Konfirmander

Vi går frem i kronologisk orden

1923

Konfirmanderne i marts 1923 med pastor Lindholm. Pastor Lindholm tiltrådte embedet i 1919. Billedet er fra familien Klogs samling. Vi leder efter Agda Klog på billedet.

Blandt pigerne er nr. 2 fra venstre Henriette Vilhemsen (Ungermann), nr. 5 er Elise Marie Holm Hansen (Lise Smidt).

Udateret. Er det fra 1925?

Udateret, med pastor Lindholm, efter dennes indsættelse i embedet i 1919. Kan det være fra 1925, hvor antallet af konfirmerede drenge og piger i kirkebogen stemmer nogenlunde overens med billedet?

1936

Konfimanderne fra 1936. Blandt de konfirmerede drenge var Povl Linnet, søn af skibsfører Povl Linnet og Johanne Elisabeth Biering, Bogø, samt Aksel Carlo Sønderup, søn af gårdejer Peter William Sønderup og Anna Kirstine Rasmussen, Farø. Blandt pigerne var Ellen Marna Christiansen (pige nr. 2 fra venstre), datter af elektricitetsværksbestyrer Johannes Mathias Christiansen og Nielsine Christine Nielsen, Bogø, samt Julia Mieszczak, datter af husbestyrerinde Antonina Mieszczak, Bogø.

1937

Konfirmationsdagen var den 7. marts 1937. Pastor Lindholm. Af de otte konfirmerede drenge er kun de seks med på billedet. Ni piger blev konfirmeret, men kun de otte er med ved fotograferingen. Blandt pigerne ses Doris Augusta Linnet, læge Nis Linnets datter, Ruth Herdis Hansen, datter af Eli og Gotfred Hansen, Else Jensine Hansen, datter af Jens Peter Hansen, "Steffensminde", og Karen Margrethe Ladefoged, datter af skovfoged Johannes Ladefoged.

1938

Konfirmationsdagen var den 6. marts 1938; pastor Lindholm. Foto lånt af postbud Chr. Larsens søn Frits Larsen, hvis bror Svend Erik Larsen blev konfirmeret på samme hold.

1941

Blandt pigerne ses Ellen Sønderup, Nina Vita Hansen og Lykke Dorit Hansen. Blandt drengene Johannes Klog som nr. 2 fra højre.

En pige og en dreng er fraværende ved fotograferingen.

1943

Konfirmanderne 1943. Forreste række piger: Karen Marie (Mie) Rosenvinge, Rita Andersen, Anny (Kirstine Kristiane) Riise, Birthe Mortensen, Marie Kræsing, Erna Sørensen, Ella Sønderup, Doris Hansen, Vera Olsen. Drengen yderst på pigerækken er Kurt Hansen, kendt som Kurt Elektriker. Bagerste række: Helge Klog, Poul Rasmussen, Erland Jarl Hansen, Louis Andersen, Erik Svan Hansen, Thorvald Olsen, John Schmidt, pastor Thøgersen, Aksel Kaspersen, Mogens Larsen og Erik Andersen.

1944

Nr. 1 Hilmer Petersen. Nr. 2 Lea Hansen (Gotfreds). Nr. 3 Jenny Asmussen. Nr. 4 Margit Bogø. Nr. 5 Molly Hansen. Nr. 6 Rigmor Krabæk. Nr. 7 Vera Sønderup, gift Albrekt. Nr. 8 Niels Elmo Sørensen, mest kendt som Mutten; han tog senere navneforandring til Tornvang. Nr. 9 Karl Evald Stub. Nr. 10 Allan Egon Ungermann. Nr. 11 David Møller. Nr. 12 Kaj Steffensen. Nr. 13 Verner Nielsen. Nr. 14 Torben Bogø. Nr. 15 Derly Kræsing. Nr. 16 Mogens Overgård. Nr. 17 Frits (søn af barber Christian og hustru Lydia). Nr. 18 Børge Hansen. Nr. 19 Frank Høeg. Nr. 20 Pastor Thøgersen. Nr. 21 Dennis (kostelev).

1946

Se billedet nedenfor med navne påført. Der er rettelser til to af navnene. Pige nr. 2 fra venstre er retteligt Sølve Kræsing, og pige nr. 6 fra højre er bekræftet som Synnøve Hansen. En af de 14 konfirmerede piger er fraværende på billedet.

Der er rettelser til to af navnene. Pige nr. 2 fra venstre er retteligt Sølve Kræsing, og pige nr. 6 fra højre er bekræftet som Synnøve Hansen. Der er også et par uklarheder, når man sammenligner med kirkebogens oplysninger for pigerne.

1947

1948

De 10 konfirmerede piger den 4. april 1948, se denne side i kirkebogen og denne. De 13 konfirmerede drenge den 4. april 1948, se denne side i kirkebogen og denne. Blandt de konfirmerede drenge er Ejler Svan, Peter Andreasen, Hans Lejf Kræsing, Niels Erik Skaaning og Helge Leo Sønderup. Blandt pigerne er Linda Ungermand, Drude Hansen og Phyllis Thomsen.

1951

1956

1. rk. forrest f.v. Jonna Nielsen, Inge Hansen, Margit Rasmussen, Tove Inge Rasmussen, Kirsten Kejs, Anni Jensen. 2. rk. Jan Schytte, Annalise Larsen, Inga Nielsen, Christel Jørgensen, Lissen Eckhardt. 3. rk. Erik Andersen, Steen Kronborg Jensen, Tom Sørensen, Jens Ivar Thøgersen, Karl Lockenwitz, Bjørn Riise Olsen, Elo Jensen, Tom Larsen, pastor Thøgersen.

1957

Bagerst fra venstre: Johnny Birger Keis Thomsen , Klaus Wilkki, Jens Ole Jakobsen, Hans Aage Hansen, Peter Kold Nielsen, Jakob Kræsing, Per Svan Rasmussen, Ebbe Stub Rasmussen.

Midterrækken fra venstre: Svend Erik Jensen, [[Kaj Petersen (søn af Sylvia Petersen)?, ikke i kirkebogen]], Jens Holmgaard Jensen, Ole Asbjørn Gravesholt, Jørgen Nielsen, Ole Kirkeby Sørensen, Jens Oluf Andersen, [[Villy Løsekrog,? ikke i kirkebogen]], pastor Thøgersen

Forreste række fra venstre: Harriet Agnete Petersen, Kirsten Andersen, Johanne Irene Klog, Eva Nielsen, Birthe Kold Nielsen, Torben Per Schytte, Jørgen Klog Müller.

For drengenes vedkommende er der en række uoverensstemmelser mellem kirkebogen og de her anførte oplysninger. Send gerne rettelsesforslag.

1958

Bagerst fra venstre: Orla Jensen, Knud Erik Petersen, Helge Rasmussen, Benny Thomsen, Jørn Farø.

Midterrækken fra venstre: Benny Kejs, Henning Jakobsen, Christian Bille Nielsen, Olaf Jensen, Per Bille Nielsen, Johannes Sørensen, pastor Thøgersen.

Forreste række fra venstre: Randi Andersen, Hanne Møller, Dorthe Larsen, Ulla Jensen, Alice Christiansen, Nelly Mieszczak, Mona Hansen.

1960

Konfirmanderne i 1960 var ifølge kirkebogen:

Bagerste rk. fv. 1. Helge Johannes Olsen, 2. Alex Rosenbæk Hansen, 3. Kurt Eskild Trunjer Thomsen, 4. Jens Christian Farø, 5. pastor Thøgersen.

Midterrækken fv. 6. Kjeld Nielsen, 7. Egon John Nielsen, 8.?, 9. Aksel Lauenborg Breitenstein, 10?, 11. Keld Erik Skaaning, 12. Steen Tiljevang, 13?, 14. Kirsten Anni Nielsen, 15. Vinni Jørgensen.

Forreste række fv. 16. Ena Annanta Hansen, 17. Anna Meta Sørensen, 18. Karen Lis Jensen, 19. Edith Bille Nielsen, 20. Ruth Skaaning, 21. Else Merete Belling, 22. Karen Lis Nielsen.

Ikke-placerede drenge fra kirkebogen er Per Misfeld? Jensen, Bjørn Knuthsen, Jens Erik Jacobsen, Bjørn Møller Jensen, Niels Jørgen Madsen.

1961

Peter Nymand Nielsen, Jack Sørensen, Ib Nielsen, Aksel Kirkeby Sørensen, Mogens Bogø, Bjarne Christiansen, Kristian Nielsen, Helge Larsen, pastor Thøgersen.

Helge Aalborg Hansen, Bent Olsen, Kaj Karstensen, Hans Ib Frederiksen, Karl Georg Jakobsen.

Ettie Andersen, Birgit Skaaning, Elin Hansen, Lene Jørgensen, Vibeke Lyhne Thøgersen.

1962

Forreste række f.v.: Anni Nielsen, Ida Hansen, Merete Rasmussen, Anne A. Jacobsen, Else Marie Jensen, Anna Marie Normand, Lissi Lykkehus. Midterrækken f.v.: Helle M. Kirkebye Sørensen, Hanne Skaaning Jensen, Birthe L. Rasmussen, Per Bille Nielsen, Per Tiljevang, Ove Nielsen, Erland Jørgensen, Anni B. Hansen, Kirsten Thomsen, pastor Thøgersen. Bagerste række f.v.: Kurt Skaaning, Kaj Christoffersen, Dennis Rasmussen, Eskild Jørgensen, Morten Rasmussen, Hardy Kræsing, Benny Mieszczak.

1964

Bagerste række fra venstre: Jes Holm Hansen, John Hansen, kostelev, Nis Linnet, kostelev, Jens Orla Johansen, Ulla Nielsen.

Midterrækken fra venstre: Andrea Rasmussen, Birgitte Nymand, kostelev, ? Kryger, Søren Bertelsen, kostelev, Jørgen Petersen, Jonna Andersen, pastor Thøgersen.

Forreste række fra venstre: Mona Rasmussen, Hanne Kaspersen, Susanne Normann, Birgit Nielsen, Connie Nielsen, Inge Sørensen, Ruth Hansen.

1965

Piger fra venstre: Lene Weis Steffensen, Conny Mieszczak, Titi en kostelev, Anni Kold, Hjørdis Kræsing, Birthe ?, Karen Rasmussen. Drenge fra venstre: Poul Verner Albrekt, Niels Ebbe Ri..., Vagn Belling, kostelev, kostelev, kostelev, kostelev, Stig Hansen, Jens Peter Hansen, Niels P. Bille Nielsen, Keld Nielsen, kostelev, Jan Allan Andersen, pastor Thøgersen.

1966

Finnur Olsen, Bo Caspersen, Finn Erik Hansen, Leif Skaaning, Ole Lykkehus, Hans Christoffersen, Jens Ole Dahlstrøm, Bruno Hansen, pastor Thøgersen

Anni Albrekt, Jelle Jørgensen, Gretha Hansen, Helen Olsen

1967

1. rk. fv. Mia Mortensen (senere Gerdrup), Berit Hansen, Henny, Elin, Kirsten, Susanne. 2. rk. fv. Jutta, Finn, Mads Smedeman, Ove Petersen, Hans Henrik Caspersen, Erik, Connie, pastor Thøgersen. 3. rk. fv. ?, Johnny Mieszczak, Bjarne, Torry Sørensen, Kenneth, Mogens.

1968

  1. rk. fv.: Lisbeth Willum Caspersen, Brigit Riise, Kathe Hansen, Brit Petersen, Marianne Sønderup, Jonna Petersen, Jytte Hansen.

  2. rk. fv.: Kaj Åge Dahlstrøm, David Skov Nielsen, Arne Toft-Olesen, Claus Nyman Nielsen, Michael Jensen, Ole Nymand, Lis Petersen, Susanne Sørensen, Randi Rasmussen.

  3. rk. fv.: Ole Steen Hansen, Bjarne Hansen, Karl Erik Lykkehus, kostelev, Carl Petersen, pastor Helge Lyhne Thøgersen.

1972

1. rk. fv.Lone Houmøller, Anni Nielsen, Anne Damsbo, Lone Weis Steffensen og Kirsten Caspersen. 2. rk. fv. Petur Olsen, Keld, Lars Lejre Jensen, Per Klog, Jhonny, Bjarne (fra Sømandsgården?), to drenge fra Kostskolen.