Aktiviteter

Hvor finder jeg information om planlagte og afholdte arrangementer?

Der er to muligheder:

1. Se i kalenderen

2. Se i nyhedsbrevene

Generel oversigt over foreningens aktiviteter

  • Foreningen udgiver små bøger og et årsskrift,

  • driver denne webside

  • er aktiv på Facebook på to konti:

  1. Bogø Lokalhistoriske Forening - den redigerede hovedside med de fleste opslag; sommetider et par nyheder hver dag. Her er der også nyt om vore arrangementer.

  2. Gruppe for Bogø Lokalhistoriske Forening - her kan alle blive medlemmer og lægge egne fotos og fortællinger op.

  • Foreningen driver et arkiv i Bogø Sognegård med brandsikkert skab.

  • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og/eller opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.

  • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag, byvandringer og lokalhistoriske kurser.

  • Arrangementerne annonceres i de lokale medier, i nyhedsbreve til medlemmerne og på foreningens Facebook-side.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til bankkonto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentopkrævning udsendes 1. april. Man kan også bruge MobilePay; nummeret er 264100.

Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse. Du kan ringe til Lilian Tandrup på 29 66 62 41 eller Lars Seerup på 40 34 57 49, hvis du er i tvivl om noget med betalingen.


Foreningens rundvisning på Stege Sukkerfabrik i 2019

Den 25. april 2019 viste arkitekt Bent Lykke Bogø Lokalhistoriske Forening rundt i de historiske bygninger, der har haft uendelig stor betydning for landbruget på Bogø. Efter rundvisningen var foreningen vært ved en kop kaffe på Café YogaNamNam, der ligger på fabrikkens grund. Der var godt 30 deltagere i rundvisningen.

Fra rundvisningen den 25. april 2019. I midten arkitekt Bent Lykke med ansigtet mod kameraet.

Fra Bent Lykkes velkomst.


Fra "Den böhmiske hal", der vist nok fik sit navn ved en fejlhøring af pommersk, der sigtede til fyrretræet i loftskonstruktionen.

Der opbevares stadigvæk sukker i de to siloer.

Sukkerfabrikkens kedelhal i 1898. Illustration fra "Ingeniøren"

Ludvig Fengers tegninger til sukkerfabrikken, 1883

Sukkerfabrikken_Mellem.mp4

En historisk vandring - eksempel på et tidligere arrangement

Onsdag den 11. juli 2018, kl. 14, med start fra Hattedammen ved Bogø Hovedgade 78

Bogø Lokalhistoriske Forening inviterede i det skønneste sommervejr på en tur ad Bogø Hovedgade fra Hattedammen til Sognegården. Svend Aage Christensen var guide. Undervejs talte vi sammen om mennesker, huse og begivenheder. De 850 meter er pakket med historie om mejeriet, der blev bryggeri, om smedjen, købmændene, forsamlingshuset, brugsforeningens første bygninger, betontårnet på Kathøj, banker og sparekasser (og et par bankrøverier), Navigationsskolen, Rytterskolen og kirken – for blot at nævne nogle få emner. Der blev sluttet af med kaffe og kage i Sognegården.

Endnu et eksempel på et arrangement: Julestue 2018

Ved foreningens julestue den 1. december 2018 blev der serveret gløgg og æbleskiver.

Lisbeth Caspersen viste billeder frem ved foreningens julestue. Lisbeth var blevet kontaktet af Mie Rosenvinge, Helsingør, der er datter af Aksel Hansen som drev Bogø Kro fra 1929 til 1945. Mie ville gerne donere nogle virkelig gode fotografier af Bogøs ungdom i halvtredserne, som blandt andet gav et indblik i tidens bademode. Som en kontrast kom Lisbeth også med et billede af galeasen ”Svanen” af Bogø, som forliste et par gange, og efter sigende til sidst forsvandt i det iskolde vand ved Lofoten.

Mie Rosenvinges billeder blev studeret. Det samme gjorde et avisudklip, som Else Zachodnik havde medbragt.

Julestue 2019

Fra den historiske julestue i Sognegården, lørdag den 30. november 2019. Ejler Svan og Jørgen Damsbo havde arbejdet med et kort over øens mælkeruter; det blev præsenteret. Der var også orientering om Mia Gerdrups arbejde med at hente diverse befolkningsstatistikker ud af kirkebøgerne fra 1800-tallet og om et igangværende arbejde med registrering af Bogøs gamle marknavne. De deltagere, der sad i vinkelstuen kunne desværre ikke komme med på billedet.


Foto: Jørgen Stæhr

Julestue 2022

I 2022 er vi på banen igen med Julestue for foreningens medlemmer. Til gløggen og æbleskiverne læser Svend Aage op af Jens Kamps eventyr om Gamle Rasmus - et originalt Bogø-eventyr.