Kejsergården

Kejsergården, Ålborgvej 25, Bogø. Matr. 23a. Gården blev udflyttet til sin nuværende placering i begyndelsen af 1800-tallet. Det eksisterende stuehus er opført i 1877(?). Den Jens Keis, som flyttede ud på Kejsergården ved udskiftningen, hed Jens Mikkelsen Keis, 1740-1818. Hvis man staver ham Jens Michelsen, så er han nr. 23 på listen over de bønder, som løskøbte øen fra kronen. Før udskiftningen lå hans gård omkring Bogø Hovedgade 126, ca. over for Brugsens nuværende placering. Det har været på den gård, han virkede størstedelen af livet. Jens Michelsen Keis var stamfader til Hansen Keis-slægten på Kejsergården og Aalborggaarden. Ifølge tinglyst deklaration af 30.6.1953 er gårdens navn Kejsergård.

Her er Jens Michelsens husstand indtastet som familie 68 efter folketællingen af 1787. Nedenfor ses et klip fra den originale folketælling 1787 - før udskiftningen og mens gården endnu lå inde i Gammelby.

Kejsergaarden på Bogø. Billedet er udateret og personerne ikke identificeret, men formentlig er det taget ret kort tid efter opførelsen og vel i hvert fald  før 1909, mens Hemming Hansen Keis og Karen Hansen Keis endnu var gårdmandspar. Hvis det er dem vi ser, er deres to sønner formodentlig også med: den ældste, Jørgen Peter Hansen Keis, der overtog Aalborggaarden i 1894, og den yngste, Hans Kristian Hansen Keis, som overtog Kejsergaarden i 1909. Vi modtager gerne yderligere oplysninger om billedet og personkredsen. 

Bemærk det karakteristiske hængestavsornament på gavlen. Det genfindes på en snes huse på Bogø fra den tid.


Hemming Hansen Keis, f. 7. marts 1841, d. 16. juni 1920 og hustru Karen Hansen Keis, f. 23. nov. 1842, d. 10. feb. 1907.

Gravsten i lapidariet på Bogø Kirkegård, fotograferet 19. aug. 2022.

Kejsergården på Ålborgvej 25 på Bogø på et luftfoto fra 1939. Der var stil over haven og styr på storvasken! Ejeren var Hans Kristian Hansen Keis, som døde nytårsaften 1952.


Elise Kristine Rasmussen Holm, f. 8.2.1886, og Hans Kristian Hansen Keis, 1878-1952 blev viet på Bogø 26.10.1909.

Kristine var datter af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen Holm og Karoline Nielsen og søster til Holm Holm på Pihlgård.

Hans Kristian Hansen Keis, f. 12.4.1878, og hans kone Elise Kristine Rasmussen Holm, f. 8.2.1886, med deres førstefødte Hemming Hansen Keis, f. 31.3.1912. Det sidste ejerpar af Hansen Keis-slægten på Kejsergården var Karl Holm Hansen Keis, f. på Bogø 18.6.1914, d. 13.9.1986 i Køge, og Octavia Katinka Rasmussen, f. 21.10.1915 i Stadager sogn, d. 7. marts 1994 i Køge.

Her ses de med deres førstefødte barn, Ingrid. Derudover fik de børnene Bodil Margrethe Keis, f. 7.4.1943, Hans Kristian Keis, f. 31.3.1946, Karen Inge Marie Keis, f. 15.12.1948, og Jonna Irene Keis, f. 28.3.1950, alle på Bogø.

Ålborgvej 25. Kejsergården på luftfoto fra 1961.

Ifølge brandtaksation af juli 1808 blev den udflyttede gård kaldt Trettebrødsgården. Det samme navn er noteret i forsikringsprotokollen.

Fra Winnie Keis har arkivet modtaget dette foto af et maleri af Kejsergården på Bogø. Det er malet af signaturen C.N. i 1903. Maleriet hænger hos Lisbet Keis på Keisergården i Vålse.

En selvbinder med trespand i aktion på Kejsergården i 1931. Selvbinderne blev indført på de større gårde i 1920; i 1930'erne også på de mindre.

Selvbinder på Bogø i 1931, men nye metoder var så småt på vej.

I 1942 kørte Ruth og Hemming Keis fra Bogø til Sjælland for at se den første mejetærsker i området (hedder det i en familiebog). Det var en stor sensation, og heldigvis tog Hemming Keis et billede. Fotoet er stillet til rådighed af Winnie Keis. Fra 1950'erne og 1960'erne revolutionerede mejetærskerne landbruget. En ekspert mener, at mejetærskeren er en Claas.

Der harves med trespand på Kejsergården, omkring 1940.

Sølvrævefarmen 

Fra slutningen af 1930'erne til frem mod 1948 drev Hemming Hansen Keis en sølvrævefarm på Kejsergården.

Ejeren, Hemming Hansen Keis, mellem burene.

Ejerens forældre, Kristian og Kristine Keis på rævefarmen.

Murværksdetaljer i gavlen, såkaldte hængestave

Stutteri Kejsergården

Ejler Toft-Olesen på Stutteri Kejsergården med den berømte travhest Osman Bogø

Brochure for Osman Bogø som avlshest

Se også vores side om travsport på Stutteri Kejsergården

Maskinsynsbog for Kejsergården, 1914-1968

L.M. Larsen, som fra 1933 udførte maskinsynet, var smed i Smedestræde.

Maskinsynsbogen er lånt af Ejler Toft-Olesen. Scannet i 2022.