Len, amt, region

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af den regionale administration gennem tiden.

Personalhistorisk stof til emnet findes under amtmænd og lensmænd.

Bogøs tilhørsforhold

Fra arilds tid indtil 2. februar 1689 hørte Bogø under Nykøbing Len (Nykøbing Amt).

1689-1803 under Møns Amt.

1803-1970 under Præstø Amt.

1970-2006 under Storstrøms Amt.

2007-nu under Region Sjælland.