Stift, provsti, kirkesogn

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af stift, provsti og kirkesogn.

Personalhistorisk stof til emnet findes under biskopper og præster.