Konfirmander

Vi går frem i kronologisk orden

1921

Vort foreløbig ældste konfirmandbillede er fra 1921. Det er samtidig et af de sidste fotografier af den gamle præstegård. Præsten er Ove Lindholm, som tiltrådte i 1919. Blandt drengene er Viggo Kræsing, Valdemar Bille Knudsen, Karlo Lockenwitz og Oluf Stub. Blandt pigerne er Karen Margrethe Steffensen og Lavra Albertine Hansen Mortensen (med hvide sko). Foto: P.P. Adrian.

1923

Konfirmanderne i marts 1923 med pastor Lindholm. Pastor Lindholm tiltrådte embedet i 1919. Billedet er fra familien Klogs samling. Vi leder efter Agda Klog på billedet.

Blandt pigerne er nr. 2 fra venstre Henriette Vilhemsen (Ungermann), nr. 5 er Elise Marie Holm Hansen (Lise Smidt). I 1921 havde alle pigerne hvide kjoler på.

1925

Midt på bænken med perlekæde sidder Karen Kejs (Karen Hansine Elisabeth Jensen Kejs, f. 22.2.1911, datter af styrmand og postkører Frederik Valdemar Jensen Kejs). Nr. 2 fra højre blandt pigerne er Johanne Tiljevang, f. 22.4.1911. Blandt drengene kan nævnes Svend Bille Knudsen, Niels Børge Petersen, Bernhardt Møller, Vilhelm Breitenstein Jensen, Hans Kristian Larsen og Ottar Johannes Jensen. Med pastor Lindholm.

1926

Hemming Hansen Keis blev konfirmeret i Bogø kirke 7.3.1926. Han var født på Bogø 31.3.1912 som søn af gårdejer Hans Kristian Hansen Keis, Kejsergården, og Elise Kristine Rasmussen Holm.

Foto: C.E. Lorentzen, Stubbekøbing

1927

Konfirmation 1927. På 1. række er nr. 3 fv. blandt pigerne Vera Elisabeth Hansen, f. 15.1.1913, datter af karetmager Georg Hans Jensenius Hansen og hustru Klara Marie Erna Vilhelmsen. Hun blev gift Vera Allerup. Blandt de seks piger er også sognepræst Ove Lindholms datter Agnete Lindholm, f. 30.4.1912, og Karen Farø, f. 18.2.1913, datter af gårdejer Kavur Petersen Farø og hustru Johanne Kirstine Olsen, Farø Vestergård.

Blandt de 22 konfirmerede drenge var hotelejer Svendsens søn Svend Aage Svendsen, f. 10.6.1912 i Esbjerg, og møller Axel Breitensteins søn Harald Lauenborg Breitenstein, f. 31.10.1912 på Bogø. Vi modtager gerne identifikation og placering af konfirmanderne.

1936

Konfimanderne fra 1936. Blandt de konfirmerede drenge var Povl Linnet, søn af skibsfører Povl Linnet og Johanne Elisabeth Biering, Bogø, samt Aksel Carlo Sønderup, søn af gårdejer Peter William Sønderup og Anna Kirstine Rasmussen, Farø. Blandt pigerne var Ellen Marna Christiansen (pige nr. 2 fra venstre), datter af elektricitetsværksbestyrer Johannes Mathias Christiansen og Nielsine Christine Nielsen, Bogø, samt Julia Mieszczak, datter af husbestyrerinde Antonina Mieszczak, Bogø.

1937

Konfirmationsdagen var den 7. marts 1937. Pastor Lindholm. Af de otte konfirmerede drenge er kun de seks med på billedet. Ni piger blev konfirmeret, men kun de otte er med ved fotograferingen. Blandt pigerne ses Doris Augusta Linnet, læge Nis Linnets datter, Ruth Herdis Hansen, datter af Eli og Gotfred Hansen, Else Jensine Hansen, datter af Jens Peter Hansen, "Steffensminde", og Karen Margrethe Ladefoged, datter af skovfoged Johannes Ladefoged.

1938

Konfirmationsdagen var den 6. marts 1938; pastor Lindholm. Foto lånt af postbud Chr. Larsens søn Frits Larsen, hvis bror Svend Erik Larsen blev konfirmeret på samme hold.

1941

Blandt pigerne ses Ellen Sønderup, Nina Vita Hansen og Lykke Dorit Hansen. Se placeringerne på listen lige nedenfor. Blandt drengene Johannes Klog som nr. 2 fra højre.

En pige og en dreng er fraværende ved fotograferingen. Navnelisten er udarbejdet af Mia Gerdrup.

1943

Konfirmanderne 1943. Forreste række piger: Karen Marie (Mie) Rosenvinge, Rita Andersen, Anny (Kirstine Kristiane) Riise, Birthe Mortensen, Marie Kræsing, Erna Sørensen, Ella Sønderup, Doris Hansen, Vera Olsen. Drengen yderst på pigerækken er Kurt Hansen, kendt som Kurt Elektriker. Bagerste række: Helge Klog, Poul Rasmussen, Erland Jarl Hansen, Louis Andersen, Erik Svan Hansen, Thorvald Olsen, John Schmidt, pastor Thøgersen, Aksel Kaspersen, Mogens Larsen og Erik Andersen.

1944

Nr. 1 Hilmer Petersen. Nr. 2 Lea Hansen (Gotfreds). Nr. 3 Jenny Asmussen. Nr. 4 Margit Bogø. Nr. 5 Molly Hansen. Nr. 6 Rigmor Krabæk. Nr. 7 Vera Sønderup, gift Albrekt. Nr. 8 Niels Elmo Sørensen, mest kendt som Mutten; han tog senere navneforandring til Tornvang. Nr. 9 Karl Evald Stub. Nr. 10 Allan Egon Ungermann. Nr. 11 David Møller. Nr. 12 Kaj Steffensen. Nr. 13 Verner Nielsen. Nr. 14 Torben Bogø. Nr. 15 Derly Kræsing. Nr. 16 Mogens Overgård. Nr. 17 Frits (søn af barber Christian og hustru Lydia). Nr. 18 Børge Hansen. Nr. 19 Frank Høeg. Nr. 20 Pastor Thøgersen. Nr. 21 Dennis (kostelev).

1946

Se billedet nedenfor med navne påført. Der er rettelser til to af navnene. Pige nr. 2 fra venstre er retteligt Sølve Kræsing, og pige nr. 6 fra højre er bekræftet som Synnøve Hansen. En af de 14 konfirmerede piger er fraværende på billedet.

Der er rettelser til to af navnene. Pige nr. 2 fra venstre er retteligt Sølve Kræsing, og pige nr. 6 fra højre er bekræftet som Synnøve Hansen. Der er også et par uklarheder, når man sammenligner med kirkebogens oplysninger for pigerne.

1947

1948

De 10 konfirmerede piger den 4. april 1948, se denne side i kirkebogen og denne. De 13 konfirmerede drenge den 4. april 1948, se denne side i kirkebogen og denne. Blandt de konfirmerede drenge er Ejler Svan, Peter Andreasen, Hans Lejf Kræsing, Niels Erik Skaaning og Helge Leo Sønderup. Blandt pigerne er Linda Ungermand, Drude Hansen og Phyllis Thomsen.

1951

1956

1. rk. forrest f.v. Jonna Nielsen, Inge Hansen, Margit Rasmussen, Tove Inge Rasmussen, Kirsten Kejs, Anni Jensen. 2. rk. Jan Schytte, Annalise Larsen, Inga Nielsen, Christel Jørgensen, Lissen Eckhardt. 3. rk. Erik Andersen, Steen Kronborg Jensen, Tom Sørensen, Jens Ivar Thøgersen, Karl Lockenwitz, Bjørn Riise Olsen, Elo Jensen, Tom Larsen, pastor Thøgersen.

1957

Bagerst fra venstre: Johnny Birger Keis Thomsen , Klaus Wilkki, Jens Ole Jakobsen, Hans Aage Hansen, Peter Kold Nielsen, Jakob Kræsing, Per Svan Rasmussen, Ebbe Stub Rasmussen.

Midterrækken fra venstre: Svend Erik Jensen, [[Kaj Petersen (søn af Sylvia Petersen)?, ikke i kirkebogen]], Jens Holmgaard Jensen, Ole Asbjørn Gravesholt, Jørgen Nielsen, Ole Kirkeby Sørensen, Jens Oluf Andersen, [[Villy Løsekrog,? ikke i kirkebogen]], pastor Thøgersen

Forreste række fra venstre: Harriet Agnete Petersen, Kirsten Andersen, Johanne Irene Klog, Eva Nielsen, Birthe Kold Nielsen, Torben Per Schytte, Jørgen Klog Müller.

For drengenes vedkommende er der en række uoverensstemmelser mellem kirkebogen og de her anførte oplysninger. Send gerne rettelsesforslag.

1958

Bagerst fra venstre: Orla Jensen, Knud Erik Petersen, Helge Rasmussen, Benny Thomsen, Jørn Farø.

Midterrækken fra venstre: Benny Kejs / Benny Keis, Henning Jakobsen, Christian Bille Nielsen, Olaf Jensen, Per Bille Nielsen, Johannes Sørensen, pastor Thøgersen.

Forreste række fra venstre: Randi Andersen, Hanne Møller, Dorthe Larsen, Ulla Jensen, Alice Christiansen, Nelly Mieszczak, Mona Hansen.

1959

Konfirmationen i Bogø Kirke, 5. april 1959.

I 1. række fra venstre er nr. 1 Inge Albrekt Nielsen, f. 29.8.1944 i Sdr. Alslev, datter af fodermester Jens Peter Nielsen og hustru Agnete Petersen Albrekt. Nr. 2 og 3 fv. er Elva og Lilli Nielsen, f. 21.6.1945 i Væggerløse, døtre af vognmand Thorvald Nielsen og hustru Erna Martha Hansen, Bogø. Nr. 4 er Rita Irene Nielsen, f. 25.9.1944, datter af arbejdsmedhjælper Poul Verner Nielsen og hustru Inger Marie Isaksen, Bogø. Nr. 5 er Ellinor Thomsen, datter af bagersvend Kaj Aage Willy Thomsen og hustru Nanna Keis Hansen, Bogø. Nr. 6 er Jytte Jakobsen, f. 24.12.1944, datter af gårdejer Karl Ernst Jakobsen og hustru Ellen Agnete Nielsen, Bogø.

I 2. række, yderst til venstre på billedet som nr. 1 er det Aagot Yvonne Hansen, f. 24.6.1945 på Bogø, gift Yvonne Olsen, datter af postaspirant Hans Peter Børge Hansen og hustru Ebba Sørensen, Bogø. Nr. 2 må - hvis de andre oplysninger er rigtige - være Maja Marianne Riise Olsen, f. 27.5.1945, datter af styrmand Svend Erik Olsen og hustru Gunvor Ingeborg Riise, Bogø. Nr. 3 er Bent Nielsen. Nr. 4 er ikke identificeret Nr. 5 er Bjarne Drage Sørensen, f. 9.7.1944 på Bogø, søn af barber Svend Aage Sørensen og hustru Ruth Christensen. Nr. 6 er Ingemann Frede Jørgensen, søn af gårdejer Eskild Jørgensen, Stærgården, og hustru Inge Birgitte (Gitte) Hansen. Nr. 7 er Helge Hansen Keis, f. 15.6.1945, søn af gårdejer Peter Martin Hansen Keis og hustru Anne Kryhlmand, Bogø. Nr. 8 er måske Gurli Rasmussen. Nr. 9 er Anne Ørslev Rasmussen, f. 8.8.1944 i Næstved, datter af maskinmester Carl Bjørn Ørslev Larsen og hustru Karen Anna Marie Støving, Bogø.

I 3. række er nr. 1 Preben Stub Rasmussen, f. 5. oktober 1944, søn af gårdejer Oluf Stub [Oluf Eduard Rasmussen] og hustru Selma Doris Christensen, Luemosegård, Bogø. Nr. 2 er John Petersen, f. 2.6.1945, søn af arbejdsmand Knud Herman Petersen og hustru Grete Svan Farø, Bogø. Nr. 3 er Peter Martin Nielsen, f. 21.2.1945, søn af gårdbestyrer Johannes Herman Nielsen og hustru Karen Irene Jensen, Bogø. Nr. 4 er Willy Georg Larsen Allerup, f. 30.5.1945 på Bogø, søn af gårdejer Marius Johannes Larsen Allerup og hustru Vera Elisabeth Hansen, Bogø.

Ifølge kirkebogen blev 10 piger konfirmeret, og de er alle med på billedet. Derimod er kun ni af de 19 konfirmerede drenge med.

1960

Konfirmanderne i 1960 var ifølge kirkebogen:

Bagerste rk. fv. 1. Helge Johannes Olsen, 2. Alex Rosenbæk Hansen, 3. Kurt Eskild Trunjer Thomsen, 4. Jens Christian Farø, 5. pastor Thøgersen.

Midterrækken fv. 6. Kjeld Nielsen, 7. Egon John Nielsen, 8.?, 9. Aksel Lauenborg Breitenstein, 10?, 11. Keld Erik Skaaning, 12. Steen Tiljevang, 13?, 14. Kirsten Anni Nielsen, 15. Vinni Jørgensen.

Forreste række fv. 16. Ena Annanta Hansen, 17. Anna Meta Sørensen, 18. Karen Lis Jensen, 19. Edith Bille Nielsen, 20. Ruth Skaaning, 21. Else Merete Belling, 22. Karen Lis Nielsen.

Ikke-placerede drenge fra kirkebogen er Per Misfeld? Jensen, Bjørn Knuthsen, Jens Erik Jacobsen, Bjørn Møller Jensen, Niels Jørgen Madsen.

1961

Peter Nymand Nielsen, Jack Sørensen, Ib Nielsen, Aksel Kirkeby Sørensen, Mogens Bogø, Bjarne Christiansen, Kristian Nielsen, Helge Larsen, pastor Thøgersen.

Helge Aalborg Hansen, Bent Olsen, Kaj Karstensen, Hans Ib Frederiksen, Karl Georg Jakobsen.

Ettie Andersen, Birgit Skaaning, Elin Hansen, Lene Jørgensen, Vibeke Lyhne Thøgersen.

1962

Forreste række f.v.: Anni Nielsen, Ida Hansen, Merete Rasmussen, Anne A. Jacobsen, Else Marie Jensen, Anna Marie Normand, Lissi Lykkehus. Midterrækken f.v.: Helle M. Kirkebye Sørensen, Hanne Skaaning Jensen, Birthe L. Rasmussen, Per Bille Nielsen, Per Tiljevang, Ove Nielsen, Erland Jørgensen, Anni B. Hansen, Kirsten Thomsen, pastor Thøgersen. Bagerste række f.v.: Kurt Skaaning, Kaj Christoffersen, Dennis Rasmussen, Eskild Jørgensen, Morten Rasmussen, Hardy Kræsing, Benny Mieszczak.

1963

Forrest fra venstre: Ragna Jensen, Inge Marie Stub, Berit Müller, Judith Kronborg Jensen, Fridbjørg Olsen.

Bagved: Leif Jensen, Verner Anton Hansen, Preben Møller Jensen, Birgit Keis, Anne-Dorthe Nymann, Margrethe Høeg, Arne Ernst Jakobsen, Arne Steen Petersen, pastor Thøgersen.


1964

Bagerste række fra venstre: Jes Holm Hansen, John Hansen, kostelev, Nis Linnet, kostelev, Jens Orla Johansen, Ulla Nielsen.

Midterrækken fra venstre: Andrea Rasmussen, Birgitte Nymand, kostelev, ? Kryger, Søren Bertelsen, kostelev, Jørgen Petersen, Jonna Andersen, pastor Thøgersen.

Forreste række fra venstre: Mona Rasmussen, Hanne Kaspersen, Susanne Normann, Birgit Nielsen, Connie Nielsen, Inge Sørensen, Ruth Hansen.

1965

Piger fra venstre: Lene Weis Steffensen, Conny Mieszczak, Titi en kostelev, Anni Kold, Hjørdis Kræsing, Birthe ?, Karen Rasmussen. Drenge fra venstre: Poul Verner Albrekt, Niels Ebbe Ri..., Vagn Belling, kostelev, kostelev, kostelev, kostelev, Stig Hansen, Jens Peter Hansen, Niels P. Bille Nielsen, Keld Nielsen, kostelev, Jan Allan Andersen, pastor Thøgersen.

1966

Finnur Olsen, Bo Caspersen, Finn Erik Hansen, Leif Skaaning, Ole Lykkehus, Hans Christoffersen, Jens Ole Dahlstrøm, Bruno Hansen, pastor Thøgersen

Anni Albrekt, Jelle Jørgensen, Gretha Hansen, Helen Olsen

1967

1. rk. fv. Mia Mortensen (senere Gerdrup), Berit Hansen, Henny Iris Hansen, Elin Olsen, Kirsten Lykkegaard Petersen, Susanne Sørensen. 2. rk. fv. Jutta Ditfurth, Finn Lücking Petersen, Mads Lennart Smedeman, Ove Petersen, Hans Henrik Willum Caspersen, Erik Aksel Jakobsen, Connie Andersen Kold, pastor Thøgersen. 3. rk. fv. Keith Hansen, Johnny Kristian Mieszczak, Bjarne Sønderup, Torry Sørensen, Flemming Kennet Rasmussen, Mogens Nielsen.

1968

  1. rk. fv.: Lisbeth Willum Caspersen, Brigit Riise, Kathe Hansen, Brit Petersen, Marianne Sønderup, Jonna Petersen, Jytte Hansen.

  2. rk. fv.: Kaj Åge Dahlstrøm, David Skov Nielsen, Arne Toft-Olesen, Claus Nyman Nielsen, Michael Jensen, Ole Nymand, Lis Petersen, Susanne Sørensen, Randi Rasmussen.

  3. rk. fv.: Ole Steen Hansen, Bjarne Hansen, Karl Erik Lykkehus, kostelev, Carl Petersen, pastor Helge Lyhne Thøgersen.

1972

1. rk. fv.Lone Houmøller, Anni Nielsen, Anne Damsbo, Lone Weis Steffensen og Kirsten Caspersen. 2. rk. fv. Petur Olsen, Keld, Lars Lejre Jensen, Per Klog, Jhonny, Bjarne (fra Sømandsgården?), to drenge fra Kostskolen.

1973