Menighedsråd

På grundlag af valgprotokollen for Bogø menighedsråd opstillede Lars Seerup i Bogø Lokalhistoriske Forenings Årsskrift 2013 en liste over menighedsrådsmedlemmerne fra 1903 til 2013. For at gøre medlemmernes navne søgbare bringer vi dem som ren tekst i bunden af siden. Men først kommer her en gengivelse af Lars Seerups artikel fra 2013 i billedformat.

Lars Seerups artikel fra 2013 i billedformat

Medlemmer af Bogø menighedsråd 1903-2013

Medlemmer af Bogø menighedsråd 1903-2016 i tekstformat

Medlemmer af Bogø menighedsråd 1903-2016

Af Lars Seerup


 • Den 18. december 1903 valgtes til Bogøs første menighedsråd:
 • 1. Ane Andersen, Hans J. Andersens hustru
 • 2. Jørgen Peter Hansen Kejs, gårdejer
 • 3. Antoni Landt, navigationslærer
 • 4. Line Holm, Hans Jørgen Holms hustru
 • Den 29. november 1912 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Antoni Landt
 • 2. Chr. Andersen
 • 3. Fru Wad
 • 4. Anna Larsen
 • Den 30. november 1916 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Hr. navigationslærer Landt
 • 2. Fru A. Wad
 • 3. Gdr. Chr. Andersen
 • 4. Frk. Mathilde Mathiasen
 • Den 20. november 1920 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Lærer Antoni Landt
 • 2. Fru Mathilde Mathiasen
 • 3. Hr. gårdejer Christian Andersen
 • 4. Fru M. Florander Andersen
 • Den 22. november 1922 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Hr. Antoni Landt
 • 2. Frk. Mathiasen
 • 3. Hr. Christian Andersen
 • 4. Hr. gårdejer Th. Hansen
 • 5. Hr. gårdejer Th. Thomsen
 • 6. Fru mejeribestyrer Petersen
 • 7. Hr. fyrpasser Karl Larsen
 • Den 19. november 1926 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Hr. A. Landt
 • 2. Fru A. Drejer
 • 3. Hr. Chr. Andersen
 • 4. Hr. Th. Hansen
 • 5. Hr. Th. Thomsen
 • 6. Fru mejeribestyrer Petersen
 • 7. Hr. fyrpasser Karl Larsen
 • Den 29. november 1930 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Fhv. navigationslærer A. Landt
 • 2. Fru Anna Drejer
 • 3. Hr. rentier Chr. Andersen
 • 4. Hr. gårdejer Theodor Hansen
 • 5. Hr. gårdejer Ernst Jakobsen
 • 6. Fru mejeribestyrer Petersen
 • 7. Hr. fyrpasser K. Larsen
 • Den 27. november 1934 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Kaptajn A.M. Hansen
 • 2. Fru A. Drejer
 • 3. Skolebestyrer H.B. Kragh
 • 4. Gårdejer Th. Hansen
 • 5. Gårdejer E. Jakobsen
 • 6. Fru Y. Petersen
 • 7. Fyrpasser K. Larsen
 • Den 27. november 1938 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Th. Hansen, gårdejer
 • 2. E. Jakobsen, gårdejer
 • 3. Y. Petersen, fru
 • 4. H.B. Kragh, skoleforstander
 • 5. Agnes Keis, fru
 • 6. Chr. Vilhelmsen, parcellist
 • 7. G. Galle, rentier
 • Den 22. november 1945 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Fhv. gårdejer Th. Hansen
 • 2. Fhv. gårdejer E. Jakobsen
 • 3. Fru Yelva Petersen
 • 4. Fhv. møller A. Breitenstein
 • 5. Fru Agnes Keis
 • 6. Fhv. parcellist Chr. Vilhelmsen
 • 7. Rentier G. Galle
 • Den 24. november 1949 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Fhv. gårdejer E. Jakobsen
 • 2. Fru Agnes Keis
 • 3. Fhv. parcellist Chr. Vilhelmsen
 • 4. Fru Kargaard Svan
 • 5. Gårdejer Georg Riise
 • 6. Tømrer Fr. Henriksen
 • 7. Frk. Inger Hansen
 • Den 12. november 1953 valgtes følgende til menighedsrådet:
 • 1. Thorvald Skaaning, gårdejer
 • 2. Ernst Jakobsen, fhv. gårdejer
 • 3. Inger Hansen, frk.
 • 4. Georg Riise, gårdejer
 • 5. Karen Lorenzen, fru
 • 6. Karl Madsen, arbejdsmand
 • 7. Oluf Petersen, styrmand
 • Den 26. november 1957:
 • 1. Frk. Inger Hansen
 • 2. Hr. Oluf Petersen
 • 3. Hr. Vagn Hemmingsen
 • 4. Hr. Karl Madsen
 • 5. Hr. Th. Skaaning
 • 6. Hr. Søren Møller
 • 7. Fru Thea Albrecht
 • Den 30. november 1961:
 • 1. Hr. Viggo Bogø
 • 2. Hr. Oluf Petersen
 • 3. Hr. Th. Skaaning
 • 4. Hr. Søren Møller
 • 5. Fru Inge Jørgensen
 • 6. Fru Karen Tiljevang
 • 7. Hr. Karl Andersen
 • Den 26. november 1965:
 • 1. Hr. Viggo Bogø
 • 2. Hr. Oluf Petersen
 • 3. Hr. Søren Møller
 • 4. Fru Inge Jørgensen
 • 5. Fru Karen Tiljevang
 • 6. Hr. Karl Andersen
 • 7. Fru Johanne Riise
 • Den 25. november 1969:
 • 1. Hr. Viggo Bogø
 • 2. Hr. Kargaard Svan
 • 3. Hr Søren Møller
 • 4. Fru Inge Jørgensen
 • 5. Fru Karen Tiljevang
 • 6. Fru Inger Agnete Jensen
 • November 1973:
 • 1. Hr. Kargaard Svan
 • 2. Fru Birgitte Jørgensen
 • 3. Fru Inge Jørgensen
 • 4. Hr. Arnold Jensen
 • 5. Hr. Viggo Bogø
 • 6. Fru Inger A. Jensen
 • November 1977:
 • 1. Jørgen Damsbo Andersen
 • 2. Inge Jørgensen
 • 3. Ove Paarup
 • 4. Poul Mortensen
 • 5. Birgitte Jørgensen
 • November 1980:
 • 1. Lærer Ove Sørensen Paarup
 • 2. Gårdejer Poul Mortensen
 • 3. Husmoder Inge Birgitte Jørgensen
 • 4. Husmoder Else Dorthea Schulz
 • 5. Damefrisør Lene Marie Schytte
 • 6. Landmand Holger Werchmeister Hansen
 • Den 6. november 1984:
 • 1. Ove Sørensen Paarup
 • 2. Else Schulz
 • 3. Poul Mortensen
 • 4. Holger Hansen
 • 5. Ester Inge Keis
 • 6. Michael Jensen
 • Den 8. november 1988:
 • 1. Husmoder Else Schulz
 • 2. Husmoder Inge Keis
 • 3. Pedel Michael Jensen
 • 4. Chauffør Leo Sørensen
 • 5. Gårdejer Finn Zachodnik
 • 6. Lærer Frida Seerup
 • Den 10. november 1992:
 • 1. Lise Deleuran, lærer
 • 2. Jens Erik Petersen, gårdejer
 • 3. Linda Thusgård Rasmussen, kontorassistent
 • 4. Anne-Lise Petersen, husmoder
 • 5. Ingvard Hansen, landmand
 • 5. Preben Aarslev, tekniker
 • Den 12. november 1996:
 • 1. Ingvard Charles Hansen
 • 2. Anne Lise Petersen
 • 3. Preben Aarslev
 • 4. Aase Sahl Østergaard
 • 5. Søren Spanager
 • 6. Jens Erik Petersen
 • 7. Maja Bundgaard Andersen
 • Den 14. november 2000:
 • 1. Hertha Damkjær
 • 2. Ole Olsen
 • 3. Peter Wagner
 • 4. Hanne Marie Sørensen
 • 5. Anne Thielemann
 • 6. Stine K. Friis-Vestergaard
 • 7. Thomas Carlsen
 • November 2004:
 • 1. Hertha Damkjær
 • 2. Lars Seerup
 • 3. Ole Olsen
 • 4. Hanne Marie Sørensen
 • 5. Helle Linnet
 • 6. Eva Adolfsson
 • 7. Lisbet Klog
 • November 2008:
 • 1. Lars Seerup
 • 2. Lisbet Klog
 • 3. Ole Olsen
 • 4. Jan Vinnergaard
 • 5. Hertha Damkjær
 • Den 12. november 2012:
 • 1. Trine Brandt Konggaard
 • 2. Stine Friis-Vestergaard
 • 3. Tom Jensen
 • 4. Heidi Wæhrens
 • 5. Jan Vinnergaard

 • November 2016
 • Anne Bodil Thielemann
 • Helle Hansen
 • Winni Vibeke Hostrup Børresen
 • Charlotte Dunk Saxnæs
 • John Konggaard Hansen


Menighedsrådet i 1934 med portrætter

Dansk Kirkestat (Danmarks Præster og Menighedsraad), bind II, København 1934.