Matrikler 1950

Matrikelfortegnelse i nummerorden med ejer, beskæftigelse og anvendelse

Afskrift fra vurderingen af 1950

Vurdering pr. 1. oktober 1950

 • Menighedsrådet, Bogø 1a landbrug
 • Emil Olsen, gdr. 1e 1i, 1k landbrug
 • Ottar Jensen, gdr. 1f, 1l, 4t, 4v landbrug
 • Jens P. Larsen ølhandler 1g, 1h,
 • Jørgen Andersen, parc. 1m, 1p, 248b landbrug
 • Christian Nielsen, parc. 1x, 4yz
 • J.P. Hartmann, tømrermester 1z sommerhus
 • Poul Jensen, gartner 1d gartner
 • Københavns Kommunelærerforening 2a feriekoloni
 • Jens Rasmussen gdr. 2b d landbrug
 • Chr. Rasmussen rentier 2c bolig
 • P.V. Nielsen, styrmand 2e bolig
 • Kommunen 3a skole
 • Alf. Jørgensen, parc. 3c landbrug
 • Aage Klog, gdr. 4a, 1h, c, d, r, s, t, u, 4l, 4p landbrug
 • Hans Mathiasen, husejer 4b bolig
 • Vigand Stub, gdr. 4dx landbrug.
 • Fritze Keldsen, fru 4g bolig
 • Poul Isaksen 4h, e landbrug
 • Line Hansen, fru 4i landbrug
 • Carl Christensen 4n bolig
 • Niels Peter Nielsen, fisker 4v bolig
 • Holm Andersen 4q, 11b landbrug
 • Johs. Petersen, rentier 4d bolig
 • N.A. Riise, gdr. 4aa, 4ab bolig
 • Gunvor Olsen, fru 4ac hønseri
 • Hans Nielsen, gdr. 5 a, 4f, 4k landbrug
 • Karl Jakobsen, gdr. 5b, 1n, 5c, 144 landbrug
 • Aage Holm, gdr. 5d, 4t, 4ad, 4al, 5l, 11h, landbrug.
 • Aksel Ungermand, gdr. 6a, 23k, 36 e landbrug
 • Knud Petersen, gdr. 6b, 23c landbrug.
 • Johs. Stub, gdr. 6c bolig
 • Hakon Hansen, skibsfører 6d bolig
 • Kristian Linnet, læge 6e bolig
 • Kommunen 6f sportsplads
 • Lars Jacobsen, rentier 6 g ubebyg.
 • Vilh. Larsen, gdr. 7a landbrug
 • Niels Nielsen, gdr. 7b landbrug
 • E. Thorsen, gdr. 7c bolig
 • Lars Christensen 8a landbrug
 • N.P. Christiansen 8b, 15d landbrug (Niels Peter)
 • Aage Willum Caspersen, styrmand 8c bolig
 • Jacob Petersen husejer 8d bolig
 • Kommunen 8e elværk
 • Thorvald Nielsen, gdr. 9a, 39g landbrug
 • Ribol Kas 9b, c, landbrug
 • Hans Peter Nielsen, Parc. 9l, 55b landbrug
 • Alma Hansen, Rentier 9f bolig
 • L.P. Hansen, Rentier 9g bolig
 • A/S Bogø Vandværk 9h 148 vandværk
 • Gotfred Hansen, gdr. 10a, 34c landbrug
 • Oluf Stub gdr. 10c, 10d, 11q landbrug
 • Evald Larsen, parc. 10e, 17b landbrug
 • Alfred Steffensen, gdr. 11a, i, x landbrug.
 • Holger Andersen, fhv. gdr. 11b landbrug
 • Chr. Nielsen, rentier 11c bolig
 • Niels. P. Nielsen 11d landbrug.
 • Sv.O. Olsen, kontrolass. 11c, f, g. landbrug.
 • Tv. Henriksen, tømrermester 11h, z landbrug
 • Alfr. Bille, parc. 11m, 4b landbrug
 • Marius Rasmussen 11n bolig
 • R.P. Sørensen 11a bolig
 • Hans Peter Olsen 11 r, t, s landbrug
 • Alfred Rasmussen, tømrermester 11v bolig
 • Egon Nielsen, smedem. 11o, 136c landbrug
 • Richard Jørgensen, gdr. 12a landbrug.
 • Gunnar Wilkki, malerm. 12b bolig
 • Bogø Andelsmejeri 12c, 12h mejeri
 • Arthur Müller, gdr. 12d landbrug
 • Bogø Kødfrysningsanlæg v/ Georg Riise 12e kødfrysningsanlæg
 • Sigvald Kræsing, gdr. 13a landbrug
 • Hans Kargaard Svan, gdr. 13c landbrug
 • Karl Georg Madsen, husejer 13d bolig
 • Jens Peter Nielsen, gdr. 14a, i, 13 e landbrug
 • Sv. Aa. Jørgensen og Kj. Raae Andersen, assistenter 14b, landbrug
 • Knud Svendsen, hotelejer 14c, hotel
 • Senere tilføjelse: Frydenlund Hansen g Skole
 • Niels Kr. Jørgensen 14d, 106v, 106f landbrug
 • Chr. Larsen, direktør 14b, 14at, ad ubebygget
 • Senere tilføjelse: Knud Svendsen 14af ubebygget
 • Politibetjent H.C. Schartz 14m ubebygget
 • Sv. Petersen, restauratør 14n ubebygget
 • Samme 14ø ubebygget
 • Samme 14 p ubebygget
 • Lean Jensen, cigarhdlr 14q ubebygget
 • Samme 14 r ubebygget
 • Lean Jensen, cigarhdlr Engelsborgvej 28c, Lyngby 14s ubebygget
 • Jørgen Jensen repr. 14b, 14u ubebygget
 • Margr. Valdan 14v ubebygget
 • Palle Beckmann Nielsen, repr. 14x ubebygget
 • Bisgaard Sloth, grosserer 14 y ubebygget
 • Arnold Jensen, graver 14z ubebygget
 • Palle Beckmann Nielsen 14d ubebygget
 • Samme 14ø ubebygget
 • Samme 14aa ubebygget
 • Samme 14ab ubebygget
 • Peter Smidt, Vognmand 14ae ubebygget
 • Frede Jensen, parc. 15a, 105 e, 105 f landbrug
 • Anker Jensen, parc. 15c landbrug
 • Gunnar Rasmussen, parc. 15f landbrug
 • Ejnar Larsen, hmd. 15 e, 105 d bolig
 • Andreas Breitenstein, møller 15t, 105d landbrug
 • C. Overgaard, forstander 15m, 62d skole
 • Sigfred Hansen, parc. 15n, 105h i landbrug
 • Knud Rasmussen, fisker 15o bolig
 • Johs. Hansen, fisker 15p bolig
 • Eskild Jørgensen 16a landbrug
 • Karl Bille, gdr. 16, b, c, g landbrug
 • Harald Hansen, parc. 16d, 15b, 15e landbrug
 • Marie Olsen, fru 16e, p, 49a landbrug
 • Viggo Frederiksen, gdr. 17a landbrug
 • Carl Andersen, gdr. 17c, e, g, h, 18c, i, 19c landbrug
 • R.R. Stub, hmd. 17d bolig
 • Kommunen 17f, 142 skole, kontor m.m.
 • Arnold Andersen Ritmester 17i bolig, biograf
 • Peter Andersen gdr. 18a landbrug
 • Otto Jensen, gdr. 18b, d, h, 35d landbrug
 • Gotfred Hansen, gdr. 18f bolig
 • Laurits Christensen, husejer 18 i, l bolig
 • Evald Thomsen, gdr. 19a landbrug
 • Ingeborg Nielsen, gdr. Ske 19b landbrug
 • Vilhelm Rasmussen parc. 19d, 106 l landbrug
 • Laurits Hansen, husejer 19i bolig
 • Georg Riise, gdr. 20a landbrug
 • Karen Jakobsen, fru 20b landbrug
 • Peter Albrekt, gdr. 20c, 21i landbrug
 • Tilføjelse: Svend Aage Albrekt landbrug
 • Aage Lockenwitz, hmd. 20d landbrug
 • Marius Allerup, gdr. 20e landbrug
 • Carl Jørgensen, gdr. 21a,, h, v, 106 ad landbrug
 • Ejvind Christoffersen, parc. 21d,m,r,z landbrug
 • Chr. Rasmussen, gdr. 21c,n landbrug
 • Ole Mortensen, gdr. 21d, 106m landbrug
 • Piotr Mieszczak, parc. 21f,g,h, landbrug
 • Nymand Larsen, fyrpasser 21b bolig
 • Hans Jakobsen, parc. 21o landbrug
 • Julie Margrethe Liens fru 21p bolig
 • Anna Sørensen, frk v/ Rud Thorvald
 • Rasmussen, Bogø 21q, 21u bolig
 • S.C.M. Vilhelmsen, husejer 12s bolig
 • Marineministeriet 21t fyr
 • Øjvind Petersen, husejer 21l bolig
 • Niels Nielsen, husejer 21Y bolig
 • Kommunen, vendeplads 21d vendeplads
 • Karl Lockenwitz, husejer 21ø bolig
 • Th. Skaaning, gdr. 22a, 22g landbrug
 • Bogø Tærskeselskab 22a skur
 • Emil Nielsen, gdr. 22b landbrug
 • Poul Larsen, forp. 22c, d, landbrug
 • Erika Petersen, frk. 22e bolig
 • Harry Thomsen, gdr. 22f landbrug
 • Marie Jacobsen, fru 22h, bolig
 • Bogø Sygeplejeforretning 22i bolig
 • Kommune 22k vej
 • Svend Nielsen, Fisker 22l bolig
 • Karl Holm Keis 23 a, f, landbrug
 • Peter Johansen, parc. 23, d, h, o, landbrug
 • Aksel Jensen, uddeler 23e bolig
 • Jørg. Jørgensen, husejer 23i bolig
 • Gudrun Christensen, fru 23m bolig
 • 25a landbrug
 • Hans Hansen, gdr. 25e, 32b landbrug
 • Jens Peter Hansen 25f landbrug
 • Hans Riise, gdr. 23g, 26a, b, k landbrug
 • Peter Lollike, gdr. 26e bolig
 • Johs. Nielsen, gdr. 27a landbrug
 • Andreas Frederiksen, fru 27b bolig
 • Karen Andersen, fru 27c bolig
 • Bodil Kirst. Nielsen, fru 27d bolig
 • Thorkild Andersen, skibsfører 27e bolig
 • H.J. Jacobsen, husejer 27f bolig
 • Arnold Andersen 28a landbrug
 • Emmanuel Thorsen, gdr. 28 b landbrug
 • Cinius Holm Hansen, gdr. 29a landbrug
 • Otto Johs. Nielsen, gdr. 29c, e, f,h, 27g landbrug
 • Martin Andersen, centralbestyrer 29g, 17l bolig
 • Søren Møller, gdr. 29h landbrug
 • Hansine Hansen, gdr.-ske 30a landbrug
 • Erik Bogø, gdr. 30b landbrug
 • Herman Hansen, parc. 31b, g, landbrug
 • Kommunen, 30c, 31h, 105ai havneanlæg
 • Kristine Hansen, gdr.ske 32a landbrug
 • Karl Bogø, hønseriejer 32c hønseri
 • Martin Keis, gdr. 33 landbrug
 • Dagmar Hansen, gdr.ske 34a landbrug
 • Ejnar Olsen, parc. 34b landbrug
 • Aage Carstensen, gdr. 35c, 35f landbrug
 • Hans Pedersen, husejer 35 e bolig
 • Carl Jørgensen, parc. 35h bolig
 • Erling Pedersen, gdr. 36a landbrug
 • Richard Jensen, hmd. 36c landbrug
 • Aksel Jensen, parc. 37a, b, landbrug
 • Svend Nielsen, vognmand 37c, d, landbrug
 • Helge Rasmussen, gdr. 38 landbrug
 • E. Larsen, hovmester 39a, 127 bolig
 • Ernst Clausen rentier 39b bolig
 • Anna Stub, frk. 39c bolig
 • William Hansen, rentier 39d bolig
 • Rasmine Hansen, frk. 39e bolig
 • Kaj Thomsen, bagermester 39h bageri
 • Rigmor Larsen, fru 40 a, b, 9i landbrug
 • Marie Nielsen, fru 41a bolig
 • C.J. Rasmussen, mekaniker 41b bolig
 • Chr. Andersen, parc. 42, 43c, 56, 43b, 64f, landbrug.
 • Ribol Kas, gdr. 43a, bolig
 • Agnes Keis, fru 43d bolig
 • Fischer Nielsen, pens. Overvognstyrer 43f bolig
 • Aage Willum Caspersen, styrmand 43g skur
 • Anna Christiansen, fru 44a bolig
 • M.A. Nielsen, frk. 44d bolig, forretning.
 • Bogø Forsamlingshus 44c, e, f forsamlingshus
 • Fanny Fox, frk. 45a bolig
 • Peter Sørensen, husejer 45b bolig
 • Anna Olsen, fru 45d, bolig
 • Nicolai Nielsen, restauratør 37a, 17k kro
 • Viggo Bogø 47a, g, 4u landbrug
 • Theodor Hansen, stenfisker 47b bolig
 • Arnold Nielsen, fisker 47c, f, h, 48c bolig
 • Ernst Jacobsen, husejer 48a, 4s, 4r bolig
 • Hanne Andersen, fru 49b bolig
 • Anna Steffensen, lærerinde 49e bolig
 • Hanne Andersen, frk. 49g oplagsrum
 • Børge Hansen, postbud 49h bolig
 • Margr. Klog, fru 50a bolig
 • Ove Pedersen, vejmand 50b bolig
 • Valdemar Steffensen, husejer 50c, 54h bolig
 • P. Linnet, fhv. kaptajn 50d bolig
 • N.L. Andersen, husejer 51a bolig
 • Karl Laurisen? Sørensen? Skomager 51b, 51c, 119d bolig
 • Meta Jørgensen, fru 51d bolig
 • Georg Petersen Farø, husejer 51e, 12 g bolig
 • Roald Jensen, husejer 51f, 12 g bolig
 • Anna Steffensen, fru 51g, l bolig
 • Carl Andersen Skaaning, husejer 51k bolig
 • Johannes Christiansen, bestyrer 52 a bolig
 • C.V. Jørgensen, skrædderm. 52C, 119c bolig
 • Axel Victor Hansen, barber 53b bolig
 • Ludvig Hansen, skibsfører 53c bolig.
 • Laurits Jacobsen, rentier 53d bolig
 • Thorv. Clausen, bager 53 g bageri
 • Oluf Olsen, bestyrer 53i bolig
 • Harry Thomsen, gdr. 54b bolig
 • Eva Engelbredt, fru 54c bolig
 • H. Lockenwitz, skibsfører 54b bolig
 • Georg Hansen, vognmand 54e bolig
 • G.M. Christiansen, husejer 54c bolig
 • L.M.A.F. Nakskov 54i forretning
 • Marie Petersen, frk. 55a bolig
 • Bogø Brugsforening 55c forretning
 • L.M. Larsen, smedemester 55d smedje
 • Elna Christensen, frk. 55e bolig
 • Marius Nielsen, husejer 55f bolig
 • Johs. Olsen, husejer 57a bolig
 • Chr. Karstensen, husejer 58a bolig
 • Bogø Sparekassen 58d bolig
 • Ernst Aalborg, kasserer 59B bolig
 • Bogø Sparekasse 59d bolig
 • Peter Rasmussen, parc. 61a landbrug
 • Carl. Aa. Larsen, husejer 61b bolig
 • E. Brink, ingeniør v/ Carl Aa Larsen 61c ubebyg.
 • Jens Breitenstein Jensen, fiskehandler 62 a, bolig
 • Kommunen 62b
 • Johannes Hansen, fru 62c bolig
 • Emil Hansen, husejer 63a bolig
 • Ingeborg Andersen, husejerske 63d bolig
 • Hans Peter Jensen, hmd 64a bolig
 • Hj. Albrekt, snedkermester 64 b, d bolig
 • Albert Petersen, gartner 65a bolig
 • Viktor M. Pedersen, styrmand 65b bolig
 • Rs. Chr. Møller, fisker 65C bolig
 • Præstø Amt, Næstved 65d, 105ak bolig
 • Ole Keis, parc. 66a, 74, 105d, 105 aa landbrug
 • Holger Hansen, skibstømrer 66b bolig
 • Jens P. Larsen, husejer 66c bolig
 • P. Linnet, kaptajn 67a bolig
 • Harry Berg Hansen, Husejer 67b bolig
 • H.P. Jørgensen, bådfører 67c, 77 bolig
 • Kaj Grum, husejer 68 bolig
 • Chr. Nielsen, færgefører 69b bolig
 • Agnes Jensen, fru 70, 71a, 71b bolig
 • H.J. Ibsen, købmand 72 bolig
 • Niels Jensen, uddeler 75b bolig
 • Sigurd Petersen, skibsfører 76b, 105 ay ubebyg.
 • Jørgen A Breitenstein, bogholder 78a, 78b bolig
 • Niels Chr. Poulsen, husejer 79b,h bolig
 • Peter Hansen, husejer 79c bolig
 • Jens Peter Larsen, tøffelmager 80a bolig
 • Marie Skaaning, fru 80b bolig
 • Hans Nielsen, gdr. 80c bolig
 • Carla Tjørneby, fru 81 ubebyg
 • A.P. Hansen, slagter 82b bolig, forretning
 • Peter Lydik, lærer 83a bolig
 • Rigmor Lockenwitz, fru 83b bolig
 • Johans. H. Mortensen Skipper 83c bolig
 • Laurits Henriksen, husejer 84a bolig
 • Johanne Farø, fru 84b bolig
 • Harald K. Rasmussen, befragter 84 c bolig
 • Poul Linnet, kaptajn 85b bolig
 • Juliane Hansen, fru 86 bolig
 • Frank Petersen, el.værkbestyrer 87a, 49 f bolig
 • Dagmar Basnæs, fru 87c bolig
 • Karen Kvist Jørgensen, fru 87d bolig
 • Johs. Tjørneby, købmand 88a forretning, bolig,
 • Willy Schytte, vognmand 88b forretning, bolig
 • Lars Jacobsen, husejer 89b bolig
 • Hans Chr. Hansen, husejer 89c bolig
 • F.F. Botsch, styrmand 90a bolig
 • Hans Fr. Hansen, styrmand 90b bolig
 • Chr. Andersen, parc. 91 ubebyg.
 • Georg Hansen, vognmand 92 bolig
 • Tilføjelsen Helga Thomsen
 • O.K. Petersen, styrmand 93 bolig
 • Kristian Nielsen, vognmand 94, 105m,q, ae, ah landbrug
 • Ferdinand Rasmussen, maskinm 95 bolig
 • Maren Topp, fru 96 bolig
 • Ejler Høeg, færgefører 97a bolig
 • Præstø Amt, Næstved 07b, Q bolig
 • A.P. Hansen, slagterm. 98 bolig
 • Kommunen 99a bolig
 • Helga Larsen, frk 99b bolig
 • H.L. Larsen, skibsfører 100, 119 b bolig
 • Præstø Amt, Næstved, jordemoderhus 101b jordemoderhus
 • Volmer Karstensen, mekaniker 101 c, f værksted
 • Georg Galle, husejer 101d bolig
 • Hans Chr. Hemmingsen 101e ubebyg.
 • Lars. Chr. Larsen, postbud 103a bolig
 • Marie Dreyer, fru 103b bolig
 • P. Hansen, ølhandler 103c bolig
 • Niels Nielsen, rentier 104c bolig
 • Anna Breitenstein, fru 105c, ax bolig
 • Kristine Holm, fru 105g ubebyg.
 • Johns Nielsen, cigarhandler 105s,t,u,v,x,ap landbrug
 • Hulda Rasmussen, frk. 105am bolig
 • Carl Nielsen, billettør 105aq bolig
 • Øjvind Olsen, fisker 105 ar bolig
 • L.P. Petersen, husejer 105au, ac bolig
 • Vilk. Laursen, gdr. 105 av, bb bolig
 • Niels. M. Sørensen, postmester 105az bolig
 • Petra Hansen, fru 105 aø bolig
 • Johs. Nielsen, husejer 105 ba bolig
 • Axel Hansen, gæstgiver 105 bc ubebyg
 • Jens Belling, parc. 106a, b landbrug
 • Arne Skaaning, gdr. 106 d, e, l landbrug
 • Peter Sørensen, parc. 106g, rr landbrug
 • Viggo Rasmussen, parc. 106h,r landbrug
 • Arne Nielsen, parc. 106i landbrug
 • Johs. Sørensen, parc. 106, k, u, v, æ landbrug
 • Karl Ungermann, gdr. 106 m, 21e, 1067ø, aa ab ac landbrug
 • Hans Chr. Henriksen, parc. 106q landbrug
 • Karl Thomsen, parc. 106z landbrug
 • Vagner Hemmingsen, parc. 106 tt landbrug
 • Gdr.ne Østerskov 107a landbrug
 • Samme 107c skov
 • Vilhelmine Hansen, frk. 108 bolig
 • Albreg Hansen, husejer 109 bolig
 • Viggo K Sørensen, mejerist 110a bolig
 • Chr. Andersen parc. 110d bolig
 • Henry C. Jakobsen, fisker 111 bolig
 • Arnold Jensen, husejer 112 bolig
 • Edith Gejl, fru 113 bolig
 • Hans Chr. Hemmingsen, husejer 114 bolig
 • Carl Berg Jensen, vicevært 115 bolig
 • Poul Hansen, Tækkemand 117 bolig
 • Kr. Rasmussen, husejer 118 bolig
 • Karl Jensen, parc. 119A landbrug
 • Poul Verner Nielsen, husejer 120 bolig
 • M.A. Johnson, Florida/v. Allan Andersen 121 bolig
 • J.P. Larsen, ølhandler 124 bolig
 • Edv. Olsen, snedker 125a bolig
 • Karen Olsen 126 bolig
 • Carl Evald. Hemmingsen, husejer 128 bolig
 • Chr. Olsen, maler 129 bolig
 • Carl Madsen 130 bolig
 • Kommunen 132b el-værk
 • Andreas Iversen, smed 136a bolig
 • Jacob Petersen, husejer 136b bolig
 • Kristine Hansen, fru 139b
 • Peter Steffensen, husejer bolig
 • Elna Illum, Massøse 145 bolig
 • Præstø Amt, Næstved 147 bolig
 • Kommunen umatrikuleret sprøjtehus
 • Aage Willum Caspersen, brændselshandler lejet grund skur
 • Peter V. Sønderup, gdr. 1a, Farø landbrug
 • Ingvard Farø, gdr. 1b, Farø landbrug
 • Johan Prahl, prop. 2, Farø landbrug
 • Ikke vurderede ejendomme: Kirken og kirkegården
 • Tilføjet senere:
 • H.P. Olsen, parc. 101g bolig
 • Hans Hansen, kapt. 4ag bolig
 • Thea Albrekt, rentier 21aa bolig
 • Carl Andersen Skaaning, husejer matr. glemt! bolig
 • Eva Eriksen, fru, Sundvej 2, Hellerup 45gm bolig
 • Peter Steffensen, brændselsskur 101f ubebyg.