Matrikler 1950

Matrikelfortegnelse i nummerorden med ejer, beskæftigelse og anvendelse

Afskrift fra vurderingen af 1950

Vurdering pr. 1. oktober 1950

 • Menighedsrådet, Bogø 1a landbrug

 • Emil Olsen, gdr. 1e 1i, 1k landbrug

 • Ottar Jensen, gdr. 1f, 1l, 4t, 4v landbrug

 • Jens P. Larsen ølhandler 1g, 1h,

 • Jørgen Andersen, parc. 1m, 1p, 248b landbrug

 • Christian Nielsen, parc. 1x, 4yz

 • J.P. Hartmann, tømrermester 1z sommerhus

 • Poul Jensen, gartner 1d gartner

 • Københavns Kommunelærerforening 2a feriekoloni

 • Jens Rasmussen gdr. 2b d landbrug

 • Chr. Rasmussen rentier 2c bolig

 • P.V. Nielsen, styrmand 2e bolig

 • Kommunen 3a skole

 • Alf. Jørgensen, parc. 3c landbrug

 • Aage Klog, gdr. 4a, 1h, c, d, r, s, t, u, 4l, 4p landbrug

 • Hans Mathiasen, husejer 4b bolig

 • Vigand Stub, gdr. 4dx landbrug.

 • Fritze Keldsen, fru 4g bolig

 • Poul Isaksen 4h, e landbrug

 • Line Hansen, fru 4i landbrug

 • Carl Christensen 4n bolig

 • Niels Peter Nielsen, fisker 4v bolig

 • Holm Andersen 4q, 11b landbrug

 • Johs. Petersen, rentier 4d bolig

 • N.A. Riise, gdr. 4aa, 4ab bolig

 • Gunvor Olsen, fru 4ac hønseri

 • Hans Nielsen, gdr. 5 a, 4f, 4k landbrug

 • Karl Jakobsen, gdr. 5b, 1n, 5c, 144 landbrug

 • Aage Holm, gdr. 5d, 4t, 4ad, 4al, 5l, 11h, landbrug.

 • Aksel Ungermand, gdr. 6a, 23k, 36 e landbrug

 • Knud Petersen, gdr. 6b, 23c landbrug.

 • Johs. Stub, gdr. 6c bolig

 • Hakon Hansen, skibsfører 6d bolig

 • Kristian Linnet, læge 6e bolig

 • Kommunen 6f sportsplads

 • Lars Jacobsen, rentier 6 g ubebyg.

 • Vilh. Larsen, gdr. 7a landbrug

 • Niels Nielsen, gdr. 7b landbrug

 • E. Thorsen, gdr. 7c bolig

 • Lars Christensen 8a landbrug

 • N.P. Christiansen 8b, 15d landbrug (Niels Peter)

 • Aage Willum Caspersen, styrmand 8c bolig

 • Jacob Petersen husejer 8d bolig

 • Kommunen 8e elværk

 • Thorvald Nielsen, gdr. 9a, 39g landbrug

 • Ribol Kas 9b, c, landbrug

 • Hans Peter Nielsen, Parc. 9l, 55b landbrug

 • Alma Hansen, Rentier 9f bolig

 • L.P. Hansen, Rentier 9g bolig

 • A/S Bogø Vandværk 9h 148 vandværk

 • Gotfred Hansen, gdr. 10a, 34c landbrug

 • Oluf Stub gdr. 10c, 10d, 11q landbrug

 • Evald Larsen, parc. 10e, 17b landbrug

 • Alfred Steffensen, gdr. 11a, i, x landbrug.

 • Holger Andersen, fhv. gdr. 11b landbrug

 • Chr. Nielsen, rentier 11c bolig

 • Niels. P. Nielsen 11d landbrug.

 • Sv.O. Olsen, kontrolass. 11c, f, g. landbrug.

 • Tv. Henriksen, tømrermester 11h, z landbrug

 • Alfr. Bille, parc. 11m, 4b landbrug

 • Marius Rasmussen 11n bolig

 • R.P. Sørensen 11a bolig

 • Hans Peter Olsen 11r, t, s landbrug

 • Alfred Rasmussen, tømrermester 11v bolig

 • Egon Nielsen, smedem. 11o, 136c landbrug

 • Richard Jørgensen, gdr. 12a landbrug.

 • Gunnar Wilkki, malerm. 12b bolig

 • Bogø Andelsmejeri 12c, 12h mejeri

 • Arthur Müller, gdr. 12d landbrug

 • Bogø Kødfrysningsanlæg v/ Georg Riise 12e kødfrysningsanlæg

 • Sigvald Kræsing, gdr. 13a landbrug

 • Hans Kargaard Svan, gdr. 13c landbrug

 • Karl Georg Madsen, husejer 13d bolig

 • Jens Peter Nielsen, gdr. 14a, i, 13 e landbrug

 • Sv. Aa. Jørgensen og Kj. Raae Andersen, assistenter 14b, landbrug

 • Knud Svendsen, hotelejer 14c, hotel

 • Senere tilføjelse: Frydenlund Hansen g Skole

 • Niels Kr. Jørgensen 14d, 106v, 106f landbrug

 • Chr. Larsen, direktør 14b, 14at, ad ubebygget

 • Senere tilføjelse: Knud Svendsen 14af ubebygget

 • Politibetjent H.C. Schartz 14m ubebygget

 • Sv. Petersen, restauratør 14n ubebygget

 • Samme 14ø ubebygget

 • Samme 14 p ubebygget

 • Lean Jensen, cigarhdlr 14q ubebygget

 • Samme 14 r ubebygget

 • Lean Jensen, cigarhdlr Engelsborgvej 28c, Lyngby 14s ubebygget

 • Jørgen Jensen repr. 14b, 14u ubebygget

 • Margr. Valdan 14v ubebygget

 • Palle Beckmann Nielsen, repr. 14x ubebygget

 • Bisgaard Sloth, grosserer 14 y ubebygget

 • Arnold Jensen, graver 14z ubebygget

 • Palle Beckmann Nielsen 14d ubebygget

 • Samme 14ø ubebygget

 • Samme 14aa ubebygget

 • Samme 14ab ubebygget

 • Peter Smidt, Vognmand 14ae ubebygget

 • Frede Jensen, parc. 15a, 105e, 105 f landbrug

 • Anker Jensen, parc. 15c landbrug

 • Gunnar Rasmussen, parc. 15f landbrug

 • Ejnar Larsen, hmd. 15e, 105d bolig

 • Andreas Breitenstein, møller 15t, 105d landbrug

 • C. Overgaard, forstander 15m, 62d skole

 • Sigfred Hansen, parc. 15n, 105h i landbrug

 • Knud Rasmussen, fisker 15o bolig

 • Johs. Hansen, fisker 15p bolig

 • Eskild Jørgensen 16a landbrug

 • Karl Bille, gdr. 16, b, c, g landbrug

 • Harald Hansen, parc. 16d, 15b, 15e landbrug

 • Marie Olsen, fru 16e, p, 49a landbrug

 • Viggo Frederiksen, gdr. 17a landbrug

 • Carl Andersen, gdr. 17c, e, g, h, 18c, i, 19c landbrug

 • Rasmus Rasmussen Stub, hmd. 17d bolig

 • Kommunen 17f, 142 skole, kontor m.m.

 • Arnold Andersen Ritmester 17i bolig, biograf

 • Peter Andersen gdr. 18a landbrug

 • Otto Jensen, gdr. 18b, d, h, 35d landbrug

 • Gotfred Hansen, gdr. 18f bolig

 • Laurits Christensen, husejer 18 i, l bolig

 • Evald Thomsen, gdr. 19a landbrug

 • Ingeborg Nielsen, gårdejerske 19b landbrug

 • Vilhelm Rasmussen parc. 19d, 106l landbrug

 • Laurits Hansen, husejer 19i bolig

 • Georg Riise, gdr. 20a landbrug

 • Karen Jakobsen, fru 20b landbrug

 • Peter Albrekt, gdr. 20c, 21i landbrug

 • Tilføjelse: Svend Aage Albrekt landbrug

 • Aage Lockenwitz, hmd. 20d landbrug

 • Marius Allerup, gdr. 20e landbrug

 • Carl Jørgensen, gdr. 21a,, h, v, 106ad landbrug

 • Ejvind Christoffersen, parc. 21b,m,r,z landbrug (frugtplantage)

 • Chr. Rasmussen, gdr. 21c,n landbrug

 • Ole Mortensen, gdr. 21d, 106m landbrug

 • Piotr Mieszczak, parc. 21f,g,h, landbrug

 • Nymand Larsen, fyrpasser 21b bolig

 • Hans Jakobsen, parc. 21o landbrug

 • Julie Margrethe Liens fru 21p bolig

 • Anna Sørensen, frk v/ Rud Thorvald

 • Rasmussen, Bogø 21q, 21u bolig

 • S.C.M. Vilhelmsen, husejer 12s bolig

 • Marineministeriet 21t fyr

 • Øjvind Petersen, husejer 21l bolig

 • Niels Nielsen, husejer 21y bolig

 • Kommunen, vendeplads 21d vendeplads

 • Karl Lockenwitz, husejer 21ø bolig

 • Th. Skaaning, gdr. 22a, 22g landbrug

 • Bogø Tærskeselskab 22a skur

 • Emil Nielsen, gdr. 22b landbrug

 • Poul Larsen, forp. 22c, d, landbrug

 • Erika Petersen, frk. 22e bolig

 • Harry Thomsen, gdr. 22f landbrug

 • Marie Jacobsen, fru 22h, bolig

 • Bogø Sygeplejeforretning 22i bolig

 • Kommune 22k vej

 • Svend Nielsen, Fisker 22l bolig

 • Karl Holm Hansen Keis 23a, 23f, landbrug

 • Peter Johansen, parc. 23, d, h, o, landbrug

 • Aksel Jensen, uddeler 23e bolig

 • Jørg. Jørgensen, husejer 23i bolig

 • Gudrun Christensen, fru 23m bolig

 • 25a landbrug, Skovly

 • Hans Hansen, gdr. 25e, 32b landbrug

 • Jens Peter Hansen 25f landbrug

 • Hans Riise, gdr. 23g, 26a, b, k landbrug

 • Peter Lollike, gdr. 26e bolig

 • Johs. Nielsen, gdr. 27a landbrug

 • Andreas Frederiksen, fru 27b bolig

 • Karen Andersen, fru 27c bolig

 • Bodil Kirst. Nielsen, fru 27d bolig

 • Thorkild Andersen, skibsfører 27e bolig

 • H.J. Jacobsen, husejer 27f bolig

 • Arnold Andersen 28a landbrug

 • Emmanuel Thorsen, gdr. 28b landbrug

 • Cinius Holm Hansen, gdr. 29a landbrug /staves også Sinius og Senius

 • Otto Johannes Nielsen, gdr. 29c, e, f,h, 27g landbrug

 • Martin Andersen, centralbestyrer 29g, 17l bolig

 • Søren Møller, gdr. 29h landbrug

 • Hansine Hansen, gdr.-ske 30a landbrug

 • Erik Bogø, gdr. 30b landbrug

 • Herman Hansen, parc. 31b, g, landbrug

 • Kommunen, 30c, 31h, 105ai havneanlæg

 • Kristine Hansen, gdr.ske 32a landbrug

 • Karl Bogø, hønseriejer 32c hønseri

 • Martin Keis, gdr. 33 landbrug

 • Dagmar Hansen, gdr.ske 34a landbrug

 • Ejnar Olsen, parc. 34b landbrug

 • Aage Carstensen, gdr. 35c, 35f landbrug

 • Hans Pedersen, husejer 35 e bolig

 • Carl Jørgensen, parc. 35h bolig

 • Erling Pedersen, gdr. 36a landbrug

 • Richard Jensen, hmd. 36c landbrug

 • Aksel Jensen, parc. 37a, b, landbrug

 • Svend Nielsen, vognmand 37c, d, landbrug

 • Helge Rasmussen, gdr. 38 landbrug

 • E. Larsen, hovmester 39a, 127 bolig

 • Ernst Clausen rentier 39b bolig

 • Anna Stub, frk. 39c bolig

 • William Hansen, rentier 39d bolig

 • Rasmine Hansen, frk. 39e bolig

 • Kaj Thomsen, bagermester 39h bageri

 • Rigmor Larsen, fru 40a, b, 9i landbrug

 • Marie Nielsen, fru 41a bolig

 • C.J. Rasmussen, mekaniker 41b bolig

 • Chr. Andersen, parc. 42, 43c, 56, 43b, 64f, landbrug.

 • Ribol Kas, gdr. 43a, bolig

 • Agnes Keis, fru 43d bolig

 • Fischer Nielsen, pens. Overvognstyrer 43f bolig

 • Aage Willum Caspersen, styrmand 43g skur

 • Anna Christiansen, fru 44a bolig

 • M.A. Nielsen, frk. 44d bolig, forretning.

 • Bogø Forsamlingshus 44c, e, f forsamlingshus

 • Fanny Fox, frk. 45a bolig

 • Peter Sørensen, husejer 45b bolig

 • Anna Olsen, fru 45d, bolig

 • Nicolai Nielsen, restauratør 37a, 17k kro

 • Viggo Bogø 47a, g, 4u landbrug

 • Theodor Hansen, stenfisker 47b bolig

 • Arnold Nielsen, fisker 47c, f, h, 48c bolig

 • Ernst Jacobsen, husejer 48a, 4s, 4r bolig

 • Hanne Andersen, fru 49b bolig

 • Anna Steffensen, lærerinde 49e bolig

 • Hanne Andersen, frk. 49g oplagsrum

 • Børge Hansen, postbud 49h bolig

 • Margr. Klog, fru 50a bolig

 • Ove Pedersen, vejmand 50b bolig

 • Valdemar Steffensen, husejer 50c, 54h bolig

 • P. Linnet, fhv. kaptajn 50d bolig

 • N.L. Andersen, husejer 51a bolig

 • Karl Laurisen? Sørensen? Skomager 51b, 51c, 119d bolig

 • Meta Jørgensen, fru 51d bolig

 • Georg Petersen Farø, husejer 51e, 12g bolig

 • Roald Jensen, husejer 51f, 12 g bolig

 • Anna Steffensen, fru 51g, l bolig

 • Carl Andersen Skaaning, husejer 51k bolig

 • Johannes Christiansen, bestyrer 52 a bolig

 • C.V. Jørgensen, skrædderm. 52C, 119c bolig

 • Axel Victor Hansen, barber 53b bolig

 • Ludvig Hansen, skibsfører 53c bolig.

 • Laurits Jacobsen, rentier 53d bolig

 • Thorv. Clausen, bager 53g bageri

 • Oluf Olsen, bestyrer 53i bolig

 • Harry Thomsen, gdr. 54b bolig

 • Eva Engelbredt, fru 54c bolig

 • H. Lockenwitz, skibsfører 54b bolig

 • Georg Hansen, vognmand 54e bolig

 • G.M. Christiansen, husejer 54c bolig

 • L.M.A.F. Nakskov 54i forretning

 • Marie Petersen, frk. 55a bolig

 • Bogø Brugsforening 55c forretning

 • L.M. Larsen, smedemester 55d smedje

 • Elna Christensen, frk. 55e bolig

 • Marius Nielsen, husejer 55f bolig

 • Johs. Olsen, husejer 57a bolig

 • Chr. Karstensen, husejer 58a bolig

 • Bogø Sparekassen 58d bolig

 • Ernst Aalborg, kasserer 59B bolig

 • Bogø Sparekasse 59d bolig

 • Peter Rasmussen, parc. 61a landbrug

 • Carl. Aa. Larsen, husejer 61b bolig

 • E. Brink, ingeniør v/ Carl Aa Larsen 61c ubebyg.

 • Jens Breitenstein Jensen, fiskehandler 62a, bolig

 • Kommunen 62b

 • Johannes Hansen, fru 62c bolig

 • Emil Hansen, husejer 63a bolig

 • Ingeborg Andersen, husejerske 63d bolig

 • Hans Peter Jensen, hmd 64a bolig

 • Hj. Albrekt, snedkermester 64b, 64d bolig

 • Albert Petersen, gartner 65a bolig

 • Viktor M. Pedersen, styrmand 65b bolig

 • Rs. Chr. Møller, fisker 65C bolig

 • Præstø Amt, Næstved 65d, 105ak bolig

 • Ove Kejs, parc. 66a, 74, 105d, 105 aa landbrug

 • Holger Hansen, skibstømrer 66b bolig

 • Jens P. Larsen, husejer 66c bolig

 • P. Linnet, kaptajn 67a bolig

 • Harry Berg Hansen, Husejer 67b bolig

 • H.P. Jørgensen, bådfører 67c, 77 bolig

 • Kaj Grum, husejer 68 bolig

 • Chr. Nielsen, færgefører 69b bolig

 • Agnes Jensen, fru 70, 71a, 71b bolig

 • H.J. Ibsen, købmand 72 bolig [også stavet H.J. Ipsen; ejer fra 1932 til 1954]

 • Niels Jensen, uddeler 75b bolig

 • Sigurd Petersen, skibsfører 76b, 105ay ubebyg.

 • Jørgen A. Breitenstein, bogholder 78a, 78b bolig

 • Niels Chr. Poulsen, husejer 79b, 79h bolig

 • Peter Hansen, husejer 79c bolig

 • Jens Peter Larsen, tøffelmager 80a bolig

 • Marie Skaaning, fru 80b bolig

 • Hans Nielsen, gdr. 80c bolig

 • Carla Tjørneby, fru 81 ubebyg

 • A.P. Hansen, slagter 82b bolig, forretning

 • Peter Lydik, lærer 83a bolig

 • Rigmor Lockenwitz, fru 83b bolig

 • Johannes H. Mortensen Skipper 83c bolig

 • Laurits Henriksen, husejer 84a bolig

 • Johanne Farø, fru 84b bolig

 • Harald K. Rasmussen, befragter 84 c bolig

 • Poul Linnet, kaptajn 85b bolig

 • Juliane Hansen, fru 86 bolig

 • Frank Petersen, el.værkbestyrer 87a, 49f bolig

 • Dagmar Basnæs, fru 87c bolig

 • Karen Kvist Jørgensen, fru 87d bolig

 • Johs. Tjørneby, købmand 88a forretning, bolig,

 • Willy Schytte, vognmand 88b forretning, bolig

 • Lars Jacobsen, husejer 89b bolig

 • Hans Chr. Hansen, husejer 89c bolig

 • F.F. Botsch, styrmand 90a bolig

 • Hans Fr. Hansen, styrmand 90b bolig

 • Chr. Andersen, parc. 91 ubebyg.

 • Georg Hansen, vognmand 92 bolig

 • Tilføjelsen Helga Thomsen

 • O.K. Petersen, styrmand 93 bolig

 • Kristian Nielsen, vognmand 94, 105m,q, ae, ah landbrug

 • Ferdinand Rasmussen, maskinm 95 bolig

 • Maren Topp, fru 96 bolig

 • Ejler Høeg, færgefører 97a bolig

 • Præstø Amt, Næstved 07b, Q bolig

 • A.P. Hansen, slagterm. 98 bolig

 • Kommunen 99a bolig

 • Helga Larsen, frk 99b bolig

 • H.L. Larsen, skibsfører 100, 119b bolig

 • Præstø Amt, Næstved, jordemoderhus 101b jordemoderhus

 • Volmer Karstensen, mekaniker 101c, f værksted

 • Georg Galle, husejer 101d bolig

 • Hans Chr. Hemmingsen 101e ubebyg.

 • Lars. Chr. Larsen, postbud 103a bolig

 • Marie Dreyer, fru 103b bolig

 • P. Hansen, ølhandler 103c bolig

 • Niels Nielsen, rentier 104c bolig

 • Anna Breitenstein, fru 105c, ax bolig

 • Kristine Holm, fru 105g ubebyg.

 • Johns Nielsen, cigarhandler 105s,t,u,v,x,ap landbrug

 • Hulda Rasmussen, frk. 105am bolig

 • Carl Nielsen, billettør 105aq bolig

 • Øjvind Olsen, fisker 105ar bolig

 • L.P. Petersen, husejer 105au, ac bolig

 • Vilk. Laursen, gdr. 105av, bb bolig

 • Niels. M. Sørensen, postmester 105az bolig

 • Petra Hansen, fru 105aø bolig

 • Johs. Nielsen, husejer 105ba bolig

 • Axel Hansen, gæstgiver 105bc ubebyg

 • Jens Belling, parc. 106a, 106b landbrug

 • Arne Skaaning, gdr. 106d, 106e, 106l landbrug

 • Peter Sørensen, parc. 106g, 106rr landbrug

 • Viggo Rasmussen, parc. 106h, 106r landbrug

 • Arne Nielsen, parc. 106i landbrug

 • Johs. Sørensen, parc. 106k, 106u, 106v, 106æ landbrug

 • Karl Ungermand, gdr. 106m, 21e, 1067ø, 106aa, 106ab, 106ac landbrug

 • Hans Chr. Henriksen, parc. 106q landbrug

 • Karl Thomsen, parc. 106z landbrug

 • Vagner Hemmingsen, parc. 106tt landbrug

 • Gdr.ne Østerskov 107a landbrug

 • Samme 107c skov

 • Vilhelmine Hansen, frk. 108 bolig

 • Albreg Hansen, husejer 109 bolig

 • Viggo K Sørensen, mejerist 110a bolig

 • Chr. Andersen parc. 110d bolig

 • Henry C. Jakobsen, fisker 111 bolig

 • Arnold Jensen, husejer 112 bolig

 • Edith Gejl, fru 113 bolig

 • Hans Chr. Hemmingsen, husejer 114 bolig

 • Carl Berg Jensen, vicevært 115 bolig

 • Poul Hansen, Tækkemand 117 bolig

 • Kr. Rasmussen, husejer 118 bolig

 • Karl Jensen, parc. 119a landbrug [også stavet Carl Jensen]

 • Poul Verner Nielsen, husejer 120 bolig

 • M.A. Johnson, Florida/v. Allan Andersen 121 bolig

 • J.P. Larsen, ølhandler 124 bolig

 • Edv. Olsen, snedker 125a bolig

 • Karen Olsen 126 bolig

 • Carl Evald. Hemmingsen, husejer 128 bolig

 • Chr. Olsen, maler 129 bolig

 • Carl Madsen 130 bolig

 • Kommunen 132b el-værk

 • Andreas Iversen, smed 136a bolig

 • Jacob Petersen, husejer 136b bolig

 • Kristine Hansen, fru 139b

 • Peter Steffensen, husejer bolig

 • Elna Illum, Massøse 145 bolig

 • Præstø Amt, Næstved 147 bolig

 • Kommunen umatrikuleret sprøjtehus

 • Aage Willum Caspersen, brændselshandler lejet grund skur

 • Peter V. Sønderup, gdr. 1a, Farø landbrug

 • Ingvard Farø, gdr. 1b, Farø landbrug

 • Johan Prahl, prop. 2, Farø landbrug

 • Ikke vurderede ejendomme: Kirken og kirkegården

 • Tilføjet senere:

 • H.P. Olsen, parc. 101g bolig

 • Hans Hansen, kapt. 4ag bolig

 • Thea Albrekt, rentier 21aa bolig

 • Carl Andersen Skaaning, husejer matr. glemt! bolig

 • Eva Eriksen, fru, Sundvej 2, Hellerup 45gm bolig

 • Peter Steffensen, brændselsskur 101f ubebyg.