Kirke og præstegård

Læs Nationalmuseets beskrivelse af Bogø Kirke.

Brochure fra 1991

I 1991 udgav menighedsrådet en brochure om kirken og dens omgivelser.

2

3

4

5

6

Bogø Kirke med harmonium

Postkort afsendt 1932 af komponisten Rued Langgaard. Fra Mia Gerdrups samling.

På postkortet er kirken udstyret med et harmonium ved indgangen. Frobenius-orglet blev først bygget i 1958. Postkortet er afsendt af komponisten Rued Langgaard i juli 1932. Påskriften 'Harmonium' skyldes ham. Kortet viser altertavlen og prædikestolen før istandsættelsen i 1935.

Bogø Præstegård

Bogø præstegård 1760-1921. Her blev forfatteren Henrik Pontoppidans far født i 1814. Boligen i det trefløjede anlæg blev nedrevet i 1921 for at gøre plads til den præstegård, som man ser i dag. Den nye præstegård blev tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt og stod færdig i 1923. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Bogø præstegård set fra havesiden. Denne præstegård blev tegnet af arkitekt Einar Ørnsholt og stod færdig i 1923. Postkort fra Mia Gerdrups arkiv.

Præstegårdshaven med udsigt mod Sjælland.


Læs Tilstandsrapport for Bogø Kirke, 1803

En længere sag på tre sider.

Et par enkelte citater:

  • "Gulvet under Kirkestolene paa begge Sider /:den øverste Fruentimmer=Stoel undtagen:/ er den bare Jord. - Det burde overalt belægges med Brædder. Gulvet i Vaabenhuset kan passere. Kirkestolene paa begge Sider, som for det meste hverken ere brugbare eller anstændige, men Deels staae op og ned, Deels ere Brøstfældige, og Deels mangle enkelte Stykker, som vel blive for vidtløfftigt her at opregne; - behøve heelt igiennem at ombygges og males."
  • "Hvelvingen i Choret, som er bemalet med bisarre og hæslige Figurer, burde overhvidtes. "


Læs kilder til istandsættelsen af kirkens altertavle, prædikestol og krucifiks i 1935 og de forudgående tanker om en mere omfattende restaurering

Reskript af 1754 om Farøs kirkelige betjening

I 1754 blev Farøs placering i den kirkelige administration ændret:

Kongeligt reskript af 19. april 1754

Rescr. (til Biskopperne over Sjellands og Fyens Stifter, samt Notits til Generalkirke-Inspectionen), ang. at Bønderne paa Farøe maae herefter søge deres Kirkegang og Ministerialforretninger paa Bogøe, hvor da Præst og Degn skal nyde af dem deres Offer og Accidentier, imod at Præsten antager sig deres Sjele-Sorg, og Degnen deres Ungdoms Underviisning; men at derimod bemeldte Farøe-Beboere skal, herefter som fra Alders Tid, svare deres Tiende til Præsten og Kirken i Vordingborg. (Efter Begjering af disse Beboere, fordi de havde for lang og besværlig Vei til deres Sognekirke i Vordingborg).