Bogøs historie


Bogøs Digitale Museum

Forord

Webstedet om Bogøs historie er Bogøs Digitale Museum. Det blev oprettet i november 2017 og havde premiere ved Bogø Lokalhistoriske Forenings 10 års jubilæum.

Der er flere hundrede menupunkter, som løbende bliver udbygget og opdateret.

Man kan søge blandt de mange tekster og billeder enten ved hjælp af menuerne eller ved at bruge søgefunktionen oppe i højre hjørne.

Kontakt Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Telefon: 29 66 62 41 til Lilian Tandrup eller 40 34 57 49 til Lars Seerup eller 40 82 21 68 til Brigitte Alfter.

 • Email: bogoelokalarkiv@gmail.com eller Lilian Tandrup på L.Tandrup@gmail.com, eller til Lars Seerup.

 • Arkivets adresse: Bogø Hovedgade 172, 4793 Bogø By.

 • Ekspeditionsadresse: Lilian Tandrup, Bogø Hovedgade 10 C, 4793 Bogø By.

 • Bankkonto 6140 4083513.

 • MobilePay. Nummeret er 264100, som administreres af kassereren Lars Seerup. Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse.

 • CVR 38353675.

Indmeldelse

Bestyrelse

BESTYRELSEN for 2022-2023/24

 • Brigitte Alfter, formand, tlf. 40 82 21 68

 • Lars Seerup, næstformand og kasserer, tlf. 40 34 57 49, email

 • Lilian Tandrup, sekretær, tlf. 29 66 62 41, l.tandrup@gmail.com

 • Svend Aage Christensen, redaktør og webmaster, tlf. 51 29 05 69, saccopenhagen@gmail.com

 • Gitte Scheel-Poulsen

Suppleanter

 • Lisbeth Caspersen

 • Flemming Nielsen

Formål og aktiviteter

 • Foreningen udgiver små bøger og årsskriftet "Bogøs historie", driver denne webside og er aktiv på Facebook.

 • Foreningen indsamler arkivalier til digitalisering og opbevaring i foreningens arkiv i Sognegården. Det kan være dokumenter, protokoller, fotos eller avisartikler - alt hvad der bidrager til at beskrive livet på Bogø og Farø. Man kan forære materialet til arkivet eller låne det til os - så sørger vi for at kopiere det.

 • Foreningen afholder arrangementer i form af billeddage, foredrag og lokalhistoriske kurser. Arrangementerne annonceres i de lokale medier, i nyhedsbreve til medlemmerne og på foreningens Facebook-side.

Bliv medlem for 125 kr. om året. Indbetaling til bankkonto 6140 4083513 med navn, adresse, email og telefonnummer. Kontingentopkrævning udsendes 1. april. Man kan også bruge MobilePay; nummeret er 264100.

Det er en stor lettelse for os, hvis vi kan sende post til medlemmerne på email, så husk gerne at angive (eller evt. rette) din mailadresse. Du kan ringe til Lilian Tandrup på 29 66 62 41 eller Lars Seerup på 40 34 57 49, hvis du er i tvivl om noget med betalingen.


Kort over Bogø Sogn 1817 med matriklerne efter udskiftningen i perioden 1783-1805