Gårdmalerier

Billegården. Malet af Hugo Grum i 1946. Fra Janni Riises samling.

Bogø Mølle. Malet af Frede Malmros, 1978. Fra et auktionskatalog.

Bogø Rytterskole med rytterskoletavlen ved den venstre dør. Malet efter fotografisk forlæg fra 1870. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Bogøstedet på Ålborgvej 31. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Dalmosegård, Farøvej 5. Tegning fra 1947. Fra Lone Weiss Boutrups samling.

Enggården. Malet af Hugo Grum i 1945. Fra Gyda Nielsens samling.

Falstergården. Bogø Hovedgade 128. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Farøvej 4. Fra Ellinor Nielsens samling.

Gallegården. Vesterskovvej 4. Gave fra Inga Svan til Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Gallegården er Inga Svans fødegård.

Hannesminde med gårdmølle. Stenkildevej 1. Malet af N.C. Hansen 1900-20. Fra familien Klogs samling.

Hannesminde. Stenkildevej 1. Fra familien Klogs samling.

Højstedgård. Bogø Hovedgade. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Jørgensminde. Af gårdmaleren Martinus Hansen. Fotograferet af Mia Gerdrup hos Rita Kas, der havde boet på Jørgensminde.

Nørrebækgård, Skåningevej 4. Udført af Gunnar Wilkki. Fra Preben Olesens samling.

Rosendal. Tjørnedalsvej. Malet af Hugo Grum i 1948. Fra Klaus Wilkkis samling.

Skovfogedhuset, Østerskovsvej. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Skovly, Ålborgvej 35. Tegnet af Ellen Valentin, 1992.

Smedjen, Bogø Hovedgade 103. Malet af signaturen PP. Fra Berit Hansens samling.

Tanggården. Malet efter fotografisk forlæg fra 1920'erne, formentlig af Ellen Harboe i 1950. Fra Mia Gerdrups samling.

Her er der plads til endnu flere gårdmalerier