Vestergade

Vestergade 1

Matr. 120. I 1867 skøde fra Bogø bymænd til husmand og sømand Hemming Nielsen.

Her boede i 1901 og 1906 fhv. skibsfører, fhv. købmand Hans Frederik Steffensen. Senere hjulmand Ole Henriksen og senere endnu Elna Kræsing.

Hjulmand Ole Henriksen fungerede også som bådebygger. Bl.a. byggede han i sin have ifølge H.C. Larsen en båd på ca. 25 fod til navigationslærer Hartvig.

Vestergade 2

Kræsinggård i Vestergade 2 er en af de gårde som ved udskiftningen omkr. 1800 fik indlod og kunne forblive på sin oprindelige placering i landsbyen. Den ligger tilbagetrukket fra Vestergade og Bogø Hovedgade. Nedenfor ses en lille beskrivelse af gården fra 1946.

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Matrikelkort fra 1899. Ved branden i august 1921 brændte ikke blot Kræsinggården på Vestergade 2 (matrikelnummer 13a) og Pihlgård på Vestergade 4 (matrikelnummer 12a), men også huset på Bogø Hovedgade 165 (matrikelnummer 84a).

Kræsinggården malet af Hugo Grum i 1946. Fra Kræsinggårdens samling.

Vestergade 4

Pihlgård i Vestergade 4 er en af de gårde som ved udskiftningen omkr. 1800 fik indlod og kunne forblive på sin oprindelige placering i landsbyen. Den ligger tilbagetrukket fra Vestergade og Bogø Hovedgade.

Pihlgårds brand i august 1921. Fotograferet af den ferierende blikkenslagermester G.V. Hannibal, København

Vestergade 5

Se billedet nedenfor, hvor Vestergade 5, matrikel 35e, er med i baggrunden. Huset blev i 1869 solgt af Carsten Mathiesen til Carsten Sørensen, læst 12.10.1869, no. 13. Arvingen Peter Karstensen fik læst skøde 13.6.1911, no. 3. Skøde fra Peter Karstensen til landbrugsmedhjælper Christian Frederik Andersen, læst 13.6.1911, no. 4. Styrmand Rasmus Pedersen overtog i 1931 efter enken Hansine Andersen, skøde af 2.10.1931.

Vestergade 6

Fra kaptajn H.P. Nielsens erindringer har vi et billede af hans barndomshjem i Vestergade 6, matr. 51b og 51c. Mellem 2001 0g 2020 lå grunden ubebygget efter en brand. Huset kan ses på en række luftfotos fra 1939, 1949, 1951 og 1952. H.P. Nielsens forældre som boede her i begyndelsen af 1900-tallet var Jens Nielsen "Musse", først sømand, derefter landbrugsmedhjælper, og Karen Kirstine Kristensen. De fik skøde på huset i 1907, og i 1920 arvede H.P. Nielsen det. I 1906 var en anden landbrugsmedhjælper lejer i huset, Christian Frederik Andersen og hans kone Hansigne Mogensen. De købte senere, i 1911, Vestergade 5, matr. 35e.

Til venstre ses Vestergade 1 og 5.


Skomager Karl Sørensens skilt har hængt på huset i Vestergade 6. Man kan faktisk se skiltet mellem vinduerne på det venstre af de to sammenbyggede huse på Vestergade 6. Han boede her 1949-60.

På matrikelkortet 1899-1945 ser man at husene på matriklerne 51b og 51c var bygget sammen. Af ejendomspapirerne ved vi at der var en brandgavl mellem de to sammenbyggede huse.

På luftfotoet fra 1949 ser man de sammenbyggede, stråtækte huse på matriklerne 51b og 51c i Vestergade 6.

Skomagerskiltet hænger mellem vinduerne på det venstre af de sammenbyggede huse.

Til venstre i billedet med gavlen til gaden ligger Vestergade 1.

Odense luftfoto fra 1951

På et luftfoto fra 1951 er østdelen af huset på Vestergade 6 ved at blive revet ned.

På luftfotoet fra 1952 er nedrivningen fuldført, og der er i stedet opført et lille udhus ved østgavlen af det tilbageværende hus.

Huset nedbrændte den 9. februar 2001.

I 2020 blev et nyt hus opført på grunden.

Sylvest Jensen luftfoto fra 1952

Vestergade 7

Matr. 145.

Vestergade 8

51k Blev bygget i 1946 af tidligere færgefører Carl Skaaning.

Ved ejendomsvurderingen 1950: Carl Andersen Skaaning. Efter ham overtog Willy Schytte ejendommen og drev et taxifirma herfra indtil 1981.

Vestergade 9

Matr. 119a.

I 1867 skøde fra Bogø bymænd til husmand Poul Nielsen.

Tækkemand Rasmus Jensen, kaldt Rasmus Lejre, boede her før 1940. I 1967 skøde til Jens Lejre Jensen. I 1995 skøde til Berit og Flemming Jacobsen.

Vestergade 10

Matr. 51a.

1932 enke Peterline Stæhrs arvinger

1950 N.L. Andersen

Vestergade 11

"Lisehuset", matr. 118.

I 1867 skøde fra Bogø bymænd til sømand Rasmus Hansen med tilnavnet Lise. Huset blev bygget i 1869.

Skøde til Ulla Bodil Nielsen i 1994.

Her er husstanden i Lisehuset ved folketællingen i 1901.

Fruen i huset, Ane Margrete Hansen (Lise), f. Nielsen (1856-1948). Datter af indsidder Niels Kristensen og hustru Else Hansdatter af Skovhuse, Ø. Egesborg sogn. Lokalarkiv for Møn, B2509.

Vestergade 12

Matrikel 51g. "Vega"

1930 Jens Georg Steffensen og Anna Steffensen - familie 176

1932 gdr. J. Steffensens enke

1950 fru Anna Steffensen

1951 Skøde til skibsfører Ejnar Jensen, ejer af stenfiskerfartøjet "Vega"

1957 Skifteretsattest for Ejnar Jensens enke, Emma Jensen

1969 Skøde til Jensenius Hansen

1971 Skøde til Vilhelm Rasmussen

1991 Skøde til Gert Rasmussen

Emma og Ejnar Jensen.

Vestergade 13

Vestergade 14

51f.

1930 Line Johansen (enke)

1932 styrmand J.P. Johansens enke

1950 Roald Jensen

Vestergade 15

Matr. 115 og 116. I 1867 skøde fra Bogø bymænd til styrmand Ole Rasmussen.

Vestergade 16

Efter at have solgt Steffensminde på Ålborgvej 38 rykkede Esben og Oline Keis til huset i Vestergade 16, hvor de blev tegnet af Achton Friis i 1922. Ifølge ejendomsvurderingen sad Oline endnu som enke i huset i 1932; hun døde i 1939.

Achton Friis' blyantstegninger fra 1922 af det tidligere ejerpar på Steffensminde, Oline Keis (1851-1939) og Esben Keis (1845-1930).

Esben/Espen Keis dyrkede sejlsport. Hans jolle var opkaldt efter hustruen og hed altså "Oline". Stubbekøbing Avis, 29. juni 1897, fortalte, at han ved en kapsejlads i farvandet mellem Bogø, Farø og Tærø havde vundet 2. præmien i 3. klasse for brugsbåde. Efter kapsejladsen var der fællesspisning på Badehotellet Søvang, hvis ejer, Johannes Andersen, også var Sejlforeningens formand.

Det var den første kapsejlads i den nystiftede Bogø Sejlforening.

Efter Oline Kejs overtog Ranka og karetmager Georg Petersen Farø huset. De havde en søn, Mozart, der var blevet invalid af polio i barndommen. Far og søn var begge musikere. De var medlemmer af det lokale orkester, der spillede til festerne i Forsamlingshuset, Skovpavillonen og på Badehotellet. Det var dem der gav huset navnet "Valodia". Det var ment som en lille vittig replik til dem, der havde moret sig over deres renovering af huset, bl.a. med en kvist.

Vestergade 17

Det er ikke helt enkelt at udrede forholdet mellem matriklerne 136a, 136b og 136c gennem tiden - og hvordan huse og beboere hørte til de moderne vejnumre 17 og 19. Det oprindelige hus på nr. 17 var ifølge Kargaard Svans erindringer stuelænge indtil 1835 til den gård, som flyttede ud og blev til Dalmosegård.

Skomager Theodor

I 1933 skøde til tækkemand Rasmus Peter Sørensen

Emil Hansen.

Vestergade 18

51d

1932 barber J. Jørgensen. Jørgen Jørgensen var også dræningsmester. Datteren Inger havde en kort tid frisørsalon i huset, og den blinde søn Hans var kurvemager og harmonikaspiller.

1950 fru Meta Jørgensen

Vestergade 19

Matr. 136a og 136c. Smedje. Købes i 1883 af smedemester Frederik A. Iversen fra Stege. Han efterfulgtes af sin søn Andreas Iversen, som i 1947 solgte forretningen til Askebysmedens søn, Egon Kold Nielsen, der lukkede smedjen i 1961.

Vestergade 26

Dragonhuset. Matr. 108. Skøde fra gårdmændene til væver Carsten (Hansen) Olsen Frost, 8.1.1867, no. 61. Skøde fra Carsten Olsen Frost til Jens Peder Hansen Lise, 9.11.1886, no. 7. Skiftedokument som adkomst for Jens Peder Hansens enke, syerske Grethe Hansen, f. Hansen, 21.2.1924, no. 5, s. 117. Skøde fra Grethe Hansen til sønnen, fyrbøder Aksel Hansen, 21.2.1924, no. 5, s. 118. Skøde fra Aksel Hansen til søsteren, syerske frk. Vilhelmine Hansen, 31.7.1924, no. 1792. Grethe Hansen blev kaldt Grethe Dragon. Navnet kom af, at Grethes mand, Jens Peder Hansen Lise, havde været dragon i sine unge dage. Det blev så også overført på huset.

Det fortælles, at hun sammen med sin datter Agnete drev et hjem for unge piger i huset.