Bogø Mølle

Til erstatning for den nyligt nedbrændte mølle opførte mølleejer Erik Christian Dan i 1852 den nuværende mølle. Over møllens nordport står både bygherrens navn og byggeåret, over sydporten kun årstallet. I 1861 blev Erik Dan betroet hvervet som øens første postmester - eller mere korrekt bestyrer af det nyoprettede brevsamlingssted Bogø, der var underlagt postkontoret i Stubbekøbing.

Mølleejer Dan var en foregangsmand i sognet.

Avisomtaler af restaureringen i 1970'erne

Avisomtale af arbejdet med Bogø Mølles restaurering, april 1974. Et lokalt udvalg med fem medlemmer holdt møde med museumsingeniør Anders Jespersen, Nationalmuseets afdeling i Brede. Tuborgfonden skænkede 10.000 kr. til de forestående arbejder, ligesom godsejer C.C. Scavenius, Klintholm, gav tilsagn om at forære det nødvendige tømmer.

Foran møllen ses fra venstre mølleudvalgets formand, lærer Leif Andersen, bygningsrådgiver Steen Kronborg, ingeniør Anders Jespersen, Danske Møllers Venner, borgmester Hother Nielsen og kammerherre C.C. Scavenius, Klintholm.

BOGØ MØLLE FIK 40.000 KOBBERSØM I HATTEN. I 1977 skred spåndækningen af Bogø Mølle frem. 20.000 spåner blev lagt op. Spånerne måler 40 cm i længden og 10 cm i bredden, og hver spån blev fastgjort med to kobbersøm. Avisklip fra 22. maj 1977.

Omtale af Bogø Mølle i "Fredede og bevaringsværdige bygninger"