Christen Berg

Villa Dana over for Kostskolen. Christen Bergs sommerbolig på Bogø. Det var også her Maren Berg boede, da hun flyttede tilbage til Bogø. Nu er Dana udslusningsbolig for tidligere kostelever under navnet Bogøkollegiet. Foto fra 2018.