Skatter, afgifter, byrder

Afsnittet er under planlægning.

I et underpunkt er der oplysninger om Bogø som leverandør af råstoffer til kongemagt og len.

Ridefoged og amtsforvalter

Frem til 1769 stod ridefogeden over Møn og Bogø i Stege for at opkræve skatter og afgifter. Ridefogeden forvaltede på amtmandens vegne kronens interesser i forhold til fæsterne på krongodset.

Efter 1769 var det amtsforvalteren i Stege, der sørgede for opkrævningen af skatter og afgifter, men jo nu ikke længere i relation til kronen som godsejer.