Kejsergård

Ålborgvej 25 på luftfoto fra 1961

Ifølge brandtaksation af juli 1808 blev den udflyttede gård kaldt Trettebrødsgården. Det samme navn er noteret i forsikringsprotokollen.

Murværksdetaljer i gavlen, såkaldte hængestave

Ejler Toft Olesen på Stutteri Kejsergården med den berømte travhest Osman Bogø

Brochure for Osman Bogø som avlshest