Veje

Topbilledet viser vejene på sognekortet fra 1901.

Listen over Bogøs vejnavne blev suppleret og revideret i slutningen af 1972. Den kom dengang til at omfatte Vesternæsvej, Farøvej, Vesterskovvej, Skåningevej, Jørgensmindevej, Gammelbystræde, Østerskovvej, Hougårdsbanke, Vesterskovvej, Tværvej, Smedestræde, Sprøjtehusstræde, Ålborgvej (Aalborg er et familienavn på Bogø), Skovledet, Bogøgade, Nybygade, Fruekildevej, Stenkildevej, A. Johnsons Vej og Grønsundvej.

Siden da er bl.a. de mange navne i sommerhusområdet kommet til. De er i flere tilfælde inspireret af den nærliggende mølle, f.eks. Møllevingen, Møllebakken, Omgangen, Sejlet, Kværnen, Akslen og Vindrosen. Heller ikke Kejsergårdsvej, Skovgårdsvej, Søvangsvej og Bakkedraget var med på listen fra 1972.

Kilde: Ny Dag, Nakskov, 20. december 1972.

Vejene på Bogø på sognekortet fra 1817

Vejene på Bogø på de høje målebordsblade 1842-99. Interaktivt kort. Der kan zoomes og trækkes

Brug dette link til 1842-1899

Nutidigt, interaktivt kort over vejene på Bogø. Der kan zoomes ind og ud og trækkes.

På smartphones er skærmen for lille til, at man får glæde af kortet.

Brug dette link til 1980-2001

Vejføring på Østbogø, ca. 1880-1910

Gårdnavne og vejføring på Østbogø omkring 1880-1910 indsat på et af de lave målebordsblade. Bogøstedet (2) på Ålborgvej 31 blev etableret ved delingen af den oprindelige helgård på Ålborgvej 32, Bogøstedet (1).

Der er ikke bevaret fotos af møllen på marken nord for Ålborgvej 32, men dens eksistens bekræftes af, at vindmøllen på Ålborgvej 32 medfølger i en handel med gården i 1912. Derimod findes der et foto, som viser en mølle, en såkaldt klapsejler, på Aalborggaarden, Ålborgvej 34.

Allerede på Generalkvartermesterstabens kort fra 1836 er vejføringen med forgreningen fra Ålborgvej hen til Skovly på Ålborgvej 35 registreret. Det tyder på, at denne vejføring mindst har eksisteret fra udflytningens tid omkring 1800.

Udretning af Bogø Hovedgade i 1954

I januar 1954 besluttede Bogø Sogneråd at igangsætte et større arbejde med udretning af nogle af svingene i Bogø Hovedgade mellem Lindebroen og Gammelby. Der blev ydet tilskud til arbejdet, både til materialer og arbejdsløn.

Arbejdet havde været undervejs i et stykke tid, idet det var blevet besluttet at udføre det allerede på Sognerådets møde den 3. oktober 1952.

Vejarbejde på Bogø Hovedgade, formentlig ovennævnte arbejde i 1954. I baggrunden skimtes den trevingede vindmotor (fra 1953) på betontårnet på Kathøj.

Endnu et billede fra arbejdet i 1954. Tv. ses husene Bogø Hovedgade 28-22, th. A. Johnsonsvej 2 og 4. Th. i billedet er der gravet ud til fundament for et nyt transformatortårn.

1960'erne. Sidste asfaltering i Bogø Østerskov

I midten af 1960'erne lagde vejmand Poul Nielsen for sidste gang asfalt gennem Østerskov. Sønnen Ove Nielsen fotograferede. På billedet er det fra højre til venstre: Leo Hansen, kunstner (Nybygade 10), Svend Olsen, snedker (Vesterskovvej, først for til højre), Poul Nielsen, vejmand (Nyby), Jens Peter Isaksen (boede i Rytterskolen), Svend Hovmand xxsen (Farøvej).

Jens Peter Isaksen havde frem til slutningen af 1930'erne været bestyrer på Gallegården. Derefter havde han haft gården på matr. nr. 20b på Farøvej, det nuværende Grønsundvej 612. Isaksen flyttede derefter til Bogø Hovedgade 161 og dernæst til Rytterskolen.

1971

Mellem Bogø Hovedgade og Fruekildevej er første fase af sommerhusbyggeriet gennemført. Luftfoto: Geoplan, 1971. Dengang kom sommerhusejerne til Bogø enten med færgen fra Stubbekøbing eller over Bogødæmningen fra Møn.

Ved indvielsen i 1943 af Bogødæmningen og det nye færgeleje ved Lindebroen var Grønsundvej blevet ført fra dæmningen til havnen. Det er den linjeføring, som ses på dette foto. I starten af 1978 begyndte arbejdet med konstruktionen af Farødæmningen, og Grønsundvej blev nu ført videre fra Bogø Havn til Farø. 

Grønsundvejs forlængelse - 1978-79

Arbejdet med at forlænge Grønsundvej fra Bogø Havn til Farø er i fuld gang på dette foto fra Møns Tidende, formentlig 1978. https://arkiv.dk/vis/6276458

Trafikstatistik 2014–2022

På Grønsundvej passerede der i 2017 i gennemsnit 3.964 køretøjer i døgnet. I 2019 var antallet af køretøjer vokset til 5.700 i døgnet. I 2020 var tallet faldet til 3.986, og i 2021 blev der registreret et yderligere fald til 3.320 køretøjer i døgnet. I 2022 steg tallet til 3.904.

Færdslen i Bogø Hovedgade udgjorde i 2015 i gennemsnit 1.214 køretøjer i døgnet.

På Farøvej var der i 2014 518 køretøjer; på Vesterskovvej 272; på Fruekildevej 439. I 2020 var trafikken på Fruekildevej 363 køretøjer i døgnet.

Trafikmålinger 2014-2019.

Farøbroerne - trafikstatistik

I 2020 faldt antallet af motorkøretøjer pr. døgn over Farøbroerne med 16 procent, vel på grund af Covid-19-pandemien. 

I 2021 steg antallet med 10 procent i forhold til 2020.