Perioder

Historien kan inddeles efter mange forskellige skemaer. Her følger vi en inddeling af danmarkshistorien udarbejdet af en gruppe historikere ved Aarhus Universitet.

Fra senmiddelalderen til ind i midten af enevælden var Bogø krongods. Omkring 1500 omfattede krongodset i Danmark som helhed kun en 10-15 pct. af bondegårdene, mens omkring 75 pct. af den oprindelige selvejerjord var blevet opkøbt af adlen og kirken.

I tiden før Bogø blev krongods, havde bønderne betalt skat til kongen, og det fortsatte de med i krongodstiden.

Brug menuen for at gå til de forskellige perioder!

Kong Frederik 3. modtager enevoldsmagten i 1660. Oliemaleri af Nicolai Abildgaard, 1783. Statens Museum for Kunst.