Len, amt, region

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af den regionale administration gennem tiden.

Der kan henvises til Atlas over Danmarks administrative inddeling efter 1660

Personalhistorisk stof til emnet findes under amtmænd og lensmænd.

Bogøs verdslige tilhørsforhold

De øverste embeder i lokalforvaltningen, forløberne for amterne, kaldtes len fra senmiddelalderen til midten af 1600-tallet. (Michael H. Gelting: lensvæsen i Den Store Danske, Gyldendal. Hentet 5. marts 2020 fra http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=115872).

Fra arilds tid indtil 2. februar 1689 hørte Bogø under Nykøbing Len (Nykøbing Amt).

1689-1803 under Møns Amt.

1803-1970 under Præstø Amt.

1970-2006 under Storstrøms Amt.

2007-nu under Region Sjælland.

Kort over Præstø Amt 1831 med amtets 7 herreder og de 8 sogne i Mønbo Herred. Nedenunder et udsnit af kortet med Mønbo herred.

Farøs verdslige tilhørsforhold

I 1682 hørte Farø til Vordingborg Landsogn, Bårse Herred, Vordingborg Amt.

I 1729 blev Farø lagt til Mønbo Herred. Denne datering er der usikkerhed omkring. DigDag.dk angiver, at Farø Ø Ejerlav hørte under Vordingborg Rytterdistrikts Birk 14.11.1720 til 25.1.1805.

Tags: Møenbo Herred, Møens Herred, Mønbo Herred, Møns herred, Møn herred, Møns amt, Møens Amt

Baagøe By, Farøe, Phanefjord, Damsholt, Damsholte, Kjeldbymagle, Elmelunde, Borre, Magleby