Sogneråd

Liste over sognerådsformænd (ufuldstændig)

18xx: gårdejer Hans Thomsen

1890: navigationslærer Ole Mathiasen

18xx: P. Mathiesen

1902-1917: førstelærer Peder Lydik

1917-1935: førstelærer A.P. Andersen

1935-1959: gårdejer, ritmester Arnold Andersen

1960-69: gårdejer Karl Jakobsen

Sogneforstanderskaber og sogneråd, 1841-1894


Sogneforstanderskaberne blev oprettet i 1841; sognerådene i 1868.

Den scannede, ubearbejdede valgprotokol for årene 1841-1894 findes i kildeafdelingen.

Sognerådsvalg 1897

Sognerådsvalg på Bogø den 17. november 1897.

Valgt blev

Gdr. Mathias Sørensen, Farø, med 24 stemmer;

Gdr. Mads Peter Sørensen med 23 stemmer;

Gdr. Jakob Andersen med 23 stemmer (genvalgt);

Gdr. Niels Piil med 17 stemmer.


Derefter havde

Gdr. Kr. Bille 10 stemmer;

Parcellist Espen Jakobsen 6 stemmer;

Gdr. H. Aalborg 3 stemmer;

Gdr. Chr. Andersen 2 stemmer;

Gdr. Joh. Hansen 1 stemme.


Stubbekøbing Avis, 19. november 1897

Sognerådet 1925 og 1929

Marts 1925. Til formand for det nye sogneråd valgtes enstemmigt lærer A.P. Andersen. Til skolekommissionen genvalgtes gdr. J.P. Nielsen, gdr. Theodor Hansen, mejeribestyrer Petersen og gdr. Chr. Nielsen.

Til vejudvalget valgtes Thomas P. Thomsen og Valdemar Hansen. Til fattigudvalget Chr. Vilhelmsen og Jacob Petersen.

Som tilsynsførende af skibsbygninger og medlem af sygekassenævnet: kaptajn Tannebæk.

Herunder Bogø Sogneråd som det fremgik af kommunevalget i 1925.

På side 126 til højre ses resultaterne af kommunevalget i marts 1929 og Folketingsvalget i april 1929.

Kilde: Danmarks kommunale Forvaltning 1925-28 med supplement for 1929.

Sognerådene i Kommunal Årbog, 1936ff.

Anvendte forkortelser i Kommunal Årbog.

1936

Stemmefordeling ved kommunalvalget i 1933: R 17,11%; S 14,43%; V 68,46%. Arnold Andersen afløste A.P. Andersen som formand 1. april 1935.

1937

1938

Sogneråd 1938-1943. Stemmefordeling ved kommunalvalget i 1937: S 22,74%, R 19,21%, V 58,06%

1940

1941

1942

1943

1944

Nyt sogneråd, 1944-46

1945

1946

1947

Nyt sogneråd, 1947-1950

1948

1949


1950


1951

Nyt sogneråd, 1951-54

1952

1953

1954

1955

Nyt sogneråd, 1955-58

1956

1957

1958

1959

Nyt sogneråd, 1959-62

1960

1961

1961 mangler
1962

1963

Nyt sogneråd, 1963-66

1964


1965


1968


1969

Bogøs sidste sogneråd. Sammenlægningen til Møn Kommune sker pr. 1. april 1968.

1982:1


1982:2

Bogø er repræsenteret ved kostskoleforstander Torben F. Jørgensen. I havneudvalget for Bogø Havn sidder dykker Jensenius Hansen og billettør Peter Andreasen, begge sømænd.

Møn Kommunalbestyrelse

Den første kommunalbestyrelse i den nyoprettede Møn Kommune. Kostskoleforstander Torben Jørgensen var valgt fra Bogø.

Kommunalbestyrelsen for Møn Kommune (Møn Byråd), 1997. Fra Bogø ses Hertha Damkjær og Marianne Engers (siddende nr. 3 og 4 fra venstre) samt Benny Knudsen (stående, nr. 2 fra højre). Bag Hertha Damkjær står borgmester Verner Rasmussen.

Annoncering af møder i 1890

Bekendtgørelse af Bogø Sogneråd ved formanden O. Mathiasen, der var navigationslærer. Skatteligningslisten og budgetoverslaget lå til gennemsyn hos tømrer P. Hansen.

Stubbekøbing Avis, 3. januar 1890.

Orienteringsmøde i 1905

Bogø Sogneråd holdt orienteringsmøde i starten af 1905.

Lolland-Falsters Folketidende, 5. januar 1905.

Valgresultat ved sognerådsvalget i 1913

  • Venstre 49

  • Sygekasselisten 122

  • Hmd. 20

  • Landbol. mod gadebelysning 76

  • Kvindelisten 24

Listernes navne og tallene er fra Danmarks Statistiks oversigt.

Sognerådets konstituering i 1946

Klik på klippet for at se det større

Bogø Sogneråd 1946

Til formand genvalgtes ritmester, gårdejer Arnold Andersen, til næstformand valgtes skovfoged Johannes Ladefoged.

Lolland-Falsters Folketidende, 30. marts 1946.

Sognerådets konstituering i 1954

Klik på udklippet for at se det i stor størrelse.

Bogø Sogneråd 1954

Til formand genvalgtes ritmester, gårdejer Arnold Andersen, til næstformand Arne Skaaning. Blandt de øvrige medlemmer var postbud Larsen, skibsfører Christian Nielsen, mejeribestyrer Sørensen, parcellist Peter Sørensen, gårdejer Georg Riise, gårdejer Søren Møller, Niels Andreasen, uddeler Niels Jensen, bankbestyrer Oluf Olsen, snedkermester Hjalmar Albrecht, gårdejer Carl Thomsen, gårdejer Carl Bille og sparekassedirektør A.P. Andersen.

Lolland-Falsters Folketidende, 25. marts 1954.

Klik på avisudklippet for at se det i stor størrelse.

Sognerådet i 1957

I 1957 overrakte fru Johnsons familie et maleri af hende til Bogø Sogneråd. Maleriet hænger i Bogø Forsamlingshus. Det er sognerådsformand Arnold Andersen, der holder maleriet. Personkredsen på billedet omfatter sognerådsmedlemmer, ægtefæller og repræsentanter for fru Johnsons familie.

Valgprotokoller for sognerådsvalg på Bogø 1841-1937

Skærmbillede fra Rigsarkivets database Daisy.