Frederik Schmidt

Familiealbum

Nogle af familiens ejendomshandler

1891. Skomager Frederik Schmidt fik den 3. februar 1891 tinglyst skøde på matrikel 125a på hjørnet af Bogø Hovedgade og Vesterskovvej. Adressen er Vesterskovvej 2 (måske tidligere Bogø Hovedgade 101).

1905. Frederik Schmidt solgte i 1905 ejendommen Vesterskovvej 2 til svogeren, snedker Edvard Arnold Georg Olsen. Skødet blev tinglyst ved retten i Stubbekøbing den 23. maj 1905.

1905. Skomager Frederik Schmidt fik skøde på matriklerne 42 og 43c i december 1904 ved en handel med styrmand Peter Rasmussen (Møller). Skødet blev lyst i Stubbekøbing den 10. januar 1905. Stuehuset lå på Bogø Hovedgade 76. Der medfulgte tørveskærsret i Husmandsmosen.

1916. Fra 8/8-1916 til 12/4-1921 (tinglysningsdatoerne) ejede Frederik Schmidt ejendommen på Farøvej 13, matrikel 11d. Her boede datteren Anna Marie og hendes mand Ejner Kaspersen ved folketællingen i 1921.

1925. Den 5. februar 1925 tinglystes handlen mellem maler Edvard William Olsen og Frederik Schmidt på matrikel 41b, huset Bogø Hovedgade 58.

1930. Den 7. juli 1930 blev der i Stubbekøbing lyst skøde fra skomager Frederik Schmidt til vognmand Georg Theodor Emanuel Schmidt på matriklerne 42, 43c og 41c for 8.380 kr. (altså incl. stuehuset i Bogø Hovedgade 76). Stubbekøbing Herred, Realregister Bogø, 2. sæt.

Skomager Frederik Schmidt; det ser ud til at han er henne og hjælpe sønnen i Bogø Hovedgade 76. Scenen er foreviget i ca. 1942. Schmidt var født i 1861. I baggrunden det nyopførte Kathøjtårn. I begyndelsen af århundredet havde Frederik Schmidt været medlem af bestyrelsen for Bogø Andelsbageri i Smedestræde.

Frederik Schmidt, f. 23. april 1861 i Nykøbing F som søn af skipper Hans Schmidt og hustru Mary, f. Young.

Anna Olavia Fransine Olsen, f. 22. maj 1859 på Bogø. Datter af skrædder Hans Peter Olsen og hustru Karen Marie Pedersen.

Anna og Frederik Schmidt blev viet i Gunslev Kirke den 26. november 1882.


Frederik Schmidts svoger, snedker Edvard Arnold Georg Olsen og Jenny Olsen ved deres guldbryllup, 4. maj 1940. Billedet er formentlig taget foran deres hus på Vesterskovvej 2. De døde henholdsvis i 1950 og 1959.

Edvard var født i 1864, så det kunne nemt være ham, der har lavet den fine dør i forældrenes hus på billedet længere nede på siden.

Det er det hus, som Frederik og Anna Olavia havde boet i fra 1891 til 1905.

Ovenfor ses Bitten Schmidts tegninger fra 1949 af Anna Olavia Fransine Schmidt, f. Olsen, og hendes mand, Frederik Schmidt. Bitten Schmidt, f. 1926, var gift med parrets sønnesøn, John Schmidt.

Anna og Frederik Schmidt med deres datter Anna Marie i den hvide kjole. Hun er netop blevet konfirmeret. Billedet er taget ved familiens daværende hjem på Bogø, gården i Bogø Hovedgade 76, som Frederik købte i 1905 og videresolgte til sønnen Georg i 1930. Anna Marie Schmidt, f. 8. november 1896, blev konfirmeret den 5. marts 1911.

Personerne er fra venstre Frederik og Annas ældste datter Ingeborg og barnebarnet Edith. Derefter børnene Anna Marie og Georg Schmidt - og så selvfølgelig forældrene, Anna og Frederik Schmidt.

Anna Marie blev gift med Ejner Kaspersen. Her er de i København, ca. 1935, med deres tre døtre, fv. Kaja, Oda og Grethe. Oda fik datteren Judy som har leveret nogle af billederne i dette album.

Under familiens udelte bevågenhed kører Frederik Schmidt et læs hø hjem fra skovengen.

Anna Schmidt fyldte 80 år i 1939. Hun havde tre døtre: Ingeborg, Hulda og Anna Marie - og det er netop de tre, der står bag Anna Schmidt på billedet fra hendes 80 års fødselsdag. Anna og Frederik havde fået i alt otte børn, men to af børnene var døde. De tre overlevende sønner hed Alfred Edvard Julius, Villiam Bernhard og Georg Theodor Immanuel. De to første drog afsted til Amerika, mens Georg blev i Danmark.

Anna og Frederik Schmidts diamantbryllup i 1942. Bogø Hovedgade 58. Datteren Hulda (med brillerne) ses lige skråt bag ved Frederik, datteren Ingeborg står til højre for Anna, datteren Anna Marie holder Judy i hånden, sønnesønnen John står skråt til højre for Anna Marie, sønnen Georg ses yderst til højre. Bag Ingeborg kan man lige ane Georgs kone Dagmar. Herren mellem Anna og Frederik er Ingeborgs mand Hans.

Anna og Frederik Schmidts søn, Georg Schmidt, startede sin vognmandsforretning i det små med denne lille brødvogn. Her er han som ca. 26-årig i gang med en handel ved Brugsen.

Georg Schmidt serverer ved badehotellet Søvang, vel engang i 1920'erne.

Forældrene til Anna Olavia Fransine Schmidt, f. Olsen, Alfred Ulrich Josafath Olsen og Edvard Arnold Georg Olsen

Frederiks svigerforældre, Anna Olsens forældre, skrædder Hans Peter Olsen og Karen Marie Olsen der solgte urtefrø. De boede i Klogstræde på matrikel nr. 45d (1876-1920), måske omkring det nuværende Ålborgvej 5, Bogø. Hans Peter var født i Stubbekøbing den 24. maj 1834 og døde på Bogø den 20. december 1920. Karen Marie Olsen, f. Pedersdatter 11. februar 1834 i Gunslev, døde på Bogø 24. januar 1922.

Et andet af dette pars børn oplevede på det nærmeste verdensberømmelse som leverandør af indtil flere spinderokke til den indiske leder, Mahatma Gandhi. Det var Alfred Ulrich Josafath Olsen, f. på Bogø 28.1.1867. Han blev kunst- og trædrejer i Stubbekøbing. Olsens leverance af Stubbekøbing-spinderokken til Gandhi kastede en række avisartikler af sig i ind- og udland.

Et tredje barn var snedkermester Edvard Arnold Georg Olsen, f. 1864.

Skrædder Hans Peter Olsen og Karen Marie Olsen med et barnebarn. Formentlig foran deres hus i det daværende Klogstræde (nu Ålborgvej), matr. 45d, et hus på 5 fag ifølge købekontrakt og skøde fra 1876. Hele matrikel 45 var hjemstedsplads (dvs. den oprindelige placering) for Klogs gård, som blev udflyttet til det nordøstlige Bogø i begyndelsen af 1800-tallet. Puslespillet af småmatrikler med nr. 45, viser, at man i løbet af 1800-tallet foretager en udstykning af hjemstedspladsen med frasalg af diverse bebyggede eller ubebyggede småmatrikler. Sogneprotokollen fra begyndelsen af 1800-tallet viser, at den dengang endnu udelte hjemstedsplads var på 11400 kvadratalen, svarende til 4491,779 kvadratmeter.

Det beskedne hus på kun 5 fag er ikke, hverken helt eller delvist, en rest af hjemstedsgårdens oprindelige stuehus, men det kan have været en del af de oprindelige udlænger eller være blevet nyopført i løbet af 1800-tallet på en gammel syld. Det ved vi foreløbig ikke ret meget om. Den imponerende dør har det ydmyge hus næppe haft ved købet i 1876. Man kan forestille sig, at parrets snedkersøn Edvard Arnold Georg Olsen, f. 1864, har villet glæde forældrene med det smukke indgangsparti. Ifølge forsikringsprotokollen lå huset i retningen S-N, og var bygget i bindingsværk med klinede vægge og stråtag.

Matrikel 45d er markeret to steder på kortet for 1899-1945, der blev opmålt i 1895. Det er den østlige, røde rektangel, som er Karen Marie og Hans Peter Olsens hus. På den ubebyggede matr. 45d havde Karen Marie Olsen sin urtehave.

Skrædder Hans Peter Olsen og Karen Marie Olsen som yngre på et Anton Rasmussen-foto. Anton Rasmussen etablerede sig som fotograf i 1884, så billedet er yngre end det. Parret er mao. over 50 år på billedet.


Drejermester Alfred Olsen, Stubbekøbing. Søn af skrædder Hans Peter Olsen og Karen Marie Olsen, Bogø. Bror til Anna Olavia Fransine Schmidt, f. Olsen.

Det kan meget vel være drejermester Olsen i Stubbekøbing, der havde forfærdiget den spinderok, som Mette Jensdatter Christensen her sidder ved i huset på Bogø Hovedgade 89, hvor også hendes søn, skræddermester Knud Christensen kom til at bo. Der var familiebånd til familien Schmidt og dermed til drejermesteren i Stubbekøbing.

Anna Marie Schmidt, g. Kaspersen, venter med sin datterdatter Judy på mælkemanden foran Bogø Hovedgade 58, ca. 1942.

Oda, f. Kaspersen, Anna og Frederik Schmidts datterdatter, med sin mand Aage N.K. Petersen holder på stien til Georg Schmidts gård på matrikel nr. 42, øst for Hattedammen (Bogø Hovedgade 76). De er lige kommet til Bogø efter en cykeltur fra København. 1942.

Frederik Schmidt og et barn der gynger i 1938.

Nekrologen står i venstre spalte under Stubbekøbing. Det er en fejl, når journalisten skriver at Anna og Frederik var flyttet op til sønnen Georg på Sjælland "for 23 år siden"; Georg Schmidt flyttede nemlig først til Blangslev omkring 1947.

John Schmidt

John Schmidt, f. 21. april 1928.

Gæsterne uden for Bogø Hovedgade 76 ved John Schmidts konfirmation i 1943. Anna holder fast i Johns arm. I forreste række ses fra venstre ægteparret Hans og Ingeborg, John, Anna og Frederik. Fra højre mod venstre Gudrun og Georg Schmidt.

John på konfirmationsdagen, til venstre for pastor Thøgersen.

John Schmidts dåbsattest med forældrenes fulde navne.

Bogø Hovedgade 76, den 5. juni 2019, på Kortforsyningens Skråfoto.

https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=denmark&id=MPTJZR

Bogø Hovedgade 76 og 58, den 5. juni 2019, på Kortforsyningens Skråfoto.