Aage Willum Caspersen

Aage Willum Caspersen, f. 15. juli 1898, d. 20. december 1977. Gift i 1922 med Ragnhild, f. Korsholm, 1. juni 1899, d. 9. oktober 1989. Fra Navigatørernes Bog. Den danske Handelsflådes Befalingsmænd. København 1938. Caspersen etablerede senere  et rederi med SVANEN og FALKEN. Svanen forliste i Storebælt den 9. marts 1945, se nedenfor.

Charles Kristensen og Knud Sørensen sejlede i 1943 med 12-14 jøder til Sverige. Det foregik i Aage Willum Caspersens båd FALKEN. Besætningen blev i Sverige under resten af krigen, mens FALKEN blev slæbt tilbage til Bogø af RUNA (Allan Huglstads bog "Men her skete jo intet", s. 95).

Aage Willum Caspersen i midten på et udsnit af et elev- og lærerfoto fra Bogø Navigationsskole, formentlig i sommeren 1921. 

Foto: P.P. Adrian, Stubbekøbing.

Ragnhild og Aage som forlovede

Det forlovede par Ragnhild Korsholm og Aage Willum Caspersen i 1921. De er på udflugt til Mallings Bro på Sjælland, lige øst for den nuværende Farøbro. Blandt navigationseleverne var traktørstedet ved Mallings Bro et yndet udflugtsmål. Samme år, 1921, tog Aage eksamen fra Navigationsskolen, og året efter blev de to gift.

Caspersen i land

Efter at være gået i land blev Aage Caspersen reder og brændselshandler. Hans virksomhed som brændselshandler er første gang registreret i pressen i maj 1940. Han leverede bl.a. generatorbrænde til elektricitetsværket og amtsfærgen under krigen, og han havde en tørvemose. Han var medlem af sognerådet 1947-48 og formand for Bogø Sejlforening.

Villa "Søglimt", her med altan. Blev opført af kaptajn, skibsreder og brændselshandler Aage Willum Caspersen. Han byggede joller i et skur i haven.

Arbejderne i brændselshandler Caspersens mose holdt tørvefest i Skovpavillonen i 1946. Lolland-Falsters Folketidende, 7. september 1946.

Motorgaleasen Svanens forlis i 1945

Galeasen Svanen af Bogø forliste den 9. marts 1945 i Storebælt, ud for Lohals. Den var på 43 registertons. Fra Dansk Søulykkestatistik 1945. Der havde tidligere været uheld ved Svanen. I november 1944 grundstødte den således vest for Masnedø, men blev bragt flot af Bogø-færgen Inger.


Galeasen Svanens besætning bestod af skipper Jens Christian Jensen, Bogø, dennes hustru og en jungmand. Aage Caspersen rejste straks til Lohals og har formentlig overværet søforklaringen i Rudkøbing den 13. marts 1945.

Den 8. juni 1945 kunne Lolland-Falsters Stifts-Tidende meddele, at Svanen var blevet bjerget og taget på bedding i Stubbekøbing for en hovedrestaurering.