Kræsinggård

Kræsinggård i Vestergade 2 er en af de gårde som ved udskiftningen omkr. 1800 fik indlod og kunne forblive på sin oprindelige placering i landsbyen. Den ligger tilbagetrukket fra Vestergade og Bogø Hovedgade.  Nedenfor ses en lille beskrivelse af gården fra 1946.

Beskrivelse fra 1946

Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

På de høje og lave målebordsblade var der endnu en direkte vej mellem Nørrebækgård og Kræsinggård. En stor del af vejen var bevaret endnu i 1954 på US Air Force-luftfotoet herunder.

Kræsinggård før branden

Familien Kræsing foran Kræsinggård, før en brand lagde gården i aske i 1921. Bygningerne var på brandtidspunktet 26 år gamle, altså fra ca. 1895. Hans Jacob Hansen Kræsing, g. m. Marie Nielsen Ålborg, med de tre sønner Marius, Viggo (f. 10. juli 1907) og Sigvald (f. den 15. september 1901). Den sidstnævnte overtog gården efter faderen, og efter Sigvald overtog sønnen Hardy den. Fotografen er en af tidens omrejsende, nemlig Peter Hansen Beck, fotograf i Vejen ca. 1904-1920.

Marie og Jacob Kræsing med en af sønnerne. 

Matrikelkort fra 1899. Ved branden i 1921 brændte ikke blot Kræsinggården på matrikelnummer 13a og Holm Rasmussen Holms Pihlgård på 12a, men også arbejdsmand Laurits Henriksens hus på 84a (Bogø Hovedgade 165).

Reportage fra Kræsinggårdens og Pihlgårds brand den 31. august 1921 i Lolland-Falsters Folketidende. Et damplokomobil med tilhørende tærskeværk var årsag til branden.

Beskrivelse af Kræsinggårdens brand den 31. august 1921 i Lolland-Falsters Stifts-Tidende. Et damplokomobil med tilhørende tærskeværk var årsag til branden.

~~~

Peder Hansen Kræsing (f. 1828), som ses på billedet herunder, fandt i 1864 ti gamle sølvmønter på sin mark. Mønterne var udstedt af forskellige tyske fyrster i det 17. århundrede. Kræsing indleverede mønterne til sognefogeden, der indsendte dem til Møntkabinettet, hvorfra han kunne forvente at få deres fulde metalværdi udbetalt. 

Familien Kræsing i midten af 1950'erne

Familiefoto fra midten af 1950'erne. Elna og Sigvald Kræsing med 9 af deres 10 børn. Det 10. barn, Derly, var ude at sejle fra 1946 til 1968.

På væggen ses til venstre Hugo Grums maleri af Kræsinggård fra 1946. Der er en farvegengivelse af maleriet under menuen med gårdmalerier.

De fire mænd i bagerste række er fra venstre: Ove Kræsing, Hans Kræsing, Helge Bak og Carl Christian Poulsen.

De øvrige er fra venstre Marie Kræsing, gift Poulsen, med sønnen Søren (Poulsen) Kræsing, Ellen Kræsing, Elna Kræsing med datteren Hjørdis, Jakob Kræsing (stående), Sigvald Kræsing med sønnen Hardy, Sølve Kræsing og Margot Kræsing.