Landbrug

Høstlandskab af Dankvart Dreyer, 1849. Det kunne have været Bogø, men er dog Fyn. Statens Museum for Kunst.

Husdyrhold

Husdyrhold på Bogø 1893-2015

Bogøs landmænd var andelshavere i Masnedsund Andelssvineslagteri, der blev oprettet i 1889.


Mejeriet havde man lokalt, fra 1893 i form af Bogø Andelsmejeri.

Sukkerroedyrkning

Industrialiseringen indvarslede en omlægning af landbruget, som især begyndte at blive mærkbar hen mod slutningen af 1800-tallet. Et af de meget synlige udslag var dyrkningen af sukkerroer til industriel forarbejdning. For Bogøs vedkommende skete det på sukkerfabrikken i Stege, som blev indviet i 1884. Transporten til Stege skete på pramme, der blev trukket af sukkerfabrikkens små dampere. Afskibningen til Stege skete fra de broer, der lå tættest på produktionsstederne; i høj grad fra Skåningebro, men også fra Lindebro og broen ved Fruekilde. Produktionens størrelse fremgår i nogle år af bevarede landbrugsstatistikker, mens man i andre år kan få et fingerpeg gennem havneprotokollerne, hvor der blev ført regnskab med mængden af udskibede roer.

Tusindvis af læs med sukkerroer på fjællevogne blev i gamle dage transporteret hen over Bogø på denne måde. Desværre har vi ikke selv nogen helt gode billeder af den trafik. Derfor griber vi med kyshånd denne mulighed for at dele et billede fra Nakskov Lokalhistoriske Arkiv af en transport fra Sæbyholm til Nakskov Sukkerfabrik.

Man kan forestille sig, hvad der skete, når sådan et læs fik for meget fart på ned ad bakken til Skåningebro.

Dræning

Omkring 1860 begyndte man på enkelte steder i landet at dræne vandlidende jorder. Resultatet må have været gunstigt, for allerede i 1878 var ca. en femtedel af markerne på øerne drænet.

Landbrugets mekanisering

En avisannonce rummer et af beviserne for, at der har været damplokomobiler på Bogø. Et damplokomobil af det engelske mærke Marshall blev i 1918 averteret til salg på Bogø af Jens P. Larsen, "Tjørnevang". Foruden damplokomobilet blev en halmpresser fra Holbæk Maskinfabrik og et tærskeværk fra Nordsteens fabrik i Hillerød udbudt til salg. Lolland-Falsters Folketidende, 29. januar 1918. Se selv avissiden direkte på dette permalink.

Omkring 1870 begynder der at dukke annoncer op i aviserne for damptærskning. Af Stubbekøbing skibsliste kan man i øvrigt se, at tærskeværker og lokomobiler blev losset i Stubbekøbing i 1880.


Nedenfor billeder af Marshall lokomobiler.

Fra Marshall-samlingen på Il Museo della Macchina a Vapore di Risi Franco i Italien, San Giovanni in Persiceto.

Fra Grace's Guide to British Industrial History.

Med maskinernes komme blev det tidligere selvforsynende samfund afhængigt af kulimport, selv om man i en snæver vending godt kunne varme lokomobilet op med brænde. Her en annonce for kul med særlig høj brændværdi til lokomobiler. Frederiksborg Amts Avis, 6. august 1896

Nyt tærskeværk til øen

Møns Dagblad kunne den 24. december 1946 berette, at Tærskeselskabet Bogø skulle have nyt tærskeværk fra Asnæs Maskinfabrik.

Notater i en Bogø-landmands kalender fra 1958

Hans Christian Larsen, f. 1911, drev "Tjørnevang", en lille ejendom på Tjørnedalsvej 10. Han var søn af ølhandler Jens Peter Larsen. Anne Damsbo har udskrevet en række af Hans Christian Larsens notater i hans erindrings- og noteringsbog for 1958. De giver et indtryk af de vigtigste gøremål i livet på en gård på Bogø og udgør for så vidt en pendant til Rasmus Stæhrs meget ældre kalenderindførsler fra Farø. Også mølleren på Bogø var i øvrigt i en årrække en flittig kalenderskriver om stort og småt i livet på Bogø. (Møllerens kalendernotater opbevares i Bogø Lokalhistoriske Arkiv. Jørgen Damsbo har udskrevet udvalgte dele af dem).

Ud over de daterede notater nedenfor bemærker Anne Damsbo, at Larsen også har noteret, hvornår han har fået løbet sin køer, og hvornår de har kælvet. Alle hans køer har navne: #20 Naps, #21 Sorte Per, #19 Mette, #11 Blondie, #22 Gullaks, #10 Svart, #23 Bitten og #24 Blissi.

31. januar: Dilettant Jagtforeningen

1. februar: Kørt kulisser fra dilettant

17. februar: Fastelavn

27. februar: Biografen brændt

1. marts: Stanget ål på isen

4. marts: Kommunevalg

15. marts: Indvielse af Bogø Hjemmeværnsgård

12. maj: Sendt de første rejer

20. maj: Sat køer på græs

3. juni: På blus (AD: stange ål)

7. juni: Overtaget ejendommen

13. juni: Færdig med roerne 1. gang (AD: færdig med at luge roer)

29. juni: Fugleskydning på Bogø

6. juli: Fugleskydning Sortsø

17. august: Afmejet

6. september: Indhøstet 562 neg

7. september: Udtærsket

29. november: Færdig med at tage roer op

11. december: Leveret de sidste sukkerroer

"Tjørnevang", Tjørnedalsvej 10. 1949. Måske er det Hans Christian Larsen og hans kone Martha, der står ved indkørslen til gårdspladsen og kigger på fotoflyet.

Hans Christian Larsens notater for februar måned 1958 i Erindrings- og Noteringsbog for landmænd. Det fremgår, at det store arbejde i februar måned var vedligeholdelse af ruserne. Ligesom Rasmus Stæhrs og møllerens kalendere rummer også Larsens kalender daglige notater om vejret.

Masnedsund Andelssvineslagteri

Der køres is til Masnedsund Andelssvineslagteri. Fotografiet er fra Vordingborg Lokalhistoriske Arkiv, der daterer billedet til perioden 1895-1905. Landmændene fra Bogø og Møn var andelshavere. Fra Bogø skete transporterne med slagtekvæg fra skib. I begyndelsen sejlede den lokale skipper Rasmus Christiansen hver uge slagtesvin til Masnedsund. Senere overtog slagteriets egne fartøjer transporten. Først dampskibet "Særimner", senere "Galten".

S/S Særimner. Masnedsund Andelssvineslagteris dampskib, som besørgede transporten af slagtedyr til slagteriet. Museet for Søfart.