Kejsergården

Kejsergården, Ålborgvej 25, Bogø. Matr. 23a. Gården blev udflyttet til sin nuværende placering i begyndelsen af 1800-tallet. Det eksisterende stuehus er opført i 1877. Den Jens Keis, som flyttede ud på Kejsergården ved udskiftningen, hed Jens Mikkelsen Keis, 1740-1818. Hvis man staver ham Jens Michelsen, så er han nr. 23 på listen over de bønder, som løskøbte øen fra kronen. Før udskiftningen lå hans gård omkring Bogø Hovedgade 126, ca. over for Brugsens nuværende placering. Det har været på den gård, han virkede størstedelen af livet. Jens Michelsen Keis var stamfader til Hansen Keis-slægten på Kejsergården og Aalborggaarden. Ifølge tinglyst deklaration af 30.6.1953 er gårdens navn Kejsergård.

Kejsergaarden på Bogø. Billedet er udateret og personerne ikke identificeret, men formentlig er det taget ret kort tid efter opførelsen og vel i hvert fald før 1909, mens Hemming Hansen Keis og Karen Hansen Keis endnu var gårdmandspar. Hvis det er dem vi ser, er deres to sønner formodentlig også med: den ældste, Jørgen Peter Hansen Keis, der overtog Aalborggaarden i 1894, og den yngste, Hans Kristian Hansen Keis, som overtog Kejsergaarden i 1909. Vi modtager gerne yderligere oplysninger om billedet og personkredsen.

Bemærk det karakteristiske hængestavsornament på gavlen. Det genfindes på en snes huse på Bogø fra den tid.

Kejsergården på Ålborgvej 25 på Bogø på et luftfoto fra 1939. Der var stil over haven og styr på storvasken! Ejeren var Hans Kristian Hansen Keis, som døde nytårsaften 1952.
Elise Kristine Rasmussen Holm, f. 8.2.1886, og Hans Kristian Hansen Keis, 1878-1952 blev viet på Bogø 26.10.1909.

Kristine var datter af gårdejer Hans Jørgen Rasmussen Holm og Karoline Nielsen og søster til Holm Holm på Pihlgård.


Hans Kristian Hansen Keis, f. 12.4.1878, og hans kone Elise Kristine Rasmussen Holm, f. 8.2.1886, med deres førstefødte Hemming Hansen Keis, f. 31.3.1912.
Det sidste ejerpar af Hansen Keis-slægten på Kejsergården var Karl Holm Hansen Keis, f. på Bogø 18.6.1914, d. 13.9.1986 i Køge, og Octavia Katinka Rasmussen, f. 21.10.1915 i Stadager sogn, d. 13.9.1994 i Køge.

Her ses de med deres førstefødte barn, Ingrid. Derudover fik de børnene Bodil Margrethe Keis, f. 7.4.1943, Hans Kristian Keis, f. 31.3.1946, Karen Inge Marie Keis, f. 15.12.1948, og Jonna Irene Keis, f. 28.3.1950, alle på Bogø.


Ålborgvej 25. Kejsergården på luftfoto fra 1961.

Ifølge brandtaksation af juli 1808 blev den udflyttede gård kaldt Trettebrødsgården. Det samme navn er noteret i forsikringsprotokollen.

En selvbinder med trespand i aktion på Kejsergården i 1931. Selvbinderne blev indført på de større gårde i 1920; i 1930'erne også på de mindre.

Selvbinder på Bogø i 1931, men nye metoder var så småt på vej.

I 1942 kørte Ruth og Hemming Keis fra Bogø til Sjælland for at se den første mejetærsker i området (hedder det i en familiebog). Det var en stor sensation, og heldigvis tog Hemming Keis et billede. Fotoet er stillet til rådighed af Winnie Keis. Fra 1950'erne og 1960'erne revolutionerede mejetærskerne landbruget.

Murværksdetaljer i gavlen, såkaldte hængestave

Ejler Toft Olesen på Stutteri Kejsergården med den berømte travhest Osman Bogø

Brochure for Osman Bogø som avlshest