Matrikler 1932

Matrikelfortegnelse i nummerorden med ejer, beskæftigelse og anvendelse. Afskrift fra 7. almindelige vurdering af 1. januar 1932.

Bogø 7. almindelige vurdering 1. januar 1932


Præstegården, landbrug   1a

Gdr. Peter Aage Hansen (Klog), landbrug 1b 1c 1d 1r 1s 1t 1u 4a 4b 4n

Gdr. Emil Olsen, landbrug,  1e 1i 1k 

Gdr. Carl Christensen, landbrug 1f 1b1 4c 4v

Parcellist J.P. Larsen, landbrug 1 g 1h

Parcellist Johs. V. Olsen, landbrug 1m 1v 48b 57 d

Gdr. Anders J. Jakobsen, landbrug 1n 5b 5c

Enke Dagmar Jensen, landbrug 1p 1q 49b 49c

Statshusmand Christian Nielsen, landbr 1x 4y 4z

Styrmand Peter L. Hansen, beboelse 1 y 49 F 53 c 87 a

Cand. pharm. Asta Rasmussen, landbrug 2 a

Gdr. Jens C. Steffensen, landbrug 2b 2 d

Skovfoged Hans ? Jakobsen, beboelse  2c

Skomager Niels P. Nielsen, beboelse 2e

Gdr. Chr. Holm, landbrug   2f 13e 14a 14f 14g 14h 14i

Bogø Skole, skole  3a 131

Bogø Andelsmejeri, mejeri   3b 3d 12c

Parcellist Henrik A. Jørgensen landbrug 3c

Enke Meta Hemmingsen, beboelse 4b

Fhv. Gdr. Rasmus P. Rasmussen, landbr 4d 4x

Parcellist Helmer Drejer, landbrug 4e 4g 4t

Niels Anton Riise, landbrug 4f 4k

Parcellist Peter Isaksen, landbrug 4h 4m 

Styrmand Hans Hansen, landbrug 4i

Husejerske Meta Martine Olsen, beboelse 4n

Fisker N.P. Nielsen, beboelse 4o

Gdr. Johs. P. Lollik, landbrug 4g 4æ 11b

Skovfoged Math. Ernst Jakobsen, ubebygget 4r 4s

Musiker Viggo Hansen, landbrug 4 u 47a 47g

Styrmand Rasmus Knudsen, landbrug 4 ø 11m

Gdr. A. Riises Hustru Christiane Henriette, landbrug 5a

Parcellist Åge Holm, landbrug 5d 5e

Gdr. Aksel Ungermand,  6a 36e

Gdr. Karl Petersen Farø  6b 23e

Skibsfører Peter Petersen, beboelse  6c 

Styrmand Jens H. Hansen, beboelse 6d

Læge N.N. Linnet, beboelse 6e

Gdr. Frederik V. Larsen, landb. 7a 44g

Gdr. Jens P. Petersen, landb. 7b

Gdr. Peter E. Thorsen, beboelse 7e

Gdr. Lars E. Jakobsen, landb. 8a

Gdr. Niels P. Christiansen, landb. 8b 15 d

Styrmand Aage Caspersen, beboelse 8c

Arbmd. Jakob Petersen, beboelse 8 d

Gdr. Ernst Aalborg, landb.  9a 9c 23g 39g

Gdr. Arthur Jakobsen Kas  9 b

Bogø Kommune Elektricitetsværk, bebo 9d 132b

Parcellist Johannes Andersen, landbr 9e 18g 55b 58b 59e 60a 60b 63b 63c 132a

Dampskibsfører Anton Hansen, beboelse 9f

Ølhandler J.P. Hansen, beboelse 9g 133

Gdr Rasmus P. Rasmussen   10a 10b 34c 13h

Gdr. Rasmus Rasmussen Stub   10 c 10d 11q

Parcellist H.P. Olsen  10e 17b

Gdr. Rasmus A. Nielsen  11a 11i 11x

Parcellist L.P. Hansen, land  11b 104a 104 b 135

Rentier A.P. Holm  11a

Uddeler N.P. Nielsen  11d

Parcellist Johs V. Hansen  11c 11f 11y

Smed A. Iversen, beboelse  11g 11æ 11ø 136 a

Tømrer Frederik Henriksen 11h 11z landbr.

Karetmager A.H. Andersen Holm 11k 11v landbrug

Husmand H.C. Olsen bebo   11 n

Smed Alb. Iversens Enke beboelse 11 o 11p

Slagter H. Chr. Hansen, landb 11r 11t 36d

Tømrer H. Petersen Galle, beboelse 11s 54e 54k 

Arbejdsmand Th. Petersen, bebo 11u 136b

Skibsfører Chr. Dahl, landb  14b

Hotelejer SV Svendsen, landb 14c 14e

Gdr. Niels Chr. Jørgensen, landb 14d, 106c, 106f 

Parcellist Emil Hansen, landb 15a, 105 e, 105f

Husmand Anders Jensen nyby 15b

Parcellist Valdemar Jensen, landb 15e

Parcellist Harald Hansen, landbr 15c, 16d,

Parcellist Niels Nielsen, landbr 15f, 15 i,

Parcellist Celius Keis, landbr 15g (fulde navn: Celius Peter Hansen Keis)

Husmand Ejnar Larsen, landbru 15h

Dampskibsfører P. Rasmussens enke, beboelse  15k, 65 b

Møller A. Breitenstein, landb 15l, 105 d

Realskoleejer H. Bendixen Kragh, Realskole  15n, 62d, 105 a, 105 b, 105 as

Kaptajn H.F. Jensen, landb.  15n, 105 h, 105 i

Gdr. Gotfred Hansen, landb 16a

Gdr. Chr. Bille, landbr  16b 16c, 16g

Parcel. Hjalmar Olsen, landb 16e, 16f, 49a

Gdr. Niels Frederiksen, landb. 17a,

Gdr. Rasmus Rasmussen Stub, landb.  17d

Gdr. Laurits Christen, landbr 17 c, 17e, 17g, 17h, 18 c, 18e, 19c 

Bogø Kommune Navigationsskole 17f, 29d, 46b 46e 46d 142

Gdr. Knud R. Stub, landb  18a

Gdr. Chr. H.R. Ungermand, landb 18b, 18d, 18h, 35d

Skomager H. Isaksen, landb 18f

Vejmand H. Jensen, beboelse 18i

Fhv. Gdr. Chr. Carstensen  18k, 58a, 59a, 101c

Gdr. Peter E. Thomsen  19a

Gdr. Peter Holm Nielsen  19b

Parcellist Anders Chr. Rasmussen 19d, 106 x

Husejer Søren Pedersen   19e

Gdr. Georg Riise, landb  20a

Gdr. Ejner Mathiesen  20b

Gdr. Peter P. Albrecht  20c, 21i

Fhv. Gdr. H.P. Sørensen, landb 20d

Gdr. Marius Allerup, land  20e

Gdr. Carl Nielsen  21a, 21v, 21k, 106 ad

Parcellist Nymand Larsen landb. 21b, 21m, 21r, 21z

Parcellist Hans J. Jakobsen landbr. 21e

Gdr. Ole Mortensen  21d, 106n

Parcellist Søren Vilhelmsen,  21l 106 m, 106ø, 106aa, 106ab, 106ac,

Parcellist Henrik Jørgensen 21f, 21g, 21h

Fyrpasser Carl Larsen beboelse 21b,

Skipper Malte Hermann Lockenwitz, be 21 x

Landpost L.K. Larsen beboelse 21y

Gdr. Holger Andersen  22a

Gdr. Johannes Skaaning  22b, 22k

Smed H. Chr. Drejer  22e, 22d, 103b

Stenhugger E. Petersen, bebo 22 c

Gdr. P. Thorsen  22f

Husejerske Rasmine Nielsen, bebo 22g

Fhv. sømand N. Chr. Nielsen bebo 22h

Dampskibsfører A.M. Hansen bebo 22i

Dødsboet ef. Maren Kirstine Kristensen 22L

Gdr. H. Chr. Kejs, [Hans Kristian Hansen Keis], landbr.  23a 23f 

Fhv. Gdr. Karl Kristensen bebo 23b 23i 23e 45e 45i 45k

Parc. Hans Christiansen, land 23d 23h

Musiker A.P. Hansen, land  23e

Fhv. Styrmand P.E. Larsen, land 23k 26c 26g 45f

Fru Caroline Tiljevang, bebo 23m 45L

Fru Kristine Møller, bebo  23u

Gdr. P. Petersen Lollike, land 24a, 24b, 24c, 25g

Parc. Hans E. Skytte, land  24d, 24e, 24 g,

Parc. Jens L. Hemmingsen, land 24f

Gdr. L. Jakobsen Kejs,  25a, 25e

Gdr. Chr. Hansen Bogø  25b, 25d

Gdr. H.C. Hansen Bogø  25e, 32b

Gdr. Jens Peter Hansen, landb.  25f

Gdr. Hans Th. Riise, landbrug  26a, 26b

Gdr. Johannes Rasmussen Stub, land 26c, 26d, 26f

Sognefoged J.P. Nielsen landbrug 27a

Fru Harriet Jensen, beboelse  27b

Enke Karen Andersen, bebo 27c,

Fhv. gdr. Thomas P. Thomsen, bebo 27d,

Styrmand Torkil Andersen, bebo 27e

Styrmand Jakob P. Jensen bebo 27f

Gdr. L.P. Petersen, landb  27g, 29c, 29e 29f, 29h, 43b, 56

Reserveløjtnant Arnold Andersen, landbrug 28a

Gdr. P.E. Thorsen, landbrug  28b    

Gdr. Th Hansen  29a 29b

Postbestyrer Aage Landt, beboelse 29g

Gdr. Søren Møller, Holmegård, landb 29i 29h

Gdr. Erik Johannes Hansen, landb 30a 31a, 31c, 31d, 31e, 31f,

Gdr. Erik E. Hansen Bogø, land 30b

Murer Karl Nielsen, landbr 31b, 31g

Gdr. Anna Kristensen Hansen, land 32a

Hønseriejer Karl Bogø, beboelse 32c

Gdr. Jørgen Peter Hansen Keis, landb. 33

Gdr. Verner A. Hansen, landb 34a

Gdr. Arnold Nielsen, landb 34b, 106p, 106s,

Husmand Rasmus Jensen, landb 35a, 35b, 52b, 53a, 119m 139a 139b, 141b

Gdr. Johannes Nielsen, land 35c 35f

Sømand Chr. Andersens enke, bebo 35 e

Slagter Hans Chr. Hansen, bebo 35g, 139c

Fabrikant Valdemar Steffensen, bebo 35h, 139d,

Gdr. Christoffer Johansen, landb 36a,

Statshusmand Richard Jensen 36b, 36c,

Parcellist Oskar Rasmussen, land 37a, 37b,

Parcellist H.P. Olsen, landb.  37c, 37d,

Gdr. A. Petersen Tjener  38

Hovmester Carl Elund Larsen bebo 39a, 127

Styrmand H.P. Bøgesø bebo 39b

Frk. Anna Stub beboelse  39C

Kaptajn Peter V. Hansen, bebo 39d

Kaptajn Christen Th. Hansen bebo 39e

Fru Ellen Carg. Carstensen , lanbd 39f, 61a, 79a

Bager P. Hansen bebo  39h, 79g

Fhv. Skibsfører J.H. Hansen, landb 40a

Styrmand H.H. Larsen, landbr 40b

Fhv. bager H.P. Olsen, bebo 41a

Skomager Frederik Schmidt 41b

Vognmand Georg Schmidt, landb 41c, 42, 43c

Gdr. A. Ribol Kas, bebo  43a, 43e

Skrædder L. Clausen, bebo  43d

Skrædder Knud Christensen 43f

Barber R.P. Jakobsen, bo  44a

Kbmd. H.J. Ipsen, bebo  44b, 44d  [også stavet Ibsen]

Bogø Forsamlingshus  44c, 44e, 44f,

Frk. Fanny Fox, bebo  45a, 45g,

Tækkemand Chr. Andersen Skaaning, bebo  45b, 45e, 45h

Enke Anna Olsen bebo  45 d

Gæstgiver Aksel Hansen, bebo og kro  46a, 122b, 123, 140a, 140b,

Landpost J.P. Petersen, bebo 47b, 47d,

Toldopsynsmand Lars P Christensen beboelse 47c, 47f, 48c

Pens Skovfoged H.E. Jakobsens Enke 47e 48a 85c bebo

Kaptajn J.H. Petersen, ubebyg. 48d, 85a

Overtoldbetjent L.B. Andersen 49 d

Lærerinde Anna Steffensen, bebo 49 e

Frk. Hanne Andersen, bo  49g

Aksel og Helga Mathiassen 50a 54f

Arbmd M.P. Andersen  50b

Fabrikant V. Steffensen  50c 54h

Kaptajn P.K. Linnet bebo  50d 54a

Enke Peterline Stæhr (arvinger) Bebo 51a

Arbejdmand Frederik Thomsen, bebo 51b

Styrmand H.P. Nielsen bebo 51c

Barber J.  Jørgensen bebo  51d

Fhv gdr. E.  Kejs Enke  51e

Styrmand J.P. Johansens Enke 51 f

Fhv. Gdr. J. Steffensens enke bebo 51g, 51 l

Bestyrer Johannes Christiansen, bebo 52 a, 141 a

Skræddermester C. Jørgensen bebo 52 c, 141 a

Barber Axel V. Hansen  53 b

Husbestyrerinde Juliane Hansen 53d 53 h

Bagermester Jens Frederik Christensen 53e, 53f, 53g

Barber Holger Hartmann  53h, 53 i

Lærer Mourits Svavas Enke 54b

Købmand Chr. Boas Stubbekøbing 54c

Fru Karen S. Mollerup  54d

Landpost Gyderik Christiansen 54g

LMAF fællesindkøb forretning 54i

Maskinsmed L.H. Larsen bebo og smed 54L 55d

Sømand H.P. Petersens enke 55a

Bogø Brugsforening  55c

Stenhugger Hans Christensen enke  55e

Tømrer R. Jørgensen   55F

Styrmand Hans J. Rasmussen 57a

Kaptajn J. Rasmussen  57b 84c

Frk. Anna Jensen, bo  58c, 59d, 59f,

Bogø Sparekasse,   58d, 58e, 58f, 59g, 59e

Kaptajn Dahl   59b

Skomager R. Larsen  61b

Kaptajn N. Brinks Enke  61 c

Husejer Jens B. Jensen bebo 62a

Husejer Christoffer Olsen  62 b

Kaptajn A. Olsen  62 c

Fr. Hanne H. Østen  63a

Arbmd. H.P. Jensen landb  64a

Snedker Albrecht   64b, 64c bebo og værksted.

Gartner Albert Petersen, landt 65a, 105 ak

Sømand H.P. Hansen  65c, 105 ab

Postkører Valdemar Kejs, landb 66a, 73, 74, 105j, 105z, 105æ, 105ø, 105aa,

Assistent Thorvald Nielsen, bolig 66b

Hmd. Hans Petersen, bolig  66c

Husejerske Anne Kathrine Petersen 67a

Styrmand Henry Berg Hansen, ubebyg 67B

Bådsfører Jens Chr. Jørgensen  67 c, 77

Hmd. Carl Hansen, bolig  67d, 130,

Snedker Nielsen Thomassen 68

Murer Carl Nielsen  69a, 69b

Skibsfører Chr. Jensen  70, 71a, 71b

Kaptajn L.P. Tannebæk bolig 72

Tømrer Jens Hansen, boglig 75a, 75b

Vognmand H.P. Nielsen, bolig 76a

Hmd. A Jensen, ubebyg  76b, 105 aj

Kapt. L.P. Tannebæk, bolig 78a, 78b

Hmd Niels Chr. Poulsen bolig 79b, 79h, 79i, 79k, 79L

Syerske Thora Bergstrøm, bolig 79c, 79d, 79i, 79f,

Arbmd. Ole P. Svan  80a

Cyclehandler Johs. Iversen  80b

Hovmester Ove Farø  80c

Kb. Valdemar Steffensen ubebyg 81

Slagter Peter Hansen  82a, 82b

Maskinmester Vilhelm Nielsen 82c, 82f, 83e, 83f, 88b, 88c

Lærer Peder Lydik  82 d, 82e, 83a

Kapt. Ole Petersen  83b

Skipper Johs Mortensen  83c, 83d

Hmd. Laurits Henriksen  84a

Styrmand Jens P. Carstensens enke 84b

Husejerske Kirsten Kristensen 85b

Enkefru Emma Aalborg  86

Husejer Carl Skaaning  87b, 146

Murer Lars Mortensen enke 87c, 87f

Husejerske Oline Drejer  87d, 87e

Købmand Johs Tjørneby  88a

Styrmand H. Hansen Lise  89a 89c

Fr. Olga Andersen  89b, 90c

Styrmand Frants Botsch  90e

Styrmand Hans FR. Hansen 90b

Husjerske Hansine Hansen  91

Sømand Peter Jeppesens Enke 92

Styrmand Oluf Petersen  93

Vognmand H.P. Nielsen  94, 97a, 105k, 105L, 105n, 105o, 105p, 105q, 105z, 105 x

105af, 105ac, 105ad, 105ae, 105af , 105 ag, 105ah, 105ao, 105an

Maskinmester Ferdinand Rasmussen 95

Murermester L.H. Topp  96

Maskinmester Carl Olsen  97b, 97 c

Fr. Bestyrer Gottlieb  98 

Bogø Kommune fattighus  99a

Frk. Helga Larsen  99b

Kapt. J.L. Larsen  100, 122a, 122b

Smed Hans Larsen  101a, 143

Præstø Amtskommune, jordemoder Boligen   101b,

Fhv. gårdejer Georg Riise  101d

Landpost Chr. Larsen  103a

Ølhandler P. Hansen  103c

Sypige Ane Jørgensen  104c

Møller Axel Breitenstein  105c, 105 ax

Fr. Kristine Møller –ubebyg. 105g

Parcel. Osvald Petersen  105m, 105 s, 105 t, 105u, 105v, 105ap

Husejerske Oline Rasmussen 105am

Fr. Margrethe Carstensen  105aq, 105at

Fisker Ejvind Olsen  105ar

Gdr. L.P. Petersen  105au 

Fyrbøder Axel Madsen  105av

Snedker Joh. Larsen bolig  105az

Parcel Aksel Thov. Olsen landb 106a, 106b,

Gdr. Hans Mathiesen landb 106d, 106e, 106l

Parc. Peter Sørensen landb. 106g, 106rr

Parcel. Viggo Rasmussen landbr. 106h, 106o

Statshusmand Laurits Hansen landbr. 106i

Parc. Johs. Sørensen  landbr. 106k, 106u, 106v, 106æ

Statshusmand Jens Peter Rasmussen la. 106q

Parcellist Marius Rasmussen landbr. 106r, 106t, 106tt

Parcellist Ernst Clausen, landbr. 106y, 106z,

Bogø Skovejere, Skovfogedejendom 107a

Bogø Skovejere, Pavillonen 107c

Bogø Skovejere, Skoven  107b, 107e 

Syerske Vilhelmine Hansen, bolig 108

Gdr. Johs Lollike, bolig  109

Husejer Ole P. Skaanning  110a, 110 b

Frk. Günna Petersen  110c, 110 d

Enke Rasmine Johansen bolig 111

Hmd. Hemming Hansens Enke bo. 112

Karetmager Georg Hansen  113

Gdr. H.P. Skaanings enke bo 114

Havnefoged Jeppesen m.fl. bo 115, 116

Styrmand Søren Farø bo  117

Hmd. Chr. Rasmussen bo 118

Hmd. Bernhard Hansen bo  120

Fr. Antonette Johnson  121

Enkefru Nathalia Sørensen bo 124

Snedker Edvard Olsen bo 125a, 125k

Styrmand Jørgen Keis bo. 126

Husmd. Valdemar Hemmingsen bo 128

Maler Chr. Olsen bo  129

Husejerske Peterline Hansen bo. 144

Husejerske Elna Illum, bolig 145

Bogø Kommune Sprøjtehus, på lejet grund   

Damptærskeselskabet Ekspres (maskinhus)    4c

Damptærskeværket Skovland (maskinhus) paa   7b

Damptærskeværket Bogø (maskinhus)  22a

Kulhandler Carl Lockenwitz kulskur på lejet grund

Fhv. Gdr. Chr. Andersen på lejet grund bolig

Gdr. Peter William Sønderup,  1a Farø

Gdr. Kavur Petersen Farø, 1b Farø

Gdr. Valdemar Petersen,  2 Farø


Ikke vurderet er: Bogø Kirke og Kirkegård, Bogø Havn.

Vurderingmænd H.P. Grønager, R.P. Rasmussen, H.P. Galle, Suppl. Johs. Hansen og Georg Galle.


Uden for orden: enkelte skøder, forsikringsattester mv.

Matriklerne 22c, 22d, 103b

Brandforsikringspolice af 24. august 1892 for Sidsel Marie Anna Kristine Petra Rasmussens ejendom på matrikel 22d på østsiden af Bogø Hovedgade over for smedjen på Bogø Hovedgade 103. Anna blev gift med smedemester Christian Drejer.

Anna Drejers adkomst til matriklerne 22c, 22d og 103b (smedjen i Bogø Hovedgade 103).

Matrikel 21n (senere ommatrikuleret til 21ø)

Skøde og købekontrakt på Bogø matrikel 21n på Vesterskov ved Vesternæsvej. (I dag ommatrikuleret til matrikel 21ø, Vesternæsvej 3). Parcellist Hans Niels Petersen (tidligere Vilkengård, nu bosat i Gammelby) sælger sin gård til sin svoger, parcellist Hans Jørgen Andersen. Dokumentet er på i alt otte sider. Læst i Stubbekøbing Herredsret 26. oktober 1869. Indført i Stubbekøbing Herreds skøde- og panteprotokol, fol. 337.

Styrmand Morten Peter Jensen købte ejendommen den 2. marts 1880, jf. Stubbekøbing Herreds Realregister, og som ny ejer begærede han nederst på forsiden en på ejendommen hvilende undertægt aflyst, da de to undertægtsnydere var døde.

Morten Peter Jensen druknede på Nordsøen den 2. december 1882. Hans enke, Stine, f. Hansen, overtog ejendommen og solgte den  i 1910 til Carl Joachim Vilhelm Lockenwitz.

Vi har modtaget skødet fra Morten Peter Jensens oldebarn, Einar Bogø.

Gårdens beliggenhed er vist med en rød plet ca. i midten af nedenstående udsnit fra de høje målebordsblade.