Historiske kort på nettet

Geodatastyrelsens Historiske kort på nettet

Bliv ledt videre til websiden Historiske kort på nettet, hvor der findes matrikelkort, sogne- og herredskort, søkort og hartkornsprotokoller, samt et rytterdistriktkort fra 1772 over Farø, som var en del af Vordingborg Rytterdistrikt.

Og en ny version: Historiske kort

I slutningen af 2021 lancerede Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering en ny og opdateret version af de historiske kort. I det digitale arkiv findes ca. 100.000 skannede kort over både nuværende og tidligere danske områder samt enkelte andre historiske kort. Kortene går fra 1600-tallet og op til ca. år 2000. Hertil kommer ca. 100.000 digitaliserede flyfotos primært over Grønland og Danmark fra årene 1930-1957. Kortene er generelt af høj kvalitet og mange er faktisk de rene kunstværker. Kortene kan nemt vises på skærmen og downloades. Kræver foreløbig PC eller Mac.

Farø i Vordingborg Rytterdistrikt, 1772

Farø som en del af Vordingborg Rytterdistrikt i 1772. Kortet er tegnet af Christian Conrad Gercken, c. 1734-1805, ingeniør og landmåler. Ud over de topografiske data rummer kortets titelfelt den oplysning, at Farø i verdslig henseende i 1772 var en del af Vordingborg Sogn i Bårse herred, mens Farø gejstligt set på dette tidspunkt havde en besynderlig dobbeltstilling, hvor den kirkelige betjening af Farø siden 1754 foregik i Bogø Sogn, mens der samtidig frem til 1805 betaltes præstetiende i Vordingborg. Kortet viser situationen på Farø før udskiftningen. Der er to hovedmarker, som er inddelt i et større antal agre, og hver af disse er igen opdelt i lange, smalle strimler, såkaldte åse.

Ved auktionen over krongodset i 1769 løskøbte de to bønder Farø fra kronen for 994 rigsdaler og 21 skilling.

Skemaer over Bogøs verdslige og gejstlige administrationshistorie findes her.