Sommerhuse

I foreningens Årsskrift 2020 er der en grundig indføring i sommerhusområdets historie af Henning Bro.


1968

Ejendomsmæglerfirmaet V. Høj Andersen stod for salget af den del af udstykningen, der blev kaldt Bogø Strandbakker.

1974

"384 somerhusgrunde på Bogø er godkendt". Næstved Tidende, 24. januar 1974.


Sommerhusområdet i de tidlige dage. Set fra kostskolens have hen over det område, hvor Paw kom til at ligge. Formentlig fra 1974, da de første spadestik til kostskolens Paw-afdeling blev taget. Landmålerne er i gang på marken.

Billedet er taget af en elev fra kostskolen og fremkaldt i skolens mørkekammer.

Før byggeriet - og to faser efter

Lave målebordsblade 1901-1971. Uden sommerhuse.

Topografisk kort 1953-1976. Indledende fase af byggeriet tilendebragt.

Topografisk kort 1980-2001. Udstykningen afsluttet.

Luftfoto fra 1971 af byggeriets første fase

Mellem Bogø Hovedgade og Fruekildevej er første fase af sommerhusbyggeriet gennemført. Luftfoto: Geoplan, 1971. Dengang kom sommerhusejerne til Bogø enten med færgen fra Stubbekøbing eller over Bogødæmningen fra Møn.

Ved indvielsen i 1943 af Bogødæmningen og det nye færgeleje ved Lindebroen var Grønsundvej blevet ført fra dæmningen til havnen. Det er den linjeføring, som ses på dette foto. I starten af 1978 begyndte arbejdet med konstruktionen af Farødæmningen, og Grønsundvej blev nu ført videre fra Bogø Havn til Farø.