Gårdmalerier

Billegården. Malet af Hugo Grum i 1946. Fra Janni Riises samling.

Bogø Mølle. Malet af Frede Malmros, 1978. Fra et auktionskatalog.

Bogø Rytterskole med rytterskoletavlen ved den venstre dør. Malet efter fotografisk forlæg fra 1870. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Bogøstedet på Ålborgvej 31. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Dalmosegård, Farøvej 5. Tegning fra 1947. Fra Lone Weiss Boutrups samling.

Enggården. Malet af Hugo Grum i 1945. Fra Gyda Nielsens samling.

Falstergården. Bogø Hovedgade 128. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Farøvej 4. Fra Ellinor Nielsens samling.

Gallegården. Vesterskovvej 4. Gave fra Inga Svan til Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Gallegården er Inga Svans fødegård.

Gundernæs. Grønsundvej 600. Tegnet af Hugo Grum i 1948.

Hannesminde med gårdmølle. Stenkildevej 1. Malet af N.C. Hansen 1900-20. Fra familien Klogs samling.

Hannesminde. Stenkildevej 1. Fra familien Klogs samling.

Holmegård. Grønsundvej 591. Malet af Anne Damsbo i slutningen af 1970'erne, mens hendes forældre Rosa og Jørgen Damsbo stadig drev Holmegård som kvæggård.

Højstedgård. Bogø Hovedgade. Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Jørgensminde. Af gårdmaleren Martinus Hansen. Fotograferet af Mia Gerdrup hos Rita Kas, der havde boet på Jørgensminde.

Kræsinggården malet nogle år før 1946.

Kræsinggården malet af Hugo Grum i 1946. Fra Kræsinggårdens samling.

Nørrebækgård, Skåningevej 4. Udført af Gunnar Wilkki. Fra Preben Olesens samling.

Udateret maleri fra gårdspladsen på Bogø Møllegård. Foto modtaget fra Hanne Lauenborg Breitenstein, som har fået maleriet i arv efter sine farforældre Johannes og Dagmar Breitenstein.

Maleri fra 1925 af Bogø Møllegård fra havesiden. Foto modtaget fra Poul Lauenborg Breitenstein.

Rosendal. Tjørnedalsvej. Malet af Hugo Grum i 1948. Fra Klaus Wilkkis samling.

Skovfogedhuset, Østerskovvej 49. Malet af Lars Renter, 1945. Fra Liselotte Aasbergs samling.

Skovly, Ålborgvej 35. Tegnet af Ellen Valentin, 1992.

Smedjen, Bogø Hovedgade 103. Malet af signaturen PP. Fra Berit Hansens samling.

Sparegården malet af Kirsten Kræsings morbror Aage Olsen engang i 1940'erne.

Stormgården før det nye stuehus blev bygget i 1940. Fotografisk kopi af gårdmaleri, modtaget af Alice Madsen. Grønsundvej var på dette tidspunkt ikke etableret, og vejen gik nord om Stormgården.

Stæhrgården, Grønsundvej 613. Gårdmaleri fra 1906, signeret A. Larsen. Denne fotografiske kopi er modtaget af Per Klog.

Tanggården. Malet efter fotografisk forlæg fra 1920'erne, formentlig af Ellen Harboe i 1950. Fra Mia Gerdrups samling.

Gård, vognmandsforretning og Tuborgdepot på Bogø Hovedgade 28. Depotet blev grundlagt i 1908 og fejrede 75 års jubilæum i 1983. Maleri fra 1940'erne. Utydelig signatur.

Og et par byhuse

Bogø Hovedgade 83, malet af Anne-Lise Kogut Andersen i 2001 som gave til Vera Hansen, der boede i huset. I SAVE-databasen over bevaringsværdige bygninger opført før 1940 er der følgende karakteristik af huset: "Fint hus i landsbygade, med sokkel af granit, blank mur i røde tegl med fine detaljer i murværk" og "Huset passer fint ind i miljøet i Bogø Hovedgade. Meget originalt og fint bevaret." Huset skønnes opført omkring 1900. Detaljerne kunne pege på, at det var murermester Laurits Topp, der opførte huset til sig selv. Topp flyttede senere til Nybygade 18.

Smedemosen på Bogø på et maleri, som ifølge et blyantsnotat på bagsiden er fra 1926. Maleriet måler 32x40 cm uden ramme. Signaturen er "P". Giveren er Ebbe Hansen, Tingsted, hvis farfar Valdemar Hansen fra 20.6.1911 til 29.6.1937 ejede ejendommen Farøvej 11, Bogø - dengang en lille gård. Valdemar Hansen supplerede indtægten ved i en årrække at køre med mælk.

Ebbe Hansen fortæller, at maleriet hang hos hans farfar, også efter flytningen fra Bogø, dernæst hos faderen. I 2018 forærede Ebbe Hansen maleriet til Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Pas godt på de gamle gårdmalerier

Illustreret artikel om Bogøs gårdmalerier

Bogø Lokalhistoriske Forenings opfordring til at passe godt på de gamle gårdmalerier. TV Øst, 20. september 2017. Klik på billedet og læs Ida Kristensens artikel.

Artikel i Sjællandske om gårdmalerierne fra Bogø

OMTALE AF BESTRÆBELSERNE PÅ AT REDDE GÅRDMALERIERNE.

Screendump fra Lene Egebergs artikel i Sjællandske, 19. september 2017. Med tilladelse fra Sjællandske.