Bogøs historie

ved

Bogø Lokalhistoriske Forening

Forord

Webstedet om Bogøs historie er Bogøs digitale museum. Museumsbyggeriet begyndte i november 2017. Vi har altid plads til at nyt materiale.

I starten vil indholdet på siderne være begrænset. Menupunkterne er i nogle tilfælde endnu ikke udfyldt, men de viser noget om emnekredsen.

Kontakt Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Telefon: 29 66 62 41 til Lilian Tandrup eller 40 34 57 49 til Lars Seerup
 • Email: bogoelokalarkiv@gmail.com eller Lilian Tandrup på L.Tandrup@gmail.com
 • Arkivets adresse: Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø By
 • Ekspeditionsadresse: Lilian Tandrup, Bogø Hovedgade 10 C, 4793 Bogø By
 • Bankkonto 6140 4083513
 • CVR 38353675

Kalender med arrangementer

Se siden med foreningens publikationer

Bestyrelse

BESTYRELSEN for 2018-19

 • Lars Seerup, formand, tlf. 40 34 57 49
 • Brigitte Alfter, næstformand, tlf. 40 82 21 68
 • Mai-Brit Klog, kasserer
 • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41
 • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69, saccopenhagen@gmail.com

Suppleant

 • Lisbeth Caspersen

Formål og aktiviteter

 • Foreningen udgiver små bøger og årsskriftet "Bogøs historie", driver denne webside og er aktiv på Facebook.
 • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der kan være med til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.
 • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag og lokalhistoriske kurser. Arrangementerne annonceres i de lokale medier, i nyhedsbreve til medlemmerne og på foreningens Facebook-side.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til konto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentet betales bagud for et år ad gangen. Opkrævning udsendes 1. oktober, og kontingentet bedes indbetalt senest 31. oktober. Man er naturligvis meget velkommen til at indbetale årskontingentet også før 1. oktober.


Kort over Bogø Sogn 1817 med matriklerne efter udskiftningen i perioden 1783-1805