Forretningerne

BOGØ BRUGS 100 ÅR

Side 1 af jubilæumsskriftet for Bogø Brugs "BOGØ BRUGSFORENING 1893-1993".

JUBILÆUMSSKRIFT

1893 BOGØ BRUGS 1993

GENNEM 100 ÅR

Andelstankens Grundsætning: Du skal samarbejde, – blev skabt af mennesker i nød. – I slutningen af 1800–tallet vandt denne indstilling mere og mere indpas i befolkningen overalt i Danmark. Få havde for meget, og mange for lidt. Man gik sammen i andelsselskaber såsom mejerier, slagterier og meget andet. Også når det gjaldt indkøb af dagligdagens fornødenheder, fandt man ud af, at enighed gør stærk. Man oprettede forbrugsforeninger, den ene efter den anden, i alle byer, landsbyer og kirkesogne rundt om i hele Danmark, for at kunne stå stærkt ved indkøb og levering af dagligvarer!

[Illustration: Første Brugsforening på Bogø 1893 - ca. 1895 (Bogø Hovedgade 118)]

Den 10. marts 1893 tog en sådan forbrugsforening form her på Bogø. En gruppe på 27 fremsynede personer mødtes efter forudgående private samtaler til et stiftende møde i det allerede etablerede Bogø Forsamlingshus, for at oprette en Brugsforening efter forbillede fra Maglebrænde Forbrugsforening og med dennes love som udgangspunkt. Den første bestyrelse kom til at bestå af 5 medlemmer med tømrer P.R. Møller som formand, gårdejer Niels Christiansen, murer P. Mortensen, gårdejer M.P. Sørensen og tømrer H.C. Højer. Som uddeler antoges økonom ved Bogø Navigationsskole J.P. Jørgensen, som foreløbig skulle lægge hus til. Man samlede indskud fra øens beboere på 2, 5 eller 10 kr. som startkapital, og bestyrelsen bemyndigedes til at optage et lån på 2000 kr til indkøb af varer, og hvis det ikke strakte, da at optage yderligere 1000 kr. Formanden måtte aflægge garantibevis for ansvaret af så mange penge, og man enedes om at melde sig ind i den store sammenslutning F.D.B. og gøre de første indkøb af varer der. Sådan startede det første halve år med salg og indkøb, og allerede den 10. december samme år afholdt man den første generalforsamling, efter forudgående opvejning, den 30. november 1893, hvor man kunne konstatere et godt resultat og foretage en udbetaling på 10% af de købte varer i dividende til medlemmerne.

BOGØ BRUGSFORENING: FORMÆND OG UDDELERE

Liste fra jubilæumsskriftet for Bogø Brugs "BOGØ BRUGSFORENING 1893-1993".

Formænd og uddelere gennem tiderne

Formænd

P.R. Møller, 1893 - 1908

Emil Larsen, 1908 - 1911

P. Johs. Jensen, 1911 - 1924

Rasmus Rasmussen, 1924 - 1946

Vilhelm Larsen, 1946 - 1965

Børge Ingemann Jensen, 1965 - 1969

Arne Skaaning, 1969 - 1972

Inger Jensen, 1972 - 1978

Elin Andersen, 1978 - 1981

Ingvard Hansen, 1981 -


Uddelere

J.P. Jørgensen, 1893 - 1894

Jesper Hemmingsen, 1894 - 1900

N.L. Jacobsen, 1900 - 1904

Alfred Nielsen, 1904 - 1937

Niels Jensen, 1937 - 1972

Mogens Christiansen, 1972 - 1980

Egon Madsen, 1980 - 1983

Birger Dam Christensen, 1983 - 1986

Aksel Holst, 1986 - 1989

Niels Poulsen, 1989 - 1990

Irene Blaase, 1990 - 1992

Palle Jensen, 1992 - 1992

Ulrik Bonnerup, 1992 -