Christen Berg

Villa Dana over for Kostskolen. Christen Bergs sommerbolig på Bogø. Det var også her Maren Berg boede, da hun flyttede tilbage til Bogø. Nu er Dana udslusningsbolig for tidligere kostelever under navnet Bogøkollegiet. Foto fra 2018.

Biografiske noter (påbegyndt)

Født fredag den 18. december 1829 i Fjaltring, Lemvig. Død lørdag den 28. november 1891 i København.

Christen Berg startede sin lærergerning i Kolding i 1852 og holdt også aftenskole for håndværkssvende og handelselever. Fra 1861 til 1874 var han førstelærer på Bogø, grundlagde 1866 en navigationsskole og fik henlagt en telegraf- og meteorologi-station til øen. I 1865 gik han ind i politik og blev valgt til Folketinget, hvor han deltog i forhandlingerne om den udvidede Grundlov. Blev hurtigt en af de førende i det grundtvigsk prægede Nationale Venstre og holdt talrige folkemøder rundt om i landet. Et andet middel til at øge den politiske indflydelse var stiftelsen af dagblade, først Kolding Folkeblad (1872) og Frederiksborg Amts Avis (1874), senere en halv snes andre, som har bestået helt frem til vor tid under fællesbetegnelsen De Bergske Blade. Ved spaltningen i 1877 i det moderate og det radikale Venstre blev han leder af sidstnævnte sammen med Hørup. Ved valget i 1879 førte han en heftig kamp mod den moderate fløj, idet det var hans vision kun at have to store politiske partier. Da Estrup regerede, blev Berg eksponent for den såkaldte visnepolitik, hvor Folketinget nægtede at behandle næsten alle regeringens forslag. I 1886 fandt begge grupper sammen i det danske Venstre, men da partiet næste år opgav visnepolitikken, fratrådte Berg som dets formand og som Folketingets formand.

Fra Bergs bisættelse i 1891

Berg var en kendt skikkelse også i de nordiske lande. Derom vidner dette stykke fra Korrespondenten. Landskrona Tidning, 5. december 1891.