Personalia

Find bl.a. fortællinger, anekdoter, biografier, skolebilleder og konfirmandbilleder på disse sider.

Navneskik og navneregler

Efternavnets historie

Det er svært stof dette her med navneskikken og navnelovgivningen. Eva Villarsen Meldgaard har skrevet en klar indføring i emnet i 2008 under titlen "Efternavnets historie". Den er kun på 12 sider og kan ses eller downloades her.

Efternavnets historie.pdf

Tilnavnenes historie

Om den udbredte anvendelse af tilnavne blandt gårdmænd og husmænd på især Falster og Bogø, fx. Hare, Keling, Keis, Galle, Lise, Stær, Lollik, Klog, Kræsing, Skaaning, Kat, Ungermand, Stub, Væver, kan man læse i betænkningen Dansk Navneskik fra 1899, ss. 46-56.


Tags: dåbsforordningen, patronym, patronymikon, fornavn, mellemnavn, fadersnavn, dåbsnavn, familienavn, slægtsnavn, stamnavn, tilnavn, 1856-cirkulæret, rundskrivelsen af 1856, lov om navneforandring af 1804, lov om personnavne af 1961, lov om personnavne af 1981, lov om personnavne af 2005