Foreningens publikationer

Foreningens publikationer er gratis for medlemmerne, og man får dem bragt lige til døren.

Bogø Brugs er lagerførende for såvel det nyeste Årsskrift (60 kr.), som for ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019” (70 kr.) og for Bogøsange (40 kr.).

Ekspedition til boghandlere og øvrige rekvirenter: Lilian Tandrup, tlf. 29 66 62 41, email L.Tandrup@gmail.com, som også giver oplysning om muligheden for at erhverve ældre årsskrifter.

Foreningens konto på MobilePay er 264100.

"Da Bogø blev moderne – 1769-2019"

I anledning af Bogøs løskøbelse fra Kronen i 1769 har den lokalhistoriske forening på lokalrådets opfordring og med rådets støtte udgivet en jubilæumsbog med titlen ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019”. Den er på 140 sider og blev præsenteret i Skovpavillonen på selve jubilæumsdagen, den 20. september 2019, af forfatteren, Svend Aage Christensen. ISBN 978-87-970248-3-6

Bogen tegner et billede af moderniseringen og dens drivkræfter fra 1769 til i dag. Der er hentet mange nye oplysninger frem i arkiverne.

Husstandsomdeling til alle folkeregisteradresser på Bogø skete ved lokalrådets foranstaltning. Til medlemmer af Lokalhistorisk Forening uden for Bogø blev bogen sendt gratis. Desuden har Lokalrådet en aftale om salg af bogen i Brugsen til en pris af 70 kr.

Ekspedition af betalingseksemplarer til boghandlere og øvrige rekvirenter: Lilian Tandrup, tlf. 29 66 62 41, email L.Tandrup@gmail.dk,

ISBN 978-87-970248-3-6

Bogøs historie. Årsskrift 2020

Bogøs historie • Årsskrift 2020 (udkom medio marts 2021)

105 sider • 60 kr. • Kan købes i Brugsen på Bogø

 • Bogøskæbner i to verdenskriges malstrøm. Om familien Müller. Af Svend Aage Christensen

 • Lejermål og ”scandaleuse Synder”. Af Mia Gerdrup og Lars Skovvang

 • Skræddermester Knud Christensen. Bogø-København retur. Af Henning Schmidt

 • Erna og Anne Mette Høiler om familierne Lockenwitz og Stub i en vandringstid. Af Brigitte Alfter

 • Bogøs første læge, dr. Mackeprang. En sønnedatter husker. Fra arkiverne. Af Svend Aage Christensen

 • Sommerhusområdets historie fra A til Z. Af Henning Bro

 • Et halvt århundrede med Bogø Sejlforening. Et gensyn. Af H.C. Larsen

 • Nis Linnets beretning til amtslægen om den spanske syge på Bogø, 1918-19. Af Svend Aage Christensen

 • Guldgraveren fra Bogø og hans sørgelige endeligt. Af Leif Cyrill Olsen

 • Glimt af dr. Mackeprangs ungdomserindringer fra begyndelsen af 1800-tallet. Af Svend Aage Christensen

 • Materialer til Bogøs gårdhistorie før og efter udskiftningen. Af Svend Aage Christensen

 • Beretning for foreningens virksomhed i 2020. Af Brigitte Alfter

 • Opgave til børnene: Gæt en by!

 • Fra billedsamlingen

Udfold en nærmere beskrivelse her >>>>>

Indhold af Bogøs historie. Årsskrift 2020

Henning Bro har skrevet en imponerende grundig artikel om Bogøs sommerhusområde. Det er utroligt, hvad arkiverne kan fortælle om sommerhusene og deres ejere.

Mia Gerdrup og Lars Skovvang har skrevet en artikel om ”Lejermål og scandaleuse Synder”. Den beretter om en ung mand fra Farø og en ung kvinde fra Bogø, der i midten af 1700-tallet havde været så tæt på hinanden, at forholdet fik følger. Vi hører, hvordan de blev behandlet af kirken og retssystemet.

Vi har haft kontakt med to af døtrene fra Pilevang på Skåningevej, Lissi og Berit. De er døtre af gårdejerparret Edith, f. Fraser, og Arthur Müller. De har givet os en fin mulighed for at skrive om, hvordan de to verdenskrige greb ind i en families skæbne på Bogø. Familiehistorien fører os til Wien, England og en dramatisk flugt til Sverige.

Øens første sejlklub hed Bogø Sejlforening. Hvor og hvornår holdt den sin første kapsejlads, og hvad hed bådene og deltagerne? Det er et genoptryk af en artikel af H.C. Larsen, der var medlem af Sejlforeningens bestyrelse i mange år. Han boede på Tjørnevang.

Henning Schmidt skriver om skræddermester Knud Christensen, der var i lære hos skrædder Clausen på Jørgensmindevej 2. Senere etablerede han sig med eget værksted i København, men vendte i 1921 tilbage til Bogø, hvor han havde værksted og bolig over for Hattedammen på Bogø Hovedgade 89. Her boede han i mange år sammen med forældrene, et uldhandlerpar fra Jylland.

Brigitte Alfter har interviewet Erna Høiler og hendes datter Anne Mette, der fortæller om familierne Lockenwitz på Vesternæs og Stub på Luemosegård på Vesterskovvej, samt hjemmet på Grønsundvej 614.

I artiklen ”Guldgraveren fra Bogø” fortæller Leif Cyrill Olsen om Niels Martinus Hansen, der i 1907 omkom under tragiske omstændigheder i Alaska. Niels var født på Bogø i 1868 som søn af en bådsmand, også han på Bogø Hovedgade 89, over for Hattedammen.

Svend Aage Christensen har i Lokalarkiv for Møn fundet en sønnedatters erindringer om dr. Mackeprang, Bogøs første læge, der tilbragte sit otium hos en søn på Bogø efter et langt livs tjeneste som distriktslæge på Møn. Barnebarnets fortælling bliver suppleret med et par uddrag af Mackeprangs egne ungdomerindringer, som han nedskrev i sin alderdom på Bogø. Også Mackeprangs erindringer er fundet i Lokalarkivet i Stege.

Fra sin tidligste barndom i Stege mindes Mackeprang dette: "Jeg erindrer kun meget faa Mennesker af mine Omgivelser, dog tydelig Justitsraad, Borgemester Jørgensen, der altid sad i Hjørnevinduet (nu Lohmanns Vei) og syntes mig aldrig bestilte andet end sad med foldede Hænder og trillede Tommelfingre."

Når vi nu er ved lægerne på Bogø, har vi netop fundet læge Nis Linnets interessante indberetninger til amtslægen i Næstved om forløbet af den spanske syge på Bogø i årene 1918-19. Dem bringer vi i fuld ordlyd. Ud over selve emnet er de også interessante ved at give et lille indtryk af dr. Linnets personlighed. Mange af Linnets observationer minder slående om, hvad vi har oplevet under den nuværende pandemi.

Der er materialer om nufundne gårdnavne fra udflytningens tid. De udflyttede gårde hed i mange tilfælde noget helt andet, end de gør i dag. Disse glemte gårdnavne var ofte afledt af markernes navne, som vi bragte en lang liste over sidste år.


Bogøs historie. Årsskrift 2020, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2021. ISBN 978-87-970248-5-0. ISSN 2596-5026

Bogøs historie. Årsskrift 2019

Bogøs historie • Årsskrift 2019

10 artikler • 75 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

 • Kort over præstegårdens jorder på Bogø. Udskiftet af fællesskabet i 1785 ved Zøllnern

 • De gamle stednavne på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen

 • Barndomsglimt fra Bogø. Interview med Frits Larsen. Af Brigitte Alfter

 • Post på Bogø. Af Svend Aage Christensen

 • Bogøs døde børn 1850-1899. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen

 • Bogelskernes ø. Af Brigitte Alfter

 • Torpederet - og så dykker. Af Svend Aage Christensen

 • En brevveksling i forbindelse med planer om restaurering af Bogø kirke 1925-1931. Af Lars Seerup

 • Førstelærer Niels Petersens tale ved afsløringen af Bergs mindestøtte. Af Svend Aage Christensen

 • Sømærket på Vesternæs. Af Mia Gerdrup

 • Kongelig resolution dræber myten om bådsmandshusene. Af Svend Aage Christensen

Bogøs historie. Årsskrift 2019, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2020. ISBN 978-87-970248-4-3. ISSN 2596-5026

Bogøs historie. Årsskrift 2018

Bogøs historie • Årsskrift 2018

12 artikler • 80 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

 • Grønlandsskipperen „Fox“ Olsen. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen

 • Interview med Rosa og Jørgen Damsbo. Af Brigitte Alfter

 • Engelske soldater på Farø i 1807. Af Rasmus Stæhrs dagbog. Af Svend Aage Christensen

 • Aage Kjelsø – en spaniensfrivillig på Bogø. Af Lars Seerup

 • „Mordbrænderen“ Karen Kirstine, 19 år. Af Mia Gerdrup

 • Interiørbilleder fra Bogø. Af Svend Aage Christensen

 • Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen

 • Hertha Damkjær: „Det var noget med musik hele tiden“. Af Brigitte Alfter

 • De tre møller på Møllebakken. Af Svend Aage Christensen

 • En ærkekøbenhavnsk lærerfamilie på Bogø, 1934-42. Af Ole Østerby

 • Restenil-Olsen: et hædersnavn. Et mislykket røveri i Bogø Bank i 1962. Af Svend Aage Christensen

 • Bogøs sognefogeder, 1791-1973. Af Svend Aage Christensen

Bogøs historie. Årsskrift 2018, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2019. ISBN 978-87-970248-2-9. ISSN 2596-5026

Bogøs historie. Årsskrift 2017

Bogøs historie • Årsskrift 2017

8 artikler • 60 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

· Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

· Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

· Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

· Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

· Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

· Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

· Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

· Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2018. ISBN 978-87-970248-1-2. ISSN 2596-5026

 • Marianne Meyers artikel "Et familieimperium på Bogø Hovedgade" rummer slægtshistoriske optegnelser og fortællinger fra Skipperhuset på Bogø Hovedgade 145 med de mange forgreninger til slægterne Christiansen og Hartmann samt til førstelærer Niels Petersens familie. Siderne 5-19.

 • Benny Knudsens artikel "Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002" handler om de første 10 år: sådan begyndte det. En truende nedtur blev afløst af gåpåmod og optimisme, da det på rekordtid lykkedes at etablere idrætsefterskolen. Benny Knudsen var lærer ved Bogø Kostskole 1962-1970, viceforstander 1970-1988 og forstander 1988-2005 . Siderne 21-28.

 • Jørn Søllingvraas artikel "Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016" fortæller, at der blev bygget nyt, og at der skete store forandringer med pædagogik og organisation. Antallet af dagelever og efterskoleelever blev mere end fordoblet, mens der blev færre kostelever. Samlet set var der stærk vækst i antallet af elever. Jørn Søllingvraa var afdelingsleder på Quartus fra 1984 til 1988, viceforstander fra 1988 til 2005 og forstander fra 2005 til 2016. Siderne 34-38.

 • Brigitte Alfters bidrag til årsskriftet "Smed og samler. Interview med Leif Nowicki" starter med en konstatering af, at Bogøs smed Leif Nowicki helt bogstaveligt har været med til at skrue Bogø sammen. Det er ikke mange huse, hvor han ikke har været med til at installere eller reparere vand eller varme. Men Brigitte Alfter bemærker, at hans øjne rigtigt begynder at lyse, når han går længere tilbage i historien. Han er berømt for at reparere og samle på gamle biler og cykler. Interview om et liv med håndværk og historisk udsyn. Siderne 39-48.

 • Freddy Jørgensen: "Bogø Revy 1973-2015". Forfatteren var med i næsten alle årene. Med et par enkelte pauser blev det til 40 års revy i Skovpavillonen. Der er mange morsomme tekster og skuespilpræstationer at se tilbage på. Til slut beder han om, at man vil tilgive ham et dybfølt: "Hvilke minder!" Siderne 49-52.

 • Freddy Jørgensen: "Glimt fra Bogøs anekdoteskat". Med mild tvang er det lykkedes at overtale Freddy Jørgensen til at fravige det mundtlige foredrag og overføre et par af anekdoterne til papiret. Siderne 53-54.

Bogøsange

Hvor kan jeg få Bogøsange?

Enten i Brugsen på Bogø eller ved henvendelse til Lilian Tandrup, L.Tandrup@gmail.com, tlf. 29 66 62 41. Prisen er 40 kr. Foreningens medlemmer får et gratis eksemplar. De medlemmer, der ikke fik deres gratis eksemplar ved jubilæumsreceptionen den 26. november 2017, bedes henvende sig til Lilian Tandrup, hvis de ønsker et frieksemplar.

Foreningen har i november 2017 udgivet en sangbog med 22 sange fra Bogø.

ISBN 978-87-970248-0-5

Ved nogle af titlerne er der link til lydfiler med melodierne.

Forsideillustration og vignetter af Lotte Hilden.

Indholdsfortegnelse til alle foreningens Årsskrifter

Årsskrift 2010. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske?

· Redaktionen: Kong Kristian d. Tiendes [Christian 10.s] besøg på Bogø onsdag d. 12. juni 1929.

· Lars Seerup: Fru M.A. Johnsons generøse gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

· Ole Olsen: Morgenstund har guld i mund. [En fortælling om møntfund i familien Kræsing].

Årsskrift 2011. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Da der var dyrskue på Bogø.

· Ejler Svan: Bogø Andelsmejeri 1893-1964.

· Janni Riise: Fra min barndom på Bogø.

· Mia Gerdrup: Badehotellet Søvang, Bogø.

· Lars Seerup: Ole Olsen 1940-2011.

Årsskrift 2012. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ejler Svan: LMAF, Smedestræde 5 [Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkjøb].

· Mia Gerdrup: Den hvide pige på Bogø.

· Svend Aage Christensen: Britiske journalister interneret på Bogø.

Årsskrift 2013. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.


Årsskrift 2014. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

Årsskrift 2015. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Else Zachodnik: Min tid i Bogø I.F.

· Peter Mikkelsen: Min tid med Bogø I.F. Volley.

· Ejler Svan: Artikel i Stubbekøbing Avis, 19. april 1921, ”Den svenske Kaserne paa Bogø fuldstændig nedbrændt i nat”.

· Svend Aage Christensen: Bogøs administrative placering fra middelalder til nutid, verdsligt og gejstligt.

· Kaj Christoffersen: Erindringer fra min barndom ved Farø Vad.

· Ejler Svan: Udskrift af åstedsforretning [i 1881 vedrørende den nuværende Tjørnedalsvej].

Årsskrift 2016. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Lars Seerup: Bogø Skole 1938-1968.

· Jørgen Stæhr: To aviser på Bogø. Fra Bogø Avis til Bogø Tidende.

· Svend Aage Christensen: Lys over Bogø! Trådene trækkes og møllerne snurrer.

· Brigitte Alfter: Fra selvforsynende landbrug til maskinstation. Interview med Doris Nielsen om et landboliv på Bogø.

· Ejler Svan: Bogøs karmærker.

· To billeder fra skibsfører H.P. Nielsens erindringer: Den traditionsrige årlige skovtur med Bogø Skole til pavillonen i Østerskov.

· Arkitekt J.C. Louring: Plantegning fra 1941 for ny kommuneskole på Bogø.

Bogøs historie. Årsskrift 2017. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

· Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

· Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

· Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

· Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

· Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

· Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

· Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat


Bogøs historie. Årsskrift 2018. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Grønlandsskipperen „Fox“ Olsen. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen

 • Interview med Rosa og Jørgen Damsbo. Af Brigitte Alfter

 • Engelske soldater på Farø i 1807. Af Rasmus Stæhrs dagbog. Af Svend Aage Christensen

 • Aage Kjelsø – en spaniensfrivillig på Bogø. Af Lars Seerup

 • „Mordbrænderen“ Karen Kirstine, 19 år. Af Mia Gerdrup

 • Interiørbilleder fra Bogø. Af Svend Aage Christensen

 • Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen

 • Hertha Damkjær: „Det var noget med musik hele tiden“. Af Brigitte Alfter

 • De tre møller på Møllebakken. Af Svend Aage Christensen

 • En ærkekøbenhavnsk lærerfamilie på Bogø, 1934-42. Af Ole Østerby

 • Restenil-Olsen: et hædersnavn. Et mislykket røveri i Bogø Bank i 1962. Af Svend Aage Christensen

 • Bogøs sognefogeder, 1791-1973. Af Svend Aage Christensen


Bogøs historie. Årsskrift 2019. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Kort over præstegårdens jorder på Bogø. Udskiftet af fællesskabet i 1785 ved Zøllnern

 • De gamle stednavne på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen

 • Barndomsglimt fra Bogø. Interview med Frits Larsen. Af Brigitte Alfter

 • Post på Bogø. Af Svend Aage Christensen

 • Bogøs døde børn 1850-1899. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen

 • Bogelskernes ø. Af Brigitte Alfter

 • Torpederet - og så dykker. Af Svend Aage Christensen

 • En brevveksling i forbindelse med planer om restaurering af Bogø kirke 1925-1931. Af Lars Seerup

 • Førstelærer Niels Petersens tale ved afsløringen af Bergs mindestøtte. Af Svend Aage Christensen

 • Sømærket på Vesternæs. Af Mia Gerdrup

 • Kongelig resolution dræber myten om bådsmandshusene. Af Svend Aage Christensen


Bogøs historie. Årsskrift 2020. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Bogøskæbner i to verdenskriges malstrøm. Om familien Müller. Af Svend Aage Christensen

 • Lejermål og ”scandaleuse Synder”. Af Mia Gerdrup og Lars Skovvang

 • Skræddermester Knud Christensen. Bogø-København retur. Af Henning Schmidt

 • Erna og Anne Mette Høiler om familierne Lockenwitz og Stub i en vandringstid. Af Brigitte Alfter

 • Bogøs første læge, dr. Mackeprang. En sønnedatter husker. Fra arkiverne. Af Svend Aage Christensen

 • Sommerhusområdets historie fra A til Z. Af Henning Bro

 • Et halvt århundrede med Bogø Sejlforening. Et gensyn. Af H.C. Larsen

 • Nis Linnets beretning til amtslægen om den spanske syge på Bogø, 1918-19. Af Svend Aage Christensen

 • Guldgraveren fra Bogø og hans sørgelige endeligt. Af Leif Cyrill Olsen

 • Glimt af dr. Mackeprangs ungdomserindringer fra begyndelsen af 1800-tallet. Af Svend Aage Christensen

 • Materialer til Bogøs gårdhistorie før og efter udskiftningen. Af Svend Aage Christensen

 • Beretning for foreningens virksomhed i 2020. Af Brigitte Alfter

 • Opgave til børnene: Gæt en by!

 • Fra billedsamlingen


Foreningens årsskrifter til download med to års forsinkelse

Her vil årsskrifterne blive placeret med to års forsinkelse for på den ene side ikke at skade salget af papirversionen og på den anden side at gøre skrifterne tilgængelige for en bredere kreds.

Fra Årsskrift 2017 er den elektroniske series titel: Bogøs historie (Online). ISSN 2597-310X

Den trykte udgaves titel er fra 2017: Bogøs historie. ISSN 2596-5026

Årsskrift 2018 • download og indholdsfortegnelse.

Den elektroniske series titel: Bogøs historie (Online). ISSN 2597-310X

Bogøs historie. Årsskrift 2018. Bogø Lokalhistoriske Forening

 • Grønlandsskipperen „Fox“ Olsen. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen

 • Interview med Rosa og Jørgen Damsbo. Af Brigitte Alfter

 • Engelske soldater på Farø i 1807. Af Rasmus Stæhrs dagbog. Af Svend Aage Christensen

 • Aage Kjelsø – en spaniensfrivillig på Bogø. Af Lars Seerup

 • „Mordbrænderen“ Karen Kirstine, 19 år. Af Mia Gerdrup

 • Interiørbilleder fra Bogø. Af Svend Aage Christensen

 • Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen

 • Hertha Damkjær: „Det var noget med musik hele tiden“. Af Brigitte Alfter

 • De tre møller på Møllebakken. Af Svend Aage Christensen

 • En ærkekøbenhavnsk lærerfamilie på Bogø, 1934-42. Af Ole Østerby

 • Restenil-Olsen: et hædersnavn. Et mislykket røveri i Bogø Bank i 1962. Af Svend Aage Christensen

 • Bogøs sognefogeder, 1791-1973. Af Svend Aage Christensen


Årsskrift 2017 • download og indholdsfortegnelse

Den elektroniske series titel: Bogøs historie (Online). ISSN 2597-310X

Bogøs historie. Årsskrift 2017. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

· Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

· Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

· Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

· Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

· Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

· Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

· Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

Årsskrift 2016 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2016. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Lars Seerup: Bogø Skole 1938-1968.

· Jørgen Stæhr: To aviser på Bogø. Fra Bogø Avis til Bogø Tidende.

· Svend Aage Christensen: Lys over Bogø! Trådene trækkes og møllerne snurrer.

· Brigitte Alfter: Fra selvforsynende landbrug til maskinstation. Interview med Doris Nielsen om et landboliv på Bogø.

· Ejler Svan: Bogøs karmærker.

· To billeder fra skibsfører H.P. Nielsens erindringer: Den traditionsrige årlige skovtur med Bogø Skole til pavillonen i Østerskov.

· Arkitekt J.C. Louring: Plantegning fra 1941 for ny kommuneskole på Bogø.

Årsskrift 2016 Bogø Lokalhistoriske Forening - digital edition.pdf

Årsskrift 2015 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2015. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Else Zachodnik: Min tid i Bogø I.F.

· Peter Mikkelsen: Min tid med Bogø I.F. Volley.

· Ejler Svan: Artikel i Stubbekøbing Avis, 19. april 1921, ”Den svenske Kaserne paa Bogø fuldstændig nedbrændt i nat”.

· Svend Aage Christensen: Bogøs administrative placering fra middelalder til nutid, verdsligt og gejstligt.

· Kaj Christoffersen: Erindringer fra min barndom ved Farø Vad.

· Ejler Svan: Udskrift af åstedsforretning [i 1881 vedrørende den nuværende Tjørnedalsvej].

Årsskrift 2014 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2014. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

Årsskrift 2013 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2013. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.

Årsskrift 2013. Bogøs historie.pdf

Årsskrift 2012 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2012. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ejler Svan: LMAF, Smedestræde 5 [Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkjøb].

· Mia Gerdrup: Den hvide pige på Bogø.

· Svend Aage Christensen: Britiske journalister interneret på Bogø.

Årsskrift 2012_compressed.pdf

Årsskrift 2011 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2011. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Da der var dyrskue på Bogø.

· Ejler Svan: Bogø Andelsmejeri 1893-1964.

· Janni Riise: Fra min barndom på Bogø.

· Mia Gerdrup: Badehotellet Søvang, Bogø.

· Lars Seerup: Ole Olsen 1940-2011.

Årsskrift 2011 m for- og bagside.pdf

Årsskrift 2010 • download og indholdsfortegnelse

Årsskrift 2010. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske?

· Redaktionen: Kong Kristian d. Tiendes [Christian 10.s] besøg på Bogø onsdag d. 12. juni 1929.

· Lars Seerup: Fru M.A. Johnsons generøse gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

· Ole Olsen: Morgenstund har guld i mund. [En fortælling om møntfund i familien Kræsing].

Årsskrift 2010 Bogø.pdf