Foreningens publikationer

Foreningens publikationer er gratis for medlemmerne, og man får dem bragt lige til døren. Årskontingentet er i 2023 125 kr, som kan indbetales på MobilePay 264100

Bogø Brugs er lagerførende for såvel det nyeste Årsskrift (70 kr.), som for ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019” (70 kr.) og for Bogøsange (40 kr.). 

Ekspedition til boghandlere og øvrige rekvirenter: Lilian Tandrup, tlf. 29 66 62 41, email L.Tandrup@gmail.com, som også giver oplysning om muligheden for at erhverve ældre årsskrifter.

Foreningens konto på MobilePay er 264100.

Bogøs historie • Årsskrift 202285 sider • 70 kr. • Kan købes i Brugsen på Bogø

Af indholdet


"Da Bogø blev moderne – 1769-2019"


ISBN 978-87-970248-3-6 

I anledning af Bogøs løskøbelse fra Kronen i 1769 udgav Bogø Lokalhistoriske Forening på lokalrådets opfordring og med rådets støtte en jubilæumsbog med titlen ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019”. Den er på 140 sider og blev præsenteret i Skovpavillonen på jubilæumsdagen, den 20. september 2019, af forfatteren, Svend Aage Christensen. 

Bogen tegner et billede af moderniseringen og dens drivkræfter fra 1769 til i dag. Der er hentet mange nye oplysninger frem i arkiverne.

Lokalrådet har en aftale om salg af bogen i Brugsen til en pris af 70 kr. 

Ekspedition af betalingseksemplarer til boghandlere og øvrige rekvirenter: Lilian Tandrup, tlf. 29 66 62 41, email L.Tandrup@gmail.com

ISBN 978-87-970248-3-6 

Bogøs historie.  Årsskrift 2022

Bogøs historie • Årsskrift 2022 • 85 sider • 70 kr. • Kan købes i Brugsen på Bogø

Af indholdet


Bogøs historie.  Årsskrift 2021

Bogøs historie • Årsskrift 2021

122 sider • 70 kr. • Kan købes i Brugsen på Bogø

Af indholdet


Bogøs historie.  Årsskrift 2020 - udsolgt

Bogøs historie • Årsskrift 2020

105 sider • 60 kr. • Udsolgt

Udfold en nærmere beskrivelse her                 >>>>>

Indhold af Bogøs historie. Årsskrift 2020

Henning Bro har skrevet en imponerende grundig artikel om Bogøs sommerhusområde. Det er utroligt, hvad arkiverne kan fortælle om sommerhusene og deres ejere.

Mia Gerdrup og Lars Skovvang har skrevet en artikel om ”Lejermål og scandaleuse Synder”. Den beretter om en ung mand fra Farø og en ung kvinde fra Bogø, der i midten af 1700-tallet havde været så tæt på hinanden, at forholdet fik følger. Vi hører, hvordan de blev behandlet af kirken og retssystemet.

Vi har haft kontakt med to af døtrene fra Pilevang på Skåningevej, Lissi og Berit. De er døtre af gårdejerparret Edith, f. Fraser, og Arthur Müller. De har givet os en fin mulighed for at skrive om, hvordan de to verdenskrige greb ind i en families skæbne på Bogø. Familiehistorien fører os til Wien, England og en dramatisk flugt til Sverige.

Øens første sejlklub hed Bogø Sejlforening. Hvor og hvornår holdt den sin første kapsejlads, og hvad hed bådene og deltagerne? Det er et genoptryk af en artikel af H.C. Larsen, der var medlem af Sejlforeningens bestyrelse i mange år. Han boede på Tjørnevang.

Henning Schmidt skriver om skræddermester Knud Christensen, der var i lære hos skrædder Clausen på Jørgensmindevej 2. Senere etablerede han sig med eget værksted i København, men vendte i 1921 tilbage til Bogø, hvor han havde værksted og bolig over for Hattedammen på Bogø Hovedgade 89. Her boede han i mange år sammen med forældrene, et uldhandlerpar fra Jylland.

Brigitte Alfter har interviewet Erna Høiler og hendes datter Anne Mette, der fortæller om familierne Lockenwitz på Vesternæs og Stub på Luemosegård på Vesterskovvej, samt hjemmet på Grønsundvej 614.

I artiklen ”Guldgraveren fra Bogø” fortæller Leif Cyrill Olsen om Niels Martinus Hansen, der i 1907 omkom under tragiske omstændigheder i Alaska. Niels var født på Bogø i 1868 som søn af en bådsmand, også han på Bogø Hovedgade 89, over for Hattedammen.

Svend Aage Christensen har i Lokalarkiv for Møn fundet en sønnedatters erindringer om dr. Mackeprang, Bogøs første læge, der tilbragte sit otium hos en søn på Bogø efter et langt livs tjeneste som distriktslæge på Møn. Barnebarnets fortælling bliver suppleret med et par uddrag af Mackeprangs egne ungdomerindringer, som han nedskrev i sin alderdom på Bogø. Også Mackeprangs erindringer er fundet i Lokalarkivet i Stege.

Fra sin tidligste barndom i Stege mindes Mackeprang dette: "Jeg erindrer kun meget faa Mennesker af mine Omgivelser, dog tydelig Justitsraad, Borgemester Jørgensen, der altid sad i Hjørnevinduet (nu Lohmanns Vei) og syntes mig aldrig bestilte andet end sad med foldede Hænder og trillede Tommelfingre."

Når vi nu er ved lægerne på Bogø, har vi netop fundet læge Nis Linnets interessante indberetninger til amtslægen i Næstved om forløbet af den spanske syge på Bogø i årene 1918-19. Dem bringer vi i fuld ordlyd. Ud over selve emnet er de også interessante ved at give et lille indtryk af dr. Linnets personlighed. Mange af Linnets observationer minder slående om, hvad vi har oplevet under den nuværende pandemi.

Der er materialer om nufundne gårdnavne fra udflytningens tid. De udflyttede gårde hed i mange tilfælde noget helt andet, end de gør i dag. Disse glemte gårdnavne var ofte afledt af markernes navne, som vi bragte en lang liste over sidste år.


Bogøs historie. Årsskrift 2020, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2021. ISBN 978-87-970248-5-0. ISSN 2596-5026 

Bogøs historie.  Årsskrift 2019

Bogøs historie • Årsskrift 2019

10 artikler • 75 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

Bogøs historie. Årsskrift 2019, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2020. ISBN 978-87-970248-4-3. ISSN 2596-5026 

Bogøs historie.  Årsskrift 2018

Bogøs historie • Årsskrift 2018

12 artikler • 80 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

Bogøs historie. Årsskrift 2018, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2019. ISBN 978-87-970248-2-9. ISSN 2596-5026 

Bogøs historie.  Årsskrift 2017

Bogøs historie • Årsskrift 2017

8 artikler • 60 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

·      Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

·      Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

·      Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

·      Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

·      Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

·      Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

·      Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

·      Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2018. ISBN 978-87-970248-1-2. ISSN 2596-5026 

Bogøsange

Hvor kan jeg få Bogøsange?

Enten i Brugsen på Bogø eller ved henvendelse til Lilian Tandrup, L.Tandrup@gmail.com, tlf. 29 66 62 41. Prisen er 40 kr. Foreningens medlemmer får et gratis eksemplar. De medlemmer, der ikke fik deres gratis eksemplar ved jubilæumsreceptionen den 26. november 2017, bedes henvende sig til Lilian Tandrup, hvis de ønsker et frieksemplar.

Foreningen har i november 2017 udgivet en sangbog med 22 sange fra Bogø.            

ISBN 978-87-970248-0-5

Ved nogle af titlerne er der link til lydfiler med melodierne.

Forsideillustration og vignetter af Lotte Hilden.

Indholdsfortegnelse til alle foreningens Årsskrifter

Årsskrift 2010. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske?

·      Redaktionen: Kong Kristian d. Tiendes [Christian 10.s] besøg på Bogø onsdag d. 12. juni 1929.

·      Lars Seerup: Fru M.A. Johnsons generøse gave til Bogø.

·      Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

·      Ole Olsen: Morgenstund har guld i mund. [En fortælling om møntfund i familien Kræsing].

 

Årsskrift 2011. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Jørgen Damsbo: Da der var dyrskue på Bogø.

·      Ejler Svan: Bogø Andelsmejeri 1893-1964.

·      Janni Riise: Fra min barndom på Bogø.

·      Mia Gerdrup: Badehotellet Søvang, Bogø.

·      Lars Seerup: Ole Olsen 1940-2011.

 

Årsskrift 2012. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Ejler Svan: LMAF, Smedestræde 5 [Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkjøb].

·      Mia Gerdrup: Den hvide pige på Bogø.

·      Svend Aage Christensen: Britiske journalister interneret på Bogø.

 

Årsskrift 2013. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

·      Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

·      Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

·      Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.


Årsskrift 2014. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Ulla Nielsen: Egnsretter.

·      Ejler Svan: Grønsundvej.

·      Christian Bille: Peter Bille.

·      Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

 

Årsskrift 2015. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Else Zachodnik: Min tid i Bogø I.F.

·      Peter Mikkelsen: Min tid med Bogø I.F. Volley.

·      Ejler Svan: Artikel i Stubbekøbing Avis, 19. april 1921, ”Den svenske Kaserne paa Bogø fuldstændig nedbrændt i nat”.

·      Svend Aage Christensen: Bogøs administrative placering fra middelalder til nutid, verdsligt og gejstligt.

·      Kaj Christoffersen: Erindringer fra min barndom ved Farø Vad.

·      Ejler Svan: Udskrift af åstedsforretning [i 1881 vedrørende den nuværende Tjørnedalsvej].

 

Årsskrift 2016. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Lars Seerup: Bogø Skole 1938-1968.

·      Jørgen Stæhr: To aviser på Bogø. Fra Bogø Avis til Bogø Tidende.

·      Svend Aage Christensen: Lys over Bogø! Trådene trækkes og møllerne snurrer.

·      Brigitte Alfter: Fra selvforsynende landbrug til maskinstation. Interview med Doris Nielsen om et landboliv på Bogø.

·      Ejler Svan: Bogøs karmærker.

·      To billeder fra skibsfører H.P. Nielsens erindringer: Den traditionsrige årlige skovtur med Bogø Skole til pavillonen i Østerskov.

·      Arkitekt J.C. Louring: Plantegning fra 1941 for ny kommuneskole på Bogø.

 

Bogøs historie. Årsskrift 2017. Bogø Lokalhistoriske Forening

·      Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

·      Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

·      Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

·      Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

·      Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

·      Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

·      Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

·      Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat


Bogøs historie. Årsskrift 2018. Bogø Lokalhistoriske Forening


Bogøs historie. Årsskrift 2019. Bogø Lokalhistoriske Forening


Bogøs historie. Årsskrift 2020. Bogø Lokalhistoriske Forening (Udsolgt)


Bogøs historie. Årsskrift 2021. Bogø Lokalhistoriske Forening