Folketal

Indbyggertal

Bortset fra en midlertidig tilbagegang i 1960'erne og 1970'erne har Bogøs indbyggertal i nyere tid været relativt konstant, mens befolkningen på danske øer med under 1.000 indbyggere samlet set er faldet med næsten 60 pct. siden 1921.[15] Danmarks Statistik opgør folketallet for Bogø By (den såkaldte bypolygon), for øen Bogø og for Bogø Sogn. Da sognet omfatter både Bogø og Farø, opgøres sognets folketal som summen af de to øers indbyggertal. I 2017 var der 1.156 indbyggere på Bogø og 4 på Farø, i alt 1.160 indbyggere i Bogø Sogn. I 2018 var tallet vokset til 1.180. I bypolygonen Bogø By var der i 2018 937 indbyggere.

Folketal på Bogø og Farø siden 1901. I 2018: 1.180 indb.

Folketal på Bogø og Farø, 1901-2018. I 2018 var der 1.180 indbyggere i Bogø Sogn. Kilde: Danmarks Statistik, www.statistikbanken.dk/BEF4

Folketal på øen Farø 1906-2018

Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/bef4

Bogø By 2010-2018 (bypolygonen)

Folketal i Bogø By, den såkaldte bypolygon, som omfatter den bymæssige bebyggelse. I 2018 var det 937 indbyggere. Kilde: Danmarks Statistik - statistikbanken.dk/BY1

Bogø Sogn (Bogø og Farø) 1901-2018

Folketal i Bogø Sogn 1801 og 1834

Det fremgår, at folketallet i Bogø Sogn fra 1801 til 1834 voksede fra 542 til 879 personer. Se en scannet, interaktiv gengivelse af hele folketællingen på Bogø i 1834, med de enkelte husstandes medlemmer, navne og alder.


Emneord: folketal, befolkning, indbyggere, indbyggertal, statistik