Industri og fabrikation

Topbilledet er et Sylvest Jensen luftfoto fra 1939. Det viser hønseriet på Ålborgvej 29, som siden blev til fabrik.

Bogø Andelsmejeri

Læs Ejler Svans artikel om Bogø Andelsmejeri nedenfor.

Bogø Mejeri fejrer 50-års jubilæum i 1943

Bogø Mejeri, jubilæum 1943. Personerne er: 1. Emma Sørensen. 2. Stine Isaksen. 3. fru mejeribestyrer Hansine Jelva Petersen. 4. mejeribestyrer Frederik Vilhelm Petersen. 5. Ebba Svan. 6. Olga Olsen (revisor). 7. Aksel Ungermann (revisor), gift med nr. 10. 8. Kargaard Svan. 9. Anne Kejs. 10. Margrete Ungermann. 11. Erna Nielsen. 12. Henriette Ungermann. 13. Henny Hansen. 14. Oluf Olsen. 15. Mejeristens svigersøn. 16. Johannes Bille (medhjælper på mejeriet). 17. Gunner Nielsen. 18. datter af mejeribestyrer Petersen. 19. datter af mejeribestyrer Petersen. 20. Nelly Hansen (medhjælper på mejeriet). 21. Marie Sørensen. 22. Sinius Holm Hansen.

23. Elev på mejeriet. 24. Karl Ungermann (gift med nr. 10, Henriette). 25. mejerist Viggø Sørensen. 26. Peder Sørensen (gift med nr. 1, Emma). 27. Martin Kejs. 28. Peder Isaksen. Foto fra Museum Sydøstdanmark.

Bogø Andelsmejeri 1893-1964. Artikel af Ejler Svan

Bragt første gang i Årsskrift 2011 for Bogø Lokalhistoriske Forening.

Bogø Andelsmejeri af Ejler Svan.pdf

Hæder til Bogø Andelsmejeri ved Landbrugsudstillingen i København i 1912

Bogø Andelsmejeri fik ved udstillingen bronzemedalje for smør, jf. omtale i Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 27. marts 1912, (under overskriften "Læsekredsen") og Ringsted Folketidende, samme dato. Linkene fører direkte til de respektive avissider.

Mejeriet var ikke uvant med denne bedømmelse. Også i 1895 var man blevet belønnet med bronze, se Nationaltidende, 24. september 1895.

Det private mejeri

I 2. halvdel af 1800-tallet lå der et privat mejeri på Bogø Hovedgade 93, men det blev i 1899 omdannet til bryggeri under indtryk af konkurrencen fra Bogø Andelsmejeri, der var blevet stiftet i 1892 til trods for indædt modstand fra den private mejeriejer.

Der kommer her en nærmere redegørelse om den bitre strid mellem det private mejeri og kredsen bag det påtænkte andelsmejeri.


Juleøl fra Bogø Bryggeri

Fabrikation af kælke

I 1946 begyndte smedemester Peter Drejer og kontrolassistent Svend Maymann at lave kælke på Bogø. Lolland-Falsters Folketidende, 29. oktober 1946.

Celius pibeværksted på det gamle mejeri

CELIUS-PIBER FRA BOGØ ER SAMLEROBJEKTER

I det gamle Bogø Andelsmejeri på Farøvej 2 blev der i 1964 indrettet en pibefabrik, som i gode perioder beskæftigede op mod 20 mand. Svend Axel Celius hed den dygtige pibemager, der stod bag fabrikkens eftertragtede modeller. Hans piber gik som varmt brød i USA og Tyskland, og de er stadig samlerobjekter. Omkring 1970 overtog Randsborg fabrikken og drev den videre, indtil han lukkede den i 1975-76.

Celius vendte tilbage til Bogø og forsøgte - vistnok med vekslende held - at indblæse fabrikken nyt liv. I slutningen af 1980'erne flyttede han til Fyn. På billedet ses en pibe af Fantasy-serien. Se nærmere om Celius' arbejde som pibemager i Pipedia - a wiki for pipes.


En Celius pibe i Fantasy-serien.

Aptering af både på det gamle mejeri

I 1977 blev det gamle mejeri udvidet en smule og anvendt til bådaptering. Lolland-Falsters Folketidende, 29. november 1977.

Jupiter Værft

Jupiter Værftet startede i 1961 produktionen af både på Bogø. Oliekrisen i begyndelsen af 1970'erne kostede imidlertid værftet dyrt. I 1975 gik det konkurs og blev overtaget af Møns Bank, der ville forsøge at redde arbejdspladser. I 1976 købte Faaborg Yachtværft Jupiter Værftet og forsatte produktionen frem til udgangen af 1978. Herefter blev al produktion flyttet til Faaborg, og Jupiter Værftet blev endeligt lukket.

Værftet var startet i det små. Ejerne Margit og H. Toft Olesen havde påbegyndt en produktion af glasfibervarer og mindre glasfiberbåde under firmanavnet Fiberfix. I 1958-59 indledte de et samarbejde Knud Olsen, og i 1960 var tegningerne klar til den første Jupiter båd. Skroget blev lavet om vinteren i det gamle hønsehus. Ifølge Klaus Baess og Knud Olsen var der hønsefjer alle vegne.

Værftet nåede at producere mere end 400 Jupiter både i hhv. 25, 30, 31, 33 og 40 fod.

Jupiter Plast og Jupiter Composites

I 1982 blev Jupiter stiftet af Hans Gabelgaard og Steffen Steffensen. Firmaet udviklede og producerede kompositmaterialer, først i bådindustrien og derefter i mere end 20 år til vindmølle- og togindustrien.

Jupiter Plast og Jupiter Composites rykkede ind på det tidligere Jupiter Værft på Ålborgvej 29 i 1987. De eksisterende bygninger på 1.600 m2 blev udvidet i rask tempo. I 1990 med en tilbygning på 600 m2, i 1993 med en ny hal på 1.200 m2. I 1997 med køb og ombygning af 2.200 m2 på Bakkedraget 1 og i 2002 med en nybygning på 1.200 m2 på Bakkedraget 5.

I årene 1990-2000 var der i gennemsnit 35 ansatte på Jupiter Plast. Dette tal voksede betydeligt i perioden 2000-2007, hvor der i snit var 156 ansatte i Jupiter Plast / Jupiter Composites.

Efterhånden udviklede firmaet sig til en koncern med afdelinger, datterselskaber og salg i 15 lande verden over. Koncernen havde 600 ansatte, heraf 450 i Danmark og af dem halvdelen på fabrikkerne på Bogø og Sydsjælland. Jupiter Group blev solgt i 2009.

Finanskrisen medførte i 2012, at de nye ejere af Jupiter Group afskedigede 11 funktionærer og cirka 30 timelønnede medarbejdere på Bogø. Togafdelingen blev nedlagt og dermed ophørte al produktion på Ålborgvej og Bakkedraget.

Jupiter Group var den største virksomhed, der nogensinde har været på Bogø. Efter lukningen af produktionen var der tilbage på Bogø kun hovedkontoret på Bakkedraget med administration og udvikling.

I 2016 ophørte også denne aktivitet, idet Jupiter Group flyttede hovedkontoret og de sidste 15 ansatte på Bogø til Køge.

Ucomposites

Ucomposites er førende producent af avancerede specialiserede kompositmaterialer og glasfiberteknologiske produkter. Kernekompetencen er udvikling af højtydende fibre til akustik, termisk brug, letvægt og styrke.

Ved at kombinere en høj kvalitet af råmaterialer med en særlig fiberbehandlingsteknologi kan Ucomposites levere nyudviklede produkter, som udfordrer industristandarderne. Virksomheden producerer desuden specialprodukter udviklet til individuelle behov.

Virksomheden blev grundlagt i 2008 i København med en vision om at blive verdens førende inden for særlige produktkategorier – og være den foretrukne kompositpartner inden for bil / transport og byggeri / byggeri. Virksomheden ligger på Bogø.

I 2008 blev firmaet etableret i Cape Town. Her oparbejdede man glasfiber til bådindustrien. I 2013 rykkede det ind i Jupiters produktionshaller på Ålborgvej. Produktionen er baseret på fraklippet glasfiber, som oparbejdes til nye halvfabrikata, der for eksempel anvendes i bilindustrien.

Det er bilindustrien i blandt andet Tyskland, Frankrig og Italien, som efterspørger produkter fra Ucomposites. Her kan man nemlig bruge glasfiberen til at producere lette og energibesparende komponenter til biler, f.eks. inderskærme, hattehylder og bagagerum.

Ucomposites er historien om, at en virksomhed på Bogø kan have internationalt vingefang. Den har en vækst på 30-50 pct. om året og en eksportandel på 95 pct. Direktør Jakob Tholstrup ser gerne en udvidelse med fabrikker i USA og Sydeuropa.

Ucomposites modtog i oktober 2017 DI Sydsjællands initiativpris.

Rul i teksterne ovenfor og nedenunder

EU-støtte til Ucomposites 2014-16

Ucomposites eco-innovation_-_bringing_recycled_fiber_products_to_market_based_on_composites_waste_-_2014-11-26.pdf

Rul i teksten ovenfor. Den er på fire sider.