 5: Ebbe Stub. 6: Grete Nymann. 7: Hans-Ib Myra-Frederiksen. 8: Helge Olsen. 9: Jens Christian (Sønderup) Farø. 10: førstelærer Hans Nymann (Nielsen). 11: Jørn Farø. 12: Peter Nymann Nielsen. 13: Else Belling. 14: Jytte Jakobsen. 15: Aagot Yvonne Hansen. 16: Preben Stub, bror til Ebbe. 17: Irene Nielsen, søster til Egon Nielsen. 18: Ingemann Frede Jørgensen. 19: Ellinor Thomsen. 20: Bjarne Christiansen, smedens søn, der kunne køre på ethjulet cykel. 21: John Petersen. 22: Inge Albrekt (Nielsen). 23: Willy Georg Larsen Allerup. 24: Ettie Andersen. 25: Elva Nielsen. 26: Lilli Nielsen. 27: Karen Lis Nielsen (Ulla Nielsens søster). 28: Nelly Mieszczak.

Morgenmaden bestod af tykke rugbrødsskiver med margarine.

1961

6. klasse, 1961.

Bogø Skole, 1961, 6. klasse.

Forreste række: Ragna Jensen, Fridbjørg Olsen, Ingrid Nielsen, lærer Nymann, Berit Müller, Judith Jensen, Inge Marie Stub.

Mellemste række: Marianne Petersen, Birgit Keis, Margrethe Høeg, Anne-Dorthe Nymann.

Bageste række: Arne Jacobsen, Verner Hansen, Leif Jensen, Arne Petersen.