Nyt på siden

20. oktober 2020

Tørvestakke på Bogø

Ingrid og Ejler Svan i Nørrebæks mose, 1942-43.

18. oktober 2020

Gårdejere som hanekonger

Se billeder fra fastelavnsridningerne på Bogø.

15. oktober 2020

Bogø Hesteassurance

Senere kaldt Hesteforsikringsforeningen for Bogø og Farø. På kildesiderne figurerer nu eksempler fra forhandlingsprotokollerne og forsikringsprotokollerne. Tilsammen giver de et indtryk af hesteholdets udvikling på Bogø.

6. oktober 2020

Lokalhistorisk efterårskalender

Se 2 x gravmindevandring og 2 x "Åbent arkiv" i foreningens kalender for oktober og november.

Vores arrangementer står også nævnt i Bogø Portalens kalender.

5. oktober 2020

Lokalhistorisk Nyhedsbrev

Indeholder efterårsprogrammet og lidt om, hvad der venter i det årsskrift, som er under forberedelse.

10. september 2020

Bogø Fyr, ca. 1925

Fra bogen "Det Kgl. danske fyrvæsen, 1560-1927".

3. september 2020

Men her skete jo intet - 1940-1945

Allan Huglstads bog "Men her skete jo intet" handler mest om Møn, men der er også stof om Bogø. Bl.a. om Charles Kristensen og Knud Sørensens sejlads i 1943 med 12-14 jøder til Sverige. Det foregik i Aage Willum Caspersens båd FALKEN. Besætningen blev i Sverige under resten af krigen, mens FALKEN blev slæbt tilbage til Bogø af RUNA (s. 95).

Også fyrpasser og færgemand Nymand Larsens illegale rute mellem Bogø Fyr og Sortsø bliver nævnt (s. 101). Endvidere omtales familien Arthur Møllers/Müllers flugt fra Pilevang til Limhamn.

Bogen findes i vores litteraturliste.

21. august 2020

Fruen i Lisehuset i Vestergade

Ane Margrete Hansen (Lise), f. Nielsen (1856-1948). Datter af indsidder Niels Kristensen og hustru Else Hansdatter af Skovhuse, Ø. Egesborg sogn.

Find portrættet i stor størrelse ved at gå til siden om Vestergade og rulle nede til nr. 11.

20. august 2020

Tranmosen i Smedestræde

Achton Friis besøgte Bogø i september 1922 under arbejdet på sit store værk om "De danskes øer". Han skrev begejstret om de otte børn som han fik stillet op til fotografering foran Tranmosen og dobbelthuset Smedestræde 21 og 27. Måske er de alle otte børn af karetmager Georg Hans Jensenius Hansen og hustru Klara Marie Erna Vilhelmsen, der boede lige foran Tranmosen i Smedestræde 25. Parret var blevet gift i 1912 og de havde i 1922 netop otte børn, hvis aldre passer meget godt med børnene på billedet. Se mere om billedet.

7. august 2020

Stenfisker losser ral ved dæmningsbyggeri

Fra Nykøbing kom denne stenfisker for at hjælpe med Bogødæmningen.

S/S Russ

6. august 2020

Villa "Russ"

Hvorfor hedder huset på Bogø Hovedgade 28 "Russ"?

31. juli 2020

Foto fra haven på "Nørrebæk", juli 1954.

28. juli 2020

Andelsmejeriet i 1910'erne

Et herligt præsentationsfoto af den nye mejeribestyrerfamilie på et postkort fra begyndelsen af 1910'erne.


16. juli 2020

Navnesten på Elos gård på Vesterskovvej

Da branddirektøren fra Stege var på besøg på den nyudflyttede gård i 1808, noterede han i protokollen at den blev kaldt Schouagergaarden - altså Skovagergården. Se på gårdens side hvem der gemmer sig bag initialerne.

Vi hører gerne om flere navnesten på Bogø. F.eks. er en rund navnesten nedlagt i brolægningen på Stæhrgården.

3. juli 2020

Et absurd folkesagn om ølbrygning på Bogø

Som regel siger man at det absurde teater teater opstod i 1950'erne, men det havde de folkelige fortællere nu fundet ud af langt tidligere.


28. juni 2020

Bogø Sogns folketal opdateret til 2020


Allerede forventningen om Farøbroerne var nok til at få befolkningstallet til at stige igen. Det ses af tallet for 1981.


27. juni 2020

En artikel i den lette genre - bragt i 1920'erne i Politikens tillæg "Dame Tidende".


22. juni 2020

Årsskrift 2014 er kommet på museum

Scanningen af gamle årsskrifter er fuldendt. Otte årgange, 2010-2017, kan læses eller downloades på nettet ganske gratis.

· Ulla Nielsen: Egnsretter.

· Ejler Svan: Grønsundvej.

· Christian Bille: Peter Bille.

· Christian Bille og Mia Gerdrup: Peter Billes brev – hvem er hvem?

21. juni 2020

Årsskrift 2013 er nu på nettet

· Jørgen Damsbo: Det stod i avisen.

· Lars Seerup: Bogø Menighedsråd 1903-2013.

· Mia Gerdrup: Karmærker – især på Bogø.

· Mia Gerdrup: Christian Billes fotosamling.

Læs det eller download det.

21. juni 2020

Skomager Frederik Schmidt

Et familiealbum med udløbere fra familiens hjem i bl.a. Bogø Hovedgade 58 og 76. Her er familien samlet til Anna og Frederik Schmidts diamantbryllup i 1942. Der er kommet mange tilføjelser til albummet i det sidste halve år.


4. juni 2020

Flaskeposten fra Navigationsskolen

Nu kan man læse alle 11 dele af flaskeposten fra Navigationsskolens tårn i original. Den stammer fra byggeriet af den nye hovedbygning i efteråret 1884 og blev fundet i 2011.

Miniaturegengivelsen ved dette opslag er første side af et brev fra en anonym håndværker. Følg linket og læs det og de andre breve i stor størrelse. De kan også downloades.

Den gamle hovedbygning fra 1866-67 blev revet ned for at give plads til den nye, der blev indviet i januar 1885.

31. maj 2020

Gensyn med Årsskrift 2010.

Her kommer endnu et af foreningens årsskrifter. Se bl.a.

· Christian Bille: Hvad en ålestanger mener at kunne huske.

· Kong Christian 10.s besøg på Bogø i 1929.

· Lars Seerup: Fru Johnsons gave til Bogø.

· Ejler Svan: Hulehøj i Bogø Østerskov.

11. maj 2020

Anna og Christian Wad med lærerne engang mellem 1916 og 1920.


26. april 2020

Videopodcast om Bogø Mølles historie

300 års møllehistorie på et kvarter - fortalt af Svend Aage Christensen

20. marts 2020

Så tæt lå de gamle gårde før udskiftningen

Nyfremstillet kort med placeringen og de gamle gårdnumre.


8. marts 2020

Jordens vurdering i 1809 forklaret

Klik her og få forklaringen på alle de blå tal og mærkeligt formede små jordstykker på matrikelkortet over Bogø fra 1809.

Det var en ret ny skala der var taget i brug. Den gik fra 24 for den bedste jord og ned til 4 for de vådeste engstykker. De fleste gode marker på Bogø fik vurderingen 16 eller 18.

Da udskiftningen på Bogø blev planlagt i 1795 brugte man en anden skala hvor 8 var den bedste jord, og så gik det den anden vej sådan at 16 var udtryk for en jord der kun var halvt så frugtbar. Denne skala har vi beskrevet et andet sted hvor det handler om udskiftningens praktiske gennemførelse.

6. marts 2020

C.Th. Zahle ferierede på Badehotellet

I sommeren 1905 tilbragte folketingsmand, vordende konseilspræsident Zahle fire ugers ferie på Bogø. Se hans bemærkning herom i hotellets gæstebog.


10. januar 2020

Isbåde ved Skåningebro

Et kvarters video.

8. januar 2020

Se Bogø Mølle dreje rundt i 1938

Der findes ikke mange filmstumper, hvor både møllevinger og vindrose drejer rundt, men her er en af dem.


15. december 2019

Dødeligheden blandt de 0-9 årige

Mia Gerdrup har indtastet oplysninger om, hvor mange børn, der døde på Bogø i årene 1850-1899, og hvad de døde af. Vi har sammenlignet med de landsdækkende gennemsnit i et par diagrammer.

16. november 2019

Præstens klage over nytårsuroligheder 1826

Pastor Rafn klagede i 1826 over matrosernes nytårsskyderi. Også fastelavnsskikkene fordømte han.

13. oktober 2019

Post, telegraf og telefon på Bogø fra 1861

En tidslinje med nogle træk af kommunikationsmidlernes udvikling i perioden 1861-2004.

I foreningens Årsskrift 2019 er der en artikel om landpostbudene på Bogø.

12. oktober 2019

Ringspil på Navigationsskolen i 1884

Dette interessante billede af syv elever - alle fra Dragør - udmærker sig ved sin ælde og ved at vise en anden side af livet end de kendte eksamensfotos.

20. september 2019

Ny bog om Bogøs historie

På lokalrådets opfordring har den lokalhistoriske forening udgivet en jubilæumsbog med titlen ”Da Bogø blev moderne – 1769-2019”. Den er på 140 sider og blev præsenteret i Skovpavillonen på selve jubilæumsdagen den 20. september 2019 af forfatteren, Svend Aage Christensen. Bogen vil blive husstandsomdelt på Bogø ved Lokalrådets foranstaltning.

Se indholdet her.

Læs også om løskøbelsesjubilæerne i 1944 og 1969.


5. september 2019

Bogø bylov af 1783 og dyrkningsfællesskabet

Kortet viser en dansk landsby før udskiftningen med de enkelte gårdes mange smalle agerstriber, fordelt på landsbyens tre hovedmarker. Undertiden kunne det være svært for karle og drenge at finde deres husbonds agre i dette virvar.

18. juli 2019

Undervisningen på Bogø Skole

Førstelærer Niels Petersen skrev i 1893 en udmærket artikel om undervisningens udvikling.

Vi har udskrevet det hele, så det er let at læse.

4. juni 2019

Ærkebiskop Hans Svane fik Bogø i pant

Fra 1659 til 1661 gav kongen Hans Svane Bogø i pant. Se nærmere på BOGØS HISTORIE.


10. april 2019

Auktionen over krongodset og Bogøs løskøb

I denne form blev det første gang bekendtgjort, at kongen ville sælge krongodset på bl.a. Møn og Bogø: "Placat angaaende Auctions Holdelse over endeel forbeholden Kongelig Jorde-Gods, Kirker og Tiender paa Möen, med derunder begreben Nyeords Øe, item paa Baagöe, Masnedöe, Fauröe, Færöe [dvs. Tærø] og Langöe, ...". Udstedt af Rentekammeret, den 4. april 1769.

18. januar 2019

Så blev der fundet et billede af det lave tårn

Vi har savnet et billede af, hvordan Bogø Kirke så ud, før tårnet i 1868 blev forhøjet med 10 alen, godt 6 meter. Nu er det fundet i Det Kgl. Biblioteks billedsamling.

Forsamlingshuset 1956

17. januar 2019

Hundredevis af nye afdansningsfotos

102 fra 1956. Vi har fået en samling billeder fra fotograf Erhardt Christiansens arkiv. De er scannet fra negativer i Præstø Lokalhistoriske Arkiv. Omfattet af de nyfremkomne fotografier er årene 1956-1957-1958-1959. Det sidste år desværre i dårlig kvalitet.

18. november 2018

Bogø Navigationsskole blev oprettet i 1866

Her ses den på et foto fra engang mellem 1867 og 1884.