Skatter, afgifter, byrder

Afsnittet er under planlægning.

I et underpunkt er der oplysninger om Bogø som leverandør af råstoffer til kongemagt og len.