24. Tartalom és tárgymutató

Szerkesztés alatt!

Kedves tanuló! Ne ijedj meg a tárgyszavak között előforduló "rettenetes" nyelvtani kifejezésektől. A webhelyet folyamatosan tanároknak szóló anyagokkal is kiegészítem, de gondosan jelzem, hogy ezek a részek nem nektek szólnak. Ám a tárgyszavak bősége azt is lehetővé teszi, hogy biztosan bármit megtalálj, amit keresel. Ha úgy gondolod, hiányzik egy tárgyszó, légy szíves, azonnal jelezd.

 ÉszrevételTanfolyamvázlat

Ingyenes oktatóprogram letöltése

Eszperantó feladatok

Eszperantó írásbeli feladatok

Magyar tárgyszavak ABC-rendben (Eszperantó tárgyszavak ABC rendben )

abszolút fokozás
abszolút felsőfok
abszolút középfok

alap, alapjai (fordítástechnikám alapjai)
alapfogalmak
1. eszperantó alapfogalmak a II. leckétől
2. általános nyelvtani alapfogalmak
alanyeset, alany (!)
alapfok
állandó tárgyú igék
állítmánynév
anekdoták
anyagok
aposztróf
arány
audió eszperantó lecke
aŭ végződésű szavak
azonosító állapothatározó
beálló
befejező aspektus
befejezett
1. befejezett igenevek
2. befejezett aspektusú ige
betűkészlet
birtoklás
birtokviszony
bizonytalan
1. határozatlan kijelölés
2. határozatlan tabellaszók
blogok eszperantó nyelven
cselekvő
1. melléknévi igenév
2. cselekvő ige
dátum
egyidejűség (folyamatos igenevek)
ejtés, kiejtés
előidejűség (beálló igenevek)
elöljáró, elöljárószavak, elöljárószó elöljárószók
elválasztás
ékezet (kalapos betűk)
feladat, feladatok
felsorolószámnév (62)
fogalmazás, fogalmazási, irányított fogalmazás
fokozás
folyamatos
1. folyamatos igenevek
2. igei aspektus
fonetika
fordítás, fordítása
főnév, főnevek
gyakori igék
gyakori szavak
gyakorló, gyakorlás, gyakorlat
hanganyagok
határozatlan
1. határozatlan kijelölés
2. határozatlan tabellaszók
határozószók, határozószavak
honlapok, kapcsolódó honlapok
igék, fontos (gyakori) igék
irányított fogalmazás
írásbeli feladatok
jegyzet (tanári jegyzetek)
1. modális segédigék
2. visszaható szerkezetek
3. suplemento
4. állítmánynév, segédige
5. feltételes múlt idő
6. névszói tabellaszók
7. antaŭpagi, aboni
8. abszolút fokozás
kalapos betűk
kapcsolódó honlapok
kép (beszéd képről)
kérdőszavak, kérdőszó
kiejtés
kopula
korrepetálás (bemutatkozás)
kötőszók
különítő határozók
1. anstataŭ
2. krom
3. sen
labor
lakás (szóbelihez)
legfontosabb szavak: leggyakrabban használt szavak
leggyakoribb szavak, leggyakrabban használt szavak
letöltés (oktatóprogram)
levél, levélírás (irányított fogalmazás)
magántanár (bemutatkozás)
melléknév, melléknevek
melléknévi igenév
mintafeladatok
modális segédigék
1. voli
2. povi
3. devi-bezoni
4. rajti
mondat, mondatok (mondatfordítási feladatok)
mondatszerkezet
műveltető ige 27, 904
névmások
tabellaszói névmások (kérdő, vonatkozó, mutató, határozatlan, általános, tagadó)
nyelvvizsga információk
oktatás (bemutatkozás)
oktató (bemutatkozás)
oktatóprogram
olvasmányok
onta (melléknévi igenév)
ota (melléknévi igenév)
önéletrajz
összetett igeragozás pontosítani
összetett állítmány
program (oktatóprogram)
rövid szavak
segédige
1. kopula
2. modális segédigék
szakirodalom eszperantó nyelven (könyvek, folyóiratok cikkek tematikusan rendezett listája)
számnevek
szavak
szenvedő szerkezet pontosítani
szóbeli feladatok
szók
1. határozószók
2. névszók
főnév, melléknév
személyes névmások
birtokos névmások
tabellaszói névmások
(kérdő, vonatkozó, mutató, határozatlan, általános, tagadó)
számnevek
szövegek
szövegértés
tabella, tabellaszavak, tabellaszók
táblázatok
tanári jegyzetek
1. modális segédigék
2. visszaható szerkezetek
3. suplemento
4. állítmánynév, segédige
5. feltételes múlt idő
6. névszói tabellaszók
7. antaŭpagi, aboni
8. abszolút fokozás
tanfolyamvázlat
tanulóprogram
tárgyeset, tárgyrag
tematikus szótár
tippek, ötletek
1. szótárazáshoz
2. fordításhoz
3. szótanuláshoz
többes szám
túlzófok (fokozás "leges leg-")
vicc, viccek
vizsgafeladatok
írásbeli
szóbeli


Eszperantó tárgyszavak ABC rendben


acx
adi
ado
ajn
ajna
ajxo
al (elöljáró)
al- (igekötő)
alia
alies
alinome
ama
ambaux
ano
anstataux (!)
anta (igenevek)
antaux (elöljáró) (!)
antaux- (igekötő, előképző)
antaux ol (!)
ankoraux
ankaux
anstataux
anstataux ke
aparteni
apenaux
apud
aro
aspekti (!)
ata (igenevek)
aux
aux végű szavak
bezoni
bo-
bonvenigi
bonveni
certa
ci
cxar
cxar (!)
cxe (elöljáró) (!)
cxe- (igekötő, előképző)
cxef-
cxesi
cxi
cxia
cxial
cxiam
cxie, cxien
cxiel
cxio
cxirkaux (!)
cxiu
cxu és cxu ne
cxu ... cxu (kettős kötőszó)
da
de (!)
de (elöljárókombinációk)
devi -deva
dis dik-
disde
do
domagxe
dum
duon
ebla, eble (!)
eco, eca
ecx
ecx se
edzino (!)
eg (utóképző)
ejo
el
el (elöljárókombinációk)
ek-
ekde (!)
eks-
ekster
ema
en (!)
enda (!)
ero
eska
esti
estro
et
fare de
fari
farti
fi-
fin-inta (melléknévi igenév)
ita (melléknévi igenév)

je dátumban 48

numero 48

onta (melléknévi igenév)
ota (melléknévi igenév)

suplemento
Kérdés, észrevétel

Aloldalak (1): Tankönyvek hibajegyzéke
Comments