Foreningens årlige topmøder

Generalforsamling 2023

65 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 27. marts 2023

Efter boglanceringen sluttede vi med kaffe og fællessang. Under nodestativet til venstre sidder Ulrik Bonnerup, som ved denne lejlighed blev udnævnt til æresmedlem af foreningen. Dikkedar alias Annette Jensen og Uffe Kristensen spillede og sang sammen med Brigitte Alfter til Lotte Marchsteiners hyldestsang til Helle og Ulrik. Maren Jensens "Mit Bogøland" blev også sunget. Den er der tekst og noder til i Årsskrift 2022. Jørgen Stæhr og Lis Nielsen stod for lagkagerne.


Generalforsamling 2022

53 medlemmer deltog i generalforsamlingen

Generalforsamling og boglancering fandt sted den 19. april 2022 i Forsamlingshuset. Efter kaffen sluttede vi med fællessang. Kirsten Hansen og Brigitte Alfter akkompagnerede til valsen "New Rapid" Cyclesang til melodien "After the Ball" fra 1894, samt en sang fra Bogø-revyen 1973, "Jeg er den, der slutte skal revyen".

Foto: Jørgen Stæhr

Ved generalforsamlingen ses fra venstre næstformand og kasserer Lars Seerup, dirigent Ove Paarup og formand Brigitte Alfter.

Foto: Jørgen Stæhr

Godt 30 deltagere var kommet i god tid, her venter vi på de næste 20.

Tv.: Svend Aage Christensen præsenterede det nye årsskrift. 

Indbydelsesplakat til generalforsamling og boglancering, 19. april 2022, i Forsamlingshuset. Den kommer frem ved et klik på pilen til højre.

BLF-generalforsamling 2022. Referat.pdf

Referatet fra generalforsamlingen kan læses her. 

Det er aldrig for sent at blive medlem af Bogø Lokalhistoriske Forening.

Generalforsamling 2021

Indbydelsesplakat til generalforsamling 2021. Se den med et klik på pilen ved siden af.


Bogø Lokalhistoriske Forening

Generalforsamling

 

Foreningen afholder generalforsamling

onsdag den 26. maj 2021, kl. 19.00,

i Forsamlingshuset, Bogø Hovedgade 114

 

Husk gyldigt Coronapas!

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

(Brigitte Alfter, Ålborgvej 38, Bogø. Email: brigitte@alfter.dk).

 

Årsskriftet Bogøs Historie er allerede fordelt til medlemmerne, men traditionen tro fortæller vi på generalforsamlingen lidt om højdepunkterne.

Foreningen er vært ved kaffe og lagkage.

Vi glæder os til en historisk aften.

 

Dagsorden:

1.     Valg af stemmetæller og dirigent.

2.     Formandens beretninger for 2019 og 2020 til godkendelse. (Begge beretninger har været offentliggjort i årsskrifterne og på foreningens webside, hvor de kan læses. De vil derfor kun blive ledsaget af ganske få ord på generalforsamlingen).

3.     Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. (På grund af Covid-restriktionerne er regnskaberne tidligere blevet udsendt til medlemmerne. Af hensyn til nye medlemmer er regnskaberne også vedhæftet denne indkaldelse). Det seneste regnskab er også udsendt med foreningens nyhedsbrev af 5. marts 2021.

4.     Vedtagelse af årets budget og fastsættelse af følgende års kontingent. (Budgettet er vedlagt).

5.     Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valget er delt op i to afdelinger, a) for de bestyrelsesmedlemmer, der skulle have været på valg ved den aflyste generalforsamling i 2020, og b) for de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg i 2021. Det lidt byzantinske arrangement skyldes hensynet til at opretholde den kadence, som er foreskrevet i vedtægterne.

6.     Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

7.     Indkomne forslag

8.     Eventuelt


Bilag. Budget 2021

BLF-generalforsamling 2021. Referat.pdf

Generalforsamling 2020 - aflyst

Generalforsamlingen var planlagt til den 17. marts 2020, men måtte aflyses på grund af pandemien.

Generalforsamling 2019


44 medlemmer deltog i generalforsamlingen den 12. marts 2019

Brigitte Alfter og Kirsten Hansen spillede til de tre sange, der var en del af programmet. Vi indledte med "Bogøs pris" og markerede senere på aftenen 250-året for øens løskøbelse ved at synge Hostrups "Frem Bondemand, Frem!"

Vi sluttede aftenen med en munter sang fra Bogø-revyen 1973, J.V. Ravnsted-Larsens "Jeg er den, der slutte skal revyen".

Foto: Jørgen Stæhr

Aftenens program begyndte kl. 19

BLF-generalforsamling 2019. Referat.pdf

Generalforsamling 2018


40 medlemmer deltog i årets generalforsamling den 15. marts 2018

Formand Lars Seerup byder velkommen

Generalforsamlingens dirigent, Ove Paarup, forelægger dagsordenen

Kirsten Hansen akkompagnerede sammen med Brigitte Alfter de afsluttende sange fra Bogørevyerne 1973 0g 2012

Jørn Søllingsvraa har skrevet en artikel til det nye årsskrift om Bogø Kostskoles udvikling i hans forstandertid, og Leif Nowicki har givet et langt interview til Brigitte Alfter om sit liv som smed og samler

Ove Paarup, aftenens elskværdige og myndige ordstyrer, ledte medlemmerne sikkert forbi generalforsamlingens skær. Ellinor Billes lagkager hvilede på et solidt lokalhistorisk grundlag. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Søren Meyer supplerede de barndomsminder fra Bogø, som han giver en smagsprøve på i årsskriftet. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Marianne Meyer, forfatter til en grundig artikel i årsskriftet om skippere, landmænd, købmænd og skolelærere på Bogø talte varmt for det slægtshistoriske arbejde

Freddy Jørgensen havde bidraget med hele to artikler til årsskriftet, den ene om Bogø Revy 1973-2015, den anden med glimt fra Bogøs anekdoteskat. Til medlemmernes store fornøjelse fortalte Freddy Jørgensen nogle af anekdoterne. 

Annoncering fra 2. marts 2018 med bekendtgørelse af lokaleændring.

Foreningens kontingent er 125 kr. om året pr. person. Alt om indmeldelse.

Generalforsamling 2017

Fra generalforsamlingen den 20. marts 2017 i Aula 10 på Bogø Kostskole. 31 medlemmer deltog. Foto: Heinrich Dick-Nielsen

Pressemeddelelse om generalforsamling 2017

Bogø Tidende bragte den 22. marts 2017 denne pressemeddelelse om generalforsamlingens forløb.

Den 22. marts 2017

 

PRESSEMEDDELELSE

 

Fin stemning ved generalforsamlingen i Bogø Lokalhistoriske Forening

Der var en særdeles god stemning mandag aften, da 31 var mødt frem til Bogø Lokalhistoriske Forenings generalforsamling: I 2017 er det 10 år siden, at en gruppe historieglade bogøere samledes for at stifte foreningen. 

Ved generalforsamlingen præsenterede bestyrelsen det nye årsskrift, som for første gang i foreningens historie er trykt hos en bogtrykker. Årsskriftet byder på fem artikler med en stor variation af emner: Tidligere formand Ejler Svan har skrevet en oversigt over karmærker, men han har ikke blot listet karmærkerne op ved deres respektive gårde, men også sat helgårde og undermatrikler i historisk kontekst tilbage til tiden inden udflytningen. Artiklen er i realiteten et nyttigt og overskueligt lille opslagsværk om Bogøs gårdhistorie. Nuværende formand Lars Seerup, selv skolemand, har gravet sig dybt ned i Bogø Skoles historie 1938-1968, redaktør på Bogø Tidende, Jørgen Stæhr, leverer et bidrag til historien om Bogø Avis og Bogø Tidende, historiker og bestyrelsesmedlem Svend Aage Christensen lader vindmøllerne snurre og kobberledninger rulle ud i sin arkivbaserede undersøgelse af Bogøs pionérrolle på el-området, og endelig har journalist og bestyrelsesmedlem Brigitte Alfter gennemført et grundigt interview med Doris Nielsen, der under overskriften ’Fra selvforsynende landbrug til maskinstation’ skildrer landboliv på Bogø. 

I sin beretning kunne formanden ikke blot præsentere årsskriftet, men også fortælle om andre udadvendte aktiviteter, for eksempel at foreningens Facebook-side har en flot statistik: I gennemsnit når sidens indhold hver dag ud til ikke færre end 1.412 brugere, et ganske pænt oplag, hvis nu man talte i avissprog. 

Oplysningerne er dog også gået den anden vej. Foreningen har i årets løb modtaget en række arkivalier, deriblandt Bogø Sømandsforenings arkiv, som bl.a. rummer forhandlingsprotokollerne fra foreningens start i 1863 – ført i formfuldendt håndskrift. 

Generalforsamlingen fulgte foreningens tradition med at servere Ellinor Nielsens gode lagkager for de fremmødte. Der var også et billedforedrag om ’Dykkeren fra Bogø’, Jensenius Hansen, og hans liv som ung sømand. To gange blev han torpederet under krigen, inden han blev samlet op af den britiske flåde og oplært til dykker på Trinidad i Caribien. Fortællingen om dykkerens eventyrlige liv på Trinidad og siden på Bogø og i de danske farvande blev modtaget med levende interesse. 

Medlemmerne mindedes afdøde bestyrelsesmedlem Vibeke Mikkelsen og valgte enstemmigt Lisbeth Willum Caspersen som ny suppleant. Generalforsamlingen blev trygt ledet af Ove Paarup.