Stift, provsti, kirkesogn

Her planlægges en funktionsbeskrivelse af stift, provsti og kirkesogn.

Personalhistorisk stof til emnet findes under biskopper, provster og præster.

Stift

Arkivregistratur for Lolland og Falster under Fyns Stift til 1803. I arkivregistratur for Lolland-Falsters Stift, ss. 5-21.

Arkivregistratur for Lolland og Falsters Stiftøvrighed og Biskop, 1804 ff. I arkivregistratur for Lolland-Falsters Stift, ss. 25-98.

Provsti

Arkivregistratur for Falsters Nørre Herreds Provsti og Falsters Provsti (1674-1903) i Arkivregistratur for Lolland-Falsters Provstearkiver, ss. 209-213 og ss. 227-244.

Kirkesogn

Bogø Pastorat 1760-1978, ss. 85-89 i Arkivregistraturen Pastoratsarkiver (Præste- og Menighedsrådsarkiver) Møn og Bogø, København 1988.