Søvangsvej

Søvangsvej 4

1951. Luftfoto med bistader.

Søvangsvej 4 midt i billedet med én hvid skorsten, set fra NØ. Udateret, 1975-89

Søvangsvej 4 midt i billedet med én hvid skorsten, set fra SV. Udateret, 1975-89

Søvangsvej 8

Sparegård. Sylvest Jensen Luftfoto, 1939.

Søvangsvej 15

Søvangsvej 15, matrikel 14b, Strandehave.

Annonce for Strandehave i Aktuelt, maj 1963.

Pension Strandehave. I matriklen for 1932 ejet af kaptajn Ludvig Dahl. Senere fra 1960 til 1984 beboet af forfatterinden Ditte Cederstrand. Det var Ditte Cederstrand, som i begyndelsen af 1960'erne indrettede ejendommen til sommerpension med 11 værelser. Om vinteren passede hun sin forfattergerning. I et interview fortalte hun, at det var sognerådsformand Karl Jacobsens bedstemor, som i sin tid byggede Strandehave.

Kilde: Ny Dag. Lolland, 20. juli 1963.

Uddrag af Realregisteret for Bogø.

1841: Skøde til Rasmus Hansen (Møller).

1877: Tilladelse for Gertrud Rasmusdatter til at sidde i uskiftet bo.

1877: Skøde fra Gertrud Rasmusdatter til Hemming Ibsen Hemmingsen.

1893: Skifteretsattest som adkomst for Johan Peter Steffensen.

1903: Skøde fra Johan Peter Steffensen til Niels Peter Christensen.

1915: Skøde fra Niels Peter Christensen til Hans Peter Jørgensen.

1923: Skøde fra H.P. Jørgensen til H.P. Hansen.

1924: Skøde fra H.P. Hansen til skibsfører Chr. Dahl.

...

1982: Skøde til Niels Herdal. Derefter handlet igen i 1993.


Ifølge kgl. bevilling af 1961 er ejendommens navn Strandhave; måske en stavefejl i tingbogen for Strandehave.

Skibsfører Ludvig Christian Dahl. Biografi fra Navigatørernes Bog, 1938.

Søvangsvej 17

I 2017 ejes det gamle badehotel Søvang af Joy Raun og Freddy Breck (17A), Annette og Jan Tjørnemark (17B) og Anne Birte Borch og Jørn Søllingvraa (17C). De er samlet i ejerforeningen Søvang, som har en hjemmeside www.soevang.com. De købte ejendommen af Brøndby Kommune den 1. december 2009.

De fem billeder nedenfor er taget i maj 2014.

Ovenstående billedserie er fra maj 2014.

Søvang på luftfoto fra 1973

dette link fremkommer et zoombart luftfoto fra 1973 fra Det Kongelige Bibliotek.