Birkagergård

Før udskiftningen var gården nr. 9 inde i landsbyen. Ved udflytningen til matrikel 28 blev den kaldt Bierregård

Fruekildevej 17, matrikel 28a. Som helgård matrikel 28 på ca. 50 tdr. land. Efter opdelingen i 28a og 28b ca. det halve. Opdelingen skete i 1884, da den daværende ejer af helgården, Anders Jørgensen, tilskødede sin søn Christian Andersen halvdelen af gården. Christians gård fik matrikel nr. 28b og blev til Østerskovgård. Den anden søn, Hans Jørgen Andersen, fik tilskødet matrikel 28a, der altså blev kaldt Birkagergård. I 1920 overtog dennes søn Arnold Andersen Birkagergård. Anders Jørgensen stod ved folketællingen i 1860 opført som sognefoged.

Udateret foto

Luftfoto 1939

Der spejdes efter flyveren fra havedøren. Et Sylvest Jensen-luftfoto fra 1939 fra Det Kongelige Biblioteks DANMARK SET FRA LUFTEN.

Luftfoto 1952

På dette Sylvest Jensen luftfoto af Birkagergård fra 1952 kan man tydeligt se, at den vestlige del af stuehusets tag er blevet udskiftet efter en brand i 1950.

Kaj Larsens noter om Birkagergård

Fruekildevej nr. 17, # 28a

hjst. “Birkagergård på 25 tdr. land overtages af Anders Jørgensens søn:

1890-64: 061855 Hans Jørgen Andersen, gm

g. 1884 m. 170856 Ane Andersen, f. Farø

På aftægt: 071822 Anders Jørgensen

g. m. 100822 Ane Kistine Hansdatter, f. #6

1901-43: samme

1906-5/7: samme

Overtaget 1/4 1920 af søn:

031886 Arnold Andersen, ritmester, sognerådsformand, sognefoged

g. m. Elisabeth Jacobsen Keis

051855 Anders Jacobsen Keis f # 25a

børn:

1920 Hans Benny

17. april 1925 Anders Erling, d. 18. juli 1972.

Overtaget af sønnen Anders Erling Andersen

g. m. Ruth Svan, f. 25. juni 1926, d. 3. oktober 2014.

1895 Frederik Hansen, styrm.

080900 1307 Inger Svan

Anders Erling Andersen solgte gården og tog lærereksamen.

Beskrivelse fra 1946

Ritmester Arnold Andersen havde overtaget Birkagergård i 1920. Han var sognerådsformand, sognefoged, formand for elektricitetsværket, børneværnsudvalget, socialudvalget, skolekommissionen og sygeplejeforeningen.

Beskrivelsen stammer fra: Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, redaktion Kjeld G. Spilcker, Dana, 1946.

Skråfoto 2017

Østerskovgård øverst, Birkagergård nederst. Skråfoto fra Kortforsyningen, 3. april 2017. Hentet 11. november 2018. I 1884 blev den oprindelige helgård opdelt mellem to brødre. Broderskabet må antages at være baggrunden for gårdenes tætte placering på hinanden.

Den oprindelige helgård, matrikel 28, var på 692.180 kvadratalen, dvs. knap 50 tdr. land. Stege Branddirektorats notater om brandforsikringen findes i diverse protokoller på ArkivalierOnline, bl.a. her og her. Det fremgår, at det meste af gården brændte i 1875 og stod genopført i 1877 - med en nøje specifikation af de nyopførte bygninger og deres forsikringssum.

Stege Branddirektorat. Forsikringsprotokol. A: Sognene Bogø med Farø, Borre og Damsholte, 1858-1878 (digital side 8 ud af 365 sider).

Forsikring nr. 9 for helgården på matrikel 28, ejet af Anders Jørgensen. Ca. 50 tdr. land. De første indførsler er fra 1861, de sidste fra 1877. I venstre spalte fortegnelse over nyopførte bygninger pr. april 1877 efter en brand i 1875, hvor det meste af gården nedbrændte. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=15062305#186399,31576642

En grundplan af den oprindelige gård som den så ud i 1875 blev indtegnet i Møns Branddirektorats Brandtaksationsprotokol for Møn, s. 263-265.Nøgleord: ildebrand