Pihlgård

Pihlgård i Vestergade 4 er en af de gårde, som ved udskiftningen omkr. 1800 fik indlod og kunne forblive på sin oprindelige placering i landsbyen. Den ligger tilbagetrukket fra Vestergade og Bogø Hovedgade.

Pihlgård / Holms gård - før 1921

Udateret foto af gården før branden, som i 1921 lagde den i aske. Foto fra Lokalarkiv for Møn.

Fotonummer: 2010012F073.

Pihlgårds brand i 1921

Vestergade 4, Bogø. Pihlgårds brand i sommeren 1921. Fotograferet af den ferierende blikkenslagermester G.V. Hannibal, København. Kræsinggården, Vestergade 2, brændte ved samme lejlighed. Begge gårde var af bindingsværk; Pihlgård betydeligt ældre end Kræsinggård, der var opført ca. 1895.


Lisbeth Willum Caspersen har bidraget med et sjældent billede og ledsager det med disse ord: "I min farmor og farfars gamle album er der dette billede af branden i 1921 hos Holm Holm på Pihlgård, Vestergade 4. Min far beretter, at hans far, som på daværende tidspunkt var styrmandselev på Navigationsskolen, fortalte, at al undervisning på skolen blev suspenderet og samtlige lærere og elever blev sendt hen for at hjælpe med slukningsarbejdet".

Matrikelkort fra 1899. Ved branden i 1921 brændte ikke blot Kræsinggården på matrikelnummer 13a og Holm Rasmussen Holms Pihlgård på 12a, men også arbejdsmand Laurits Henriksens hus på 84a (Bogø Hovedgade 165).

Reportage fra Kræsinggårdens og Pihlgårds brand den 31. august 1921 i Lolland-Falsters Folketidende. Et damplokomobil med tilhørende tærskeværk var årsag til branden.

Beskrivelse af Kræsinggårdens og Pihlgårdens brand den 31. august 1921 i Lolland-Falsters Stifts-Tidende. Et damplokomobil med tilhørende tærskeværk var årsag til branden.

Holm Rasmussen Holm og hans husstand ved folketællingen i 1921

Ifølge kirkebogen blev Ane Lucie Kathrine Rasmussen Holm født 23.2.1912.

Holm Rasmussen Holm og hans husstand ved folketællingen i 1916

Gårdejer Richard Jørgensen

Gårdejer Richard Jørgensen, Pihlgård. Oldermand i Bogø Bylaug. Bykassen er åbnet til ære for fotografen fra Familie Journalen, 1959.

Gårdejer Richard Jørgensen, oldermand i Bogø Bylaug, blæser i byhornet. Artiklen er fra Familie Journalen, 1959.


Nøgleord: ildebrand, ildsvåde, byhorn, bylav, bylaug, bylag, bykasse, oldermand