Bogø Hovedgade

Bogø Hovedgade 5

Givskovs gartneri i forgrunden er nr. 5. Til højre ligger først Lodshuset, som er nr. 6, og derefter Treenigheden på nr. 10. Sylvest Jensen Luftfoto, 1961, optaget fra sydvest. Det Kongelige Bibliotek.

Bogø Hovedgade 6

Lodshuset. Se under nr. 5 og 10.

Bogø Hovedgade 10

I midten ligger Lodshuset, som er nr. 6, og nærmest, Treenigheden på nr. 10. Treenigheden blev opført til færgepersonalet, som flyttede til Bogø i 1943 ved indvielsen af det nye færgeleje. Arkitekt var Johannes Tidemand-Dal. Givskovs gartneri i baggrunden er nr. 5. Sylvest Jensen Luftfoto, 1961, optaget fra nordøst. Det Kongelige Bibliotek.

Bogø Hovedgade 36

Vejarbejde på Bogø Hovedgade engang efter august 1952 og før midten af 1960'erne. I baggrunden skimtes den trevingede vindmotor på betontårnet på Kathøj.

Bogø Hovedgade 40

Udsnit af et større billede af Bogø Møllegård fotograferet fra nordsiden. Man må antage, at det er møllerfamilien Breitenstein, eftersom man til dette typiske præsentationsfoto fra 1897 har hidkaldt fotograf Anton Rasmussen fra Stubbekøbing. Den hvidklædte møller er nok Aksel Breitenstein, som står ved siden af sin hustru Anna Cathinka Petersen Svan, der sidder med parrets førstefødte Johannes, født 1896. De tre øvrige voksne kan være møllerens søskende.

Bogø Møllegård set fra havesiden med møllen i baggrunden til højre. Udateret, men efter 1913. Den hvidklædte møller bærer stråhat med sort bånd. Møllen anes i baggrunden. Foto: A(xel) Rasmussen, Nysted.

Bogø Hovedgade 44

Villa Dana. Udateret foto fra Marianne Wehmeyer.

Bogø Hovedgade 57

Bogø Kostskole. Ældre fotos kommer senere.

Skolekomplekset i 2014.

Multibane og fodboldbane, begge med lysanlæg, blev indviet i efteråret 2016.

Bogø Hovedgade 72

Tilhørte engang snedker Albrekt.

Bogø Hovedgade 93

I 2. halvdel af 1800-tallet lå der et privat mejeri på Bogø Hovedgade 93, men det blev i 1899 bygget om til bryggeri under indtryk af konkurrencen fra Bogø Andelsmejeri. Bryggeriet blev i 1901 omdannet til Bogø Aktiebryggeri, hvorfra dette billede stammer.

Etiket fra Bogø Bryggeri.

Bogø Hovedgade 103

Smedens hus i Gammelby. Foto Achton Friis, 1921-24. Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Smedjen malet af signaturen PP. Fra Berit Hansens samling. Foto: Mia Gerdrup.

Bogø Hovedgade 106

Bogø Hovedgade 107

Hans Erik Tiljevangs minkfarm på nuværende Bogø Hovedgade 107A. Luftfoto: Geoplan 1973, Det Kongelige Bibliotek.

Huset med det stærkt røde tag er nr. 107B, et Geodan hus, opført af Jørn Søllingvraa i 1988. Ved sammenligning med det forrige luftfoto får man en klar fornemmelse af, hvor minkfarmen havde haft sine bure. På gadens vestside ser man i øvrigt husnumrene 121-135. Nr. 121 var i mange år manufakturhandel. Foto: Jørn Søllingvraa, 1991.

Bogø Hovedgade 108

Bogø Hovedgade 109

Bogø Hovedgade 110

Højstedgård på Sylvest Jensen luftfoto fra 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Højstedgård på gårdmaleri.

Bogø Hovedgade 111

Bogø Hovedgade 112

Oline Korsholm foran Sæbehuset. Huset blev opført til Bogø Brugsforening i 1895, men Brugsen blev kun i huset til 1903. Sæbehuset blev derefter drevet som kolonial- og viktualieforretning af grønlandsskipper Hans Ipsen og hans kone Alma. I 1938 blev Sæbehuset videreført som købmandsforretning og filial af Nordfalsters Bank. Filialen blev lukket i 1967, og købmanden drejede nøglen om i 1978.

Mon det er banken, der har ofret et ur på facaden for at minde om, at tid er penge? Postkortet deklamerer frejdigt, at vi her ser Strøget på Bogø.

Grundlovskørsel i 1961 med Eskil Jørgensen fra Stæhrgården som kusk. Til venstre sidder Morten Rasmussen fra Farø.

Bogø Hovedgade 113

"Træskomandens hus" efter træskomager Jens Peter Larsen, der boede her engang. Før udflytningen i begyndelsen af 1800-tallet var huset stuehus til Enggården. Det er med andre ord et af de få bygningslevn af den middelalderlige landsbystruktur. BBR-registeret angiver opførelsesåret som 1800, men det vides næppe særlig præcist.

Bogø Hovedgade 114

Bogø Hovedgade 115

Til højre med benzintanken ligger nr. 115. Indtil 1943 var der cykel- og reparationsværksted her. Derefter blev der udvidet med bilværksted og benzintank. I 1975 overtog Kristian Hansen tank og værksted. Tv. ses nr. 112, kaldet Sæbehuset, med købmand og filial af Nordfalsters Bank. Filialen blev lukket i 1967.

Bogø Hovedgade 116

Nr. 116 er det stråtækte hus til venstre. I forgrunden en del af forsamlingshuset i nr. 114. Sylvest Jensen luftfoto fra 1939. Det Kongelige Bibliotek.

Bogø Hovedgade 117

Familien Juliussen foran villaen på Bogø Hovedgade 117, fotograferet af P.P. Adrian, Stubbekøbing. Husfaderen er Teitur J. Juliussen, f. 1877, der ved folketællingen i 1906 er registreret på adressen som styrmand. Huset blev opført i 1890 og var en overgang hjemsted for Bogø Sparekasse.

Billedet viser husene 107A (øverst midtfor), hvor Hans Erik Tiljevang havde minkfarm; 107B, et Eurodan hus med rødt tag, som blev opført af Jørn Søllingvraa i 1988; 109 (øverst til venstre), opført som aftægtsbolig af gårdejer Christian Andersen, Østerskovgård; 113, det lange, stråtækte hus til venstre, kaldet Træskomandens hus; nr. 115 med kvist og værksted; nr. 117, Juliussens hus, senere sparekassen; nr. 119, det gule hus til højre, kaldet Smør Annas hus, opført ca. 1910. Her var der smør- og slikudsalg. Foto: Jørn Søllingvraa, 1991.

Bogø Hovedgade 118

Bogø Hovedgade 119

Bygget ca. 1910 af mejeribestyrer Olsens enke Alvilda, der åbnede smørudsalg her. Overtaget af Anna Caroline Hansigne Jensen, kaldet Smør Anna. Senere Martin Petersen med cykelværksted og fragtrute.

Bogø Hovedgade 120

Bogø Hovedgade 121

Et postkort viser manufakturforretningen i Bogø Hovedgade 121 med påskriften "Parti fra Bogø m. Fraisers Manufakturhandel". I grønbogen BOGØ ÅR 2000 nævnes familien Tiljevang som ejere af butikken.

Bogø Hovedgade 122

Bogø Hovedgade 128

Falstergården.

Falstergården th. set mod nord. Navigationsskolens spir ses ligeledes til højre.

Falstergården tv. set mod syd. Th. bageriet.

Bogø Hovedgade 131

Bogø Brugsforenings nuværende hus blev bygget i 1905 på den grund, hvor der tidligere havde ligget en købmandsforretning. Det murede vindfang er en senere tilføjelse. En harmonisk bygning med fint silde-bensmønster i gavlen. Billedet er måske fra ca. 1925. Førstesalen var blevet bygget på i 1923, og det murede vindfang var også nyt. Det erstattede et vindfang af træ, som var opført i 1909.

Længst bagude ses Brugsen i én etage med trævindfang som indgangsparti. Vindfanget blev etableret i 1909. Bageriet med skorstenen har adresse i Smedestræde 2. Til slut numrene 139 0g 141. På facaden af nr. 141 står der "Golgathasalen". Del af postkort, efter 1911, før 1923.

Bogø Hovedgade 134

Bogø Gæstgivergård i 1929. Til venstre Lise Marens hus, nr. 153, og Maymanns hus, nr. 155, på dette tidspunkt endnu med bindingsværksfacade.

Bogø Kro i 1951. I baggrunden er Bogøs nye kommuneskole under opførelse. Bergs mindestøtte stod på dette tidspunkt endnu ud til hovedgaden i et lille anlæg, hvor beplantningen efterhånden tog en del af udsynet til mindesmærket. Bogø Bio lå i den gamle elevbygning bag Navigationsskolen. I forgrunden ser man Skipperhuset på nr. 145 bagfra. Odense Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek.

Samme parti engang efter 1958. Der er ikke sket større forandringer med kroen, men anlægget ved Bergs mindestøtte er blevet trimmet, biografen er brændt, og haven ved skolen er vokset til. Til venstre, bag mindestøtten ligger nr. 148.

Bogø Hovedgade 135

Hilma Bille foran sin tøjbutik, hvor hun som det fremgår af skiltet blandt andet havde håndkøbsudsalg for Stubbekøbing Apotek. Foto fra Christian Bille Nielsen.

Bogø Hovedgade 136

Bogø Hovedgade 136 ligger til højre. Udsnit af Sylvest Jensen luftfoto fra 1952.

Bogø Hovedgade 139

Bogø Hovedgade 140

Huset med den hvide gavl til højre var den første navigationsskole. Bygningen til venstre med fire kviste og observationsplatform var skolens elevbygning. Helt til venstre ses halvdelen af Bogø Hovedgade nr. 146, opført 1865, hvor der var lærerbolig og fra 1872 tillige telegrafstation. Den hvidkalkede hovedbygning kendes også fra et frontalt optaget fotografi. Den oprindelige, skolebygning blev nedrevet for at gøre plads for Blichfeldts imposante hovedbygning i Rosenborgstil fra 1885. Billedet er fra Museum Sydøstdanmark i Stege. Fotonummer: 2010012F074.

Arkitekt Emil Blichfeldts prospekt af Bogø Navigationsskole i 1885. Hovedbygningen står her i sin fulde Rosenborgstil med prydgavle og spir. Bag hovedbygningen ligger elevbygningen med observationsplatform på taget. Den blev senere forhøjet med en etage. Til venstre ligger Bogø Hovedgade 146, opført 1865, der var lærerbolig og fra 1872 telegrafstation. Siden hen postkontor og telefoncentral.

Arkitekt Emil Blichfeldts prospekt af Bogø Navigationsskole i 1885. Elevbygningen til højre med observationsplatform på taget var ældre end hovedbygningen. Der blev senere bygget en etage ovenpå, og bygningen endte sine dage som biograf, indtil den brændte i 1958. Lige bag elevbygningen ses navigationslærer Rasmus Antoni Landts bolig, hvor der fra 1872 var telegrafstation og senere telefoncentral og posthus. Siden hen kom posthuset en overgang til at ligge i Navigationsskolens hovedbygning.

Bogø Navigationsskoles hovedbygning fra 1885 og Christen Bergs mindestøtte fra 1897.

Bogø Hovedgade 141

Ane Margrethe Christiansdatter (1851-1910) og Hans Hansens hus, hvor Margrethe drev manufakturforretning. Tilhørte senere deres søn Viktor (Barber Viktor), der altså havde salon i sit barndomshjem. Agda Hansen, f. Klog, havde damefrisørsalon i samme hus.

Bogø Hovedgade 145

Familien Christiansen foran Skipperhuset i 1905. Rasmus Christiansen med bowlerhat lod huset bygge i 1872. Både Rasmus og sønnen Johannes, der står bagved, var skibsførere. Da Johannes gik i land i 1918, blev han bestyrer på Bogø Elektricitetsværk, en post han bestred i næsten 30 år.

Bogø Hovedgade 148

Bogø Hovedgade 148 i forgrunden. I baggrunden tv. nr. 146 med telefoncentral. Bag Navigationsskolen ses Bogø Bio, som var placeret i skolens gamle elevbygning. Den blev etableret i 1949 og brændte i 1958. Sylvest Jensen luftfoto fra 1952.

Bogø Hovedgade 153

Den ca. 100-årige Maren Margrethe Christiansen, f. Rasmusdatter Lise, foran sit hus med datteren Signe Hartmann omkring 1915. Huset blev kaldt Lise Marens hus. Maren blev faderløs som 9-årig, da hendes far i 1825 druknede på Letten.

Bogø Hovedgade 155

Bogø Hovedgade 158

Købmandsforretning. Bag trådhegnet lå skolens plads til leg og boldspil.

Købmand J.W. Tjørnebys forretning omkring 1955.

Købmandsforretningen lå over for skolen, så børnene havde let adgang til slik. På pladsen foran forretningen står en benzinstander. Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Bogø Hovedgade 163

Bogø Rytterskole omkring 1870. Rytterskoletavlen sidder ved døren. Signaturen A.H. Fra Torben F. Jørgensens jubilæumsbog "Bogø Kostskole 100 år".

Bogø Hovedgade 172

Bogø præstegård 1760-1921. Her blev forfatteren Henrik Pontoppidans far født i 1814. Boligen i det trefløjede anlæg blev nedrevet i 1921 for at gøre plads til den præstegård, som man ser i dag. Den nye præstegård blev tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt og stod færdig i 1923.

Præstegården efter 1923, set fra havesiden.

Ejnar Ørnsholts plantegning til ny præstegård på Bogø, 1921-22.