Folketal

Indbyggertal

Bortset fra en midlertidig tilbagegang i 1960'erne og 1970'erne har Bogøs indbyggertal i nyere tid været relativt konstant, mens befolkningen på danske øer med under 1.000 indbyggere samlet set er faldet med næsten 60 pct. siden 1921.[15] Danmarks Statistik opgør folketallet for Bogø By (den såkaldte bypolygon), for øen Bogø og for Bogø Sogn. Da sognet omfatter både Bogø og Farø, opgøres sognets folketal som summen af de to øers indbyggertal. I 2017 var det 1.156 indbyggere på Bogø og 4 på Farø, i alt 1.160 indbyggere i Bogø Sogn.

Diagrammet over folketallet på øen Bogø dækker årene 1901-2017. I 1901 var der 1.281 indbyggere på Bogø. Med opførelsen af Farøbroerne blev den midlertidige tilbagegang vendt til fremgang.

Folketal på øen Bogø 1901-2017

Folketal for øen Bogø 1901-2017 - tabel.pdf

Folketal på øen Farø 1906-2017

Folketal i Bogø Sogn 1801 og 1834

Det fremgår, at folketallet i Bogø Sogn fra 1801 til 1834 voksede fra 542 til 879 personer. Se en scannet, interaktiv gengivelse af hele folketællingen på Bogø i 1834, med de enkelte husstandes medlemmer, navne og alder.


Emneord: folketal, befolkning, indbyggere, indbyggertal, statistik