Foreningens publikationer

Foreningens publikationer er gratis for medlemmerne.

Bogø Brugs er lagerførende for det nyeste Årsskrift og for Bogøsange. Årsskriftet koster 60 kr., Bogøsange koster 40 kr.

Ekspedition til boghandlere og øvrige rekvirenter: Lilian Tandrup, tlf. 29 66 62 41, email L.Tandrup@gmail.dk, som også giver oplysning om muligheden for at erhverve ældre årsskrifter.

Bogøs historie. Årsskrift 2018

Bogøs historie • Årsskrift 2018

12 artikler • 80 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

 • Grønlandsskipperen „Fox“ Olsen. Af Mia Gerdrup og Svend Aage Christensen
 • Interview med Rosa og Jørgen Damsbo. Af Brigitte Alfter
 • Engelske soldater på Farø i 1807. Af Rasmus Stæhrs dagbog. Af Svend Aage Christensen
 • Aage Kjelsø – en spaniensfrivillig på Bogø. Af Lars Seerup
 • „Mordbrænderen“ Karen Kirstine, 19 år. Af Mia Gerdrup
 • Interiørbilleder fra Bogø. Af Svend Aage Christensen
 • Henrik Pontoppidan på Bogø og Farø. Af Svend Aage Christensen
 • Hertha Damkjær: „Det var noget med musik hele tiden“. Af Brigitte Alfter
 • De tre møller på Møllebakken. Af Svend Aage Christensen
 • En ærkekøbenhavnsk lærerfamilie på Bogø, 1934-42. Af Ole Østerby
 • Restenil-Olsen: et hædersnavn. Et mislykket røveri i Bogø Bank i 1962. Af Svend Aage Christensen
 • Bogøs sognefogeder, 1791-1973. Af Svend Aage Christensen

Bogøs historie. Årsskrift 2018, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2019. ISBN 978-87-970248-2-9. ISSN 2596-5026

Bogøs historie. Årsskrift 2017

Bogøs historie • Årsskrift 2017

8 artikler • 60 sider • 60 kr. • kan købes i Brugsen

· Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

· Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

· Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

· Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

· Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

· Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

· Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

· Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

Bogøs historie. Årsskrift 2017, udgivet af Bogø Lokalhistoriske Forening, 2018. ISBN 978-87-970248-1-2. ISSN 2596-5026

 • Marianne Meyers artikel "Et familieimperium på Bogø Hovedgade" rummer slægtshistoriske optegnelser og fortællinger fra Skipperhuset på Bogø Hovedgade 145 med de mange forgreninger til slægterne Christiansen og Hartmann samt til førstelærer Niels Petersens familie. Siderne 5-19.
 • Benny Knudsens artikel "Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002" handler om de første 10 år: sådan begyndte det. En truende nedtur blev afløst af gåpåmod og optimisme, da det på rekordtid lykkedes at etablere idrætsefterskolen. Benny Knudsen var lærer ved Bogø Kostskole 1962-1970, viceforstander 1970-1988 og forstander 1988-2005 . Siderne 21-28.
 • Jørn Søllingvraas artikel "Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016" fortæller, at der blev bygget nyt, og at der skete store forandringer med pædagogik og organisation. Antallet af dagelever og efterskoleelever blev mere end fordoblet, mens der blev færre kostelever. Samlet set var der stærk vækst i antallet af elever. Jørn Søllingvraa var afdelingsleder på Quartus fra 1984 til 1988, viceforstander fra 1988 til 2005 og forstander fra 2005 til 2016. Siderne 34-38.
 • Brigitte Alfters bidrag til årsskriftet "Smed og samler. Interview med Leif Nowicki" starter med en konstatering af, at Bogøs smed Leif Nowicki helt bogstaveligt har været med til at skrue Bogø sammen. Det er ikke mange huse, hvor han ikke har været med til at installere eller reparere vand eller varme. Men Brigitte Alfter bemærker, at hans øjne rigtigt begynder at lyse, når han går længere tilbage i historien. Han er berømt for at reparere og samle på gamle biler og cykler. Interview om et liv med håndværk og historisk udsyn. Siderne 39-48.
 • Freddy Jørgensen: "Bogø Revy 1973-2015". Forfatteren var med i næsten alle årene. Med et par enkelte pauser blev det til 40 års revy i Skovpavillonen. Der er mange morsomme tekster og skuespilpræstationer at se tilbage på. Til slut beder han om, at man vil tilgive ham et dybfølt: "Hvilke minder!" Siderne 49-52.
 • Freddy Jørgensen: "Glimt fra Bogøs anekdoteskat". Med mild tvang er det lykkedes at overtale Freddy Jørgensen til at fravige det mundtlige foredrag og overføre et par af anekdoterne til papiret. Siderne 53-54.

Bogøsange

Hvor kan jeg få Bogøsange?

Enten i Brugsen på Bogø eller ved henvendelse til Lilian Tandrup, L.Tandrup@google.com, tlf. 29 66 62 41. Prisen er 40 kr. Foreningens medlemmer får et gratis eksemplar. De medlemmer, der ikke fik deres gratis eksemplar ved jubilæumsreceptionen den 26. november 2017, bedes henvende sig til Lilian Tandrup, hvis de ønsker et frieksemplar.

Foreningen har i november 2017 udgivet en sangbog med 22 sange fra Bogø.

ISBN 978-87-970248-0-5

Ved nogle af titlerne er der link til lydfiler med melodierne.

Forsideillustration og vignetter af Lotte Hilden.

Indholdsfortegnelse til foreningens Årsskrifter

Årsskrift 2010. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske?

· Redaktionen: Kong Kristian d. Tiendes [Christian 10.s] besøg på Bogø onsdag d. 12. juni 1929.

· Lars Seerup: Fru M.A. Johnsons generøse gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

· Ole Olsen: Morgenstund har guld i mund. [En fortælling om møntfund i familien Kræsing].

Årsskrift 2011. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Da der var dyrskue på Bogø.

· Ejler Svan: Bogø Andelsmejeri 1893-1964.

· Janni Riise: Fra min barndom på Bogø.

· Mia Gerdrup: Badehotellet Søvang, Bogø.

· Lars Seerup: Ole Olsen 1940-2011.

Årsskrift 2012. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ejler Svan: LMAF, Smedestræde 5 [Lollandske Mejeriers & Andelshaveres Fællesindkjøb].

· Mia Gerdrup: Den hvide pige på Bogø.

· Svend Aage Christensen: Britiske journalister interneret på Bogø.

Årsskrift 2013. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.


Årsskrift 2014. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

Årsskrift 2015. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Else Zachodnik: Min tid i Bogø I.F.

· Peter Mikkelsen: Min tid med Bogø I.F. Volley.

· Ejler Svan: Artikel i Stubbekøbing Avis, 19. april 1921, ”Den svenske Kaserne paa Bogø fuldstændig nedbrændt i nat”.

· Svend Aage Christensen: Bogøs administrative placering fra middelalder til nutid, verdsligt og gejstligt.

· Kaj Christoffersen: Erindringer fra min barndom ved Farø Vad.

· Ejler Svan: Udskrift af åstedsforretning [i 1881 vedrørende den nuværende Tjørnedalsvej].

Årsskrift 2016. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Lars Seerup: Bogø Skole 1938-1968.

· Jørgen Stæhr: To aviser på Bogø. Fra Bogø Avis til Bogø Tidende.

· Svend Aage Christensen: Lys over Bogø! Trådene trækkes og møllerne snurrer.

· Brigitte Alfter: Fra selvforsynende landbrug til maskinstation. Interview med Doris Nielsen om et landboliv på Bogø.

· Ejler Svan: Bogøs karmærker.

· To billeder fra skibsfører H.P. Nielsens erindringer: Den traditionsrige årlige skovtur med Bogø Skole til pavillonen i Østerskov.

· Arkitekt J.C. Louring: Plantegning fra 1941 for ny kommuneskole på Bogø.

Bogøs historie. Årsskrift 2017. Bogø Lokalhistoriske Forening

· Marianne Meyer: Et familieimperium på Bogø Hovedgade

· Søren Meyer og Aase Kirkeby Hansen: Erindringsglimt fra Bogø år 1950

· Benny Knudsen: Historien om Bogø Kostskole 1887-2005

· Benny Knudsen: Idrætsefterskolen Grønsund 1992-2002

· Jørn Søllingvraa: Bogø Kostskoles udvikling 2005-2016

· Brigitte Alfter: Smed og samler. Interview med Leif Nowicki

· Freddy Jørgensen: Bogø Revy 1973-2015

· Freddy Jørgensen: Glimt fra Bogøs anekdoteskat

Foreningens årsskrifter

Her vil årsskrifterne blive placeret med to års forsinkelse for på den ene side ikke at skade salget af papirversionen og på den anden side at gøre skrifterne tilgængelige for en bredere kreds.

Årsskrift 2016

Årsskrift 2016 Bogø Lokalhistoriske Forening - digital edition.pdf

Årsskrift 2015

2015 Årsskrift.pdf