Postkort

Postkort tegnet af Ib Withen. 1966. På bagsiden er der sejltider for Bogø-Stubbekøbing-overfarten.

Partier fra Bogø før 1921. Kortet kan dateres ud fra, at Lindebroen i øverste højre felt kun er en smal mole af ca. 4 m bredde. I 1922 var havnen blevet udvidet med det første bassin og en dækmole, og den gamle mole var gjort betydelig bredere. Yderst på Lindebroen ses meget utydeligt et damplokomobil. Desuden ser man stadig den gamle præstegård i nederste felt til højre. Den blev revet ned i 1921 for at gøre plads til en ny. Gården i det øverste, venstre felt er Hans Peter Nielsens gård, Bogø Hovedgade 28A, som også var vognmandsforretning og Tuborgdepot.


Lindebroen ca. 1904, fotograferet af Anton Rasmussen, Stubbekøbing. Fotografiet blev også anvendt på postkort.

Til højre ligger de nedbrændte huse, som i folkemunde blev kaldt svenskehusene eller den svenske kaserne. Billedet er optaget mellem 1915 og 1921, da husene brændte. De to villaer oppe ad bakken er A. Johnsonsvej 2 (opført i 1910) og Bogø Hovedgade 22 (opført i 1915).

Bogø Navigationsskoles hovedbygning fra 1885 og Christen Bergs mindestøtte fra 1897.

Bogø Gæstgivergård på et postkort, afsendt i 1911. Endnu kun med den oprindelige nordlige længe og med en højere tilbygning med gavl mod gaden. Det er foreløbig ikke lykkedes at datere tilbygningen. Manden foran huset er formentlig ejeren, gæstgiver P. Karstensen.

Postkort afsendt i 1912. Broerne og badehusene var der allerede i 1897.

Ukendt år, men efter 1897.

95 postkort fra Bogø, næsten alle samlet af Mia Gerdrup

Fra Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Bogø Kostskole mellem 1903 og 1905. Stenders negativsamling. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

H.C. Hansens viktualieforretning, Østerskovvej 2. 1927. Stenders negativsamling. Det Kongelige Biblioteks Billedsamling.

Claus Olsens samling af postkort fra Bogø

Se også Claus Olsens samling af 29 postkort fra Bogø

Blandt dem dette fra badehotellet.