Revyer

Revyer på badehotellet Søvang omkr. 1916

Omkring 1916 fik hotellet ny ejer, Svendsen, og da det på denne tid var meget populært at tilbringe ferie ”på landet”, fik Søvang en storhedstid.

Der indførtes i denne periode revyer på badehotellet - bl.a. under ledelse af Emmy Hjarne. Hun havde en kendt bror, nemlig forfatteren og marinemaleren Christian Bogø. I forbindelse med en sommerrevy i 1918 brugte han en af datidens populære sange ”Den slemme måne” - og skrev teksten ”Bogøs pris”. En sang, der lever i bedste velgående på Bogø. Den er trykt i sangbogen Bogøsange.

Bogø Revy 1973-2015

I foreningens Årsskrift 2017 (udg. marts 2018) er der en artikel af Freddy Jørgensen om Bogørevyerne i nyere tid. Nede i bunden af denne side er der tekster til nogle af sangene fra de tidlige revyer.

I Bogø Sportstidende inviterede Bogø Idrætsforening i forsommeren 1973 til den første Bogørevy i nyere tid. Bekendtgørelsen lød således:

LØRDAG DEN 9. JUNI 1973, kl. 18.00 

Aftenens program starter med fællesspisning i Skovpavillonen. Der er her mulighed for at få den rigtige optakt til en dejlig aften. Der vil blive arrangeret lystige fællessange, så der skulle være fine chancer for hurtigt at komme i godt humør. Smørrebrød kan bestilles på Bogø Kro, tlf. 794006, senest den 5. juni.

Bogø Revy kl. 20.00. En ny ting, som vi håber får så stor succes, at der også bliver basis for at lave en sådan i årene fremover. 

Bogørevyen, som er meget lokalt præget, har fået tekster fra Ravnsted Larsen, Poul Hansen, E. Tronie Hansen og Jens Anton Nielsen. Det musikalske akkompagnement står Allan Andersen for. Medvirkende er Anja Karolak, Lone Houmøller, Jelle Jørgensen, John Nielsen, Jens A. Nielsen, Carl Hansen, Poul Hansen, Aksel Breitenstein og Peter Mikkelsen. Revyen bliver instrueret af Lone Raymund. Det er ikke de bedste scenemæssige forhold at opføre revy under. Vi beder derfor de personer, der ikke har deltaget i fællesspisningen, forsøge at komme så præcis som muligt, idet det ellers vil kunne skabe visse lydmæssige forstyrrelser. Men kom og overvær premieren på denne den første Bogø Revy. 

Efter revyen spiller Allan og Tage op til dans, som slutter kl. ?, så lad os håbe, der ikke bliver tåge. Ganske simpelt hen en aften De skal deltage i. Tag venner og bekendte med, og lad os genopleve gamle dage i Skovpavillonen. 

Revy i Skovpavillonen 1973 - en ny begyndelse

Medvirkende var Anja Karolak, Lone Houmøller, Jelle Jørgensen, John Nielsen, Jens A. Nielsen, Carl Hansen, Poul Hansen, Aksel Breitenstein og Peter Mikkelsen. Revyen blev instrueret af Lone Raymund

Et par af sangteksterne til de tidlige revyer ligger i slutningen af denne side. Bl.a. slutsangen til 1973-revyen.

Poul Hansen

Aksel Breitenstein, Anton og ved klaveret Allan Andersen

Jelle Jørgensen

Aksel Breitenstein sang "Men vi må jo ikke for Hother". Tekst og melodi ligger i bunden af siden.

Revy i Skovpavillonen 2008

Andenopførelsen, 12. maj 2008

Del 4 varer 17 minutter

Revy i Skovpavillonen 2009

Andenopførelsen, 1. juni 2009

Jørgen Houmøller og Freddy Jørgensen

Freddy Jørgensen gi'r den som pastor Herler

I revyen 2009 var det vel uundgåeligt, at der måtte være et nummer om Bogø Havetraktorforening.

I august 2008 var Bogø Havetraktorforening blevet stiftet. Det var ikke gået stille af.

Denne video, 2009, del 1, varer ca. 28 minutter. Den er optaget ved revyens 2. opførelse, 1. juni 2009.

Denne video, 2009, del 2, varer ca. 28 minutter. Den er optaget ved revyens 2. opførelse, 1. juni 2009.

Denne video, 2009, del 3, varer ca. 28 minutter. Den er optaget ved revyens 2. opførelse, 1. juni 2009.

Revy i Skovpavillonen 2011

Sketch med Martin Hansen.

Revy i Skovpavillonen 2013

Introsang, ca. 2 minutter

PET og Helle 1 - Arnfred 1

Årets juleby, ca. 6 minutter

Sejlklubben arver bankboks, 15 minutter

Tartelet, 11 minutter

PET og Helle, Arnfred, 12 minutter

Tartelet, sørøver, 12 minutter

PET-sangen, 15 minutter

Revy i Skovpavillonen 2014

Fotos af Jørgen Stæhr.

Fotos af Jørgen Stæhr.

En kongelig sketch. Dronning Margrethes og prins Henriks gæstevisit på Bogø blev et emne i 2014-revyen. Her i Hanne Stæhrs og Michael Hybschmanns udgave. Videoen varer 8 minutter på YouTube.

Revy i Skovpavillonen 2015

Westerntema

Foto af Kresten Fjord.

Foto af Kresten Fjord.

Foto af Kresten Fjord.

Slutsangen til revyen i 1973

Jeg er den der slutte skal revyen

Skrevet til Bogørevyen 1973, sandsynligvis af J.V. Ravnsted-Larsen • 

Mel.: I den gamle pavillon  •   Hør klaverakkompagnement

 

Jeg er den der slutte skal revyen 

de muntre sange 

er nu serveret 

og vi håber alle har sig moret

og nu i koret 

vil tage del

når vi slutter af med en lystig sang

her i skovens pavillon. 

Vi drømmer nu om gamle dage her i Bogø skov 

hvor det gik så lystigt til

vi sang og dansed’, drak og grined’ hele natten lang 

når i skoven her var bal 

vi pinsefest og grundlovsfest har fejret 

selv om vi tit uheldig var med vejret 

om sol, om regnvejr det er ikke sagen 

her i skovens pavillon. 


Når vi færdig er med vores spas her 

vi rydder gulvet 

og Allan spiller 

og vi tror, at alle vil sig svinge  

i bossanova 

og wienervals 

alle synger med så taget løfte sig 

her på skovens pavillon. 

Så drømmer vi om gamle dage her i Bogø skov 

osv., osv.


Vi pinsemorgen vandrer stille hjemad 

med armen krummet 

om pigens liv.

Solen danser lystigt rundt på himlen 

og mens det dages 

vi klemmer blidt 

pigens slanke liv, runde bløde form 

her i skovens stille fred.

Vi drømmer så om gamle dage her i Bogø skov 

hvor det gik så lystigt til 

vi sang og dansed’, drak og grined’ hele natten lang 

når i skoven her var bal

vi pinsefest og grundlovsfest har fejret 

selv om vi tit uheldig var med vejret 

om sol, om regnvejr det er ikke sagen 

her i skovens pavillon.

"Men vi må jo ikke for Hother" 

Skolesagen ved revyen i 1973
Aksel Breitenstein sang "Men vi må jo ikke for Hother!" ved Bogø Revy i 1973.

Men vi må jo ikke for Hother!

Mel: Men det må jeg ikke for Moar! 

 

Undervisningsministeriet de drøfter dag og nat, 

folkeskolen reformeres det er nat med pjat, 

nymoderne tanker luftes både her og der, 

nye fagområder dukker frem og de blir fler. 

Vi skal være helt moderne i vor undervisningsstil, 

men det må vi ej for ministeren, 

vi skal lære børnene en masse nyt på mindre tid, 

men det vil vore lærere ikke, 

børnene skal lære både dansk og tysk og engelsk sprog, 

de skal terpe håndarbejde, læse Mangors kogebog, 

lærerinderne skal være klædt som Eva var engang, 

når de læser om erotikken.


På Bogø er problemer med at fylde skolen op, 

der er ikke nok af børn, så nu si’r sognet stop, 

rationalisering må der til hvis det skal gå, 

der skal undervises både store børn og små. 

Skolerådet vil ha’ lukket skolen, børnene sendt til Møn, 

men det vil vi ikke på Bogø. 

Vi vil ha' vor skole som vi hidtil altid selv har haft, 

men det må vi ikke for Hother. 

Vi var samlet til et møde for at drøfte denne sag, 

bølgerne gik højt de løfted’ næsten skolens tag, 

man blev enig om protesttog, hele Bogø gik til Møn 

for at gi' borgmesteren adressen.


Der blev snakket op, og der blev snakket ned, 

skolekommisionen vakled rundt i angstens sved, 

en vil have dit, en anden ønsker dat, 

resultatet blev et kompromis, så nu må vi ta' fat, 

vi vil stadig have skolen den skal være helt intakt, 

men det må vi ikke for Hother, 

vi vil gerne have småbørnsskole, store skal til Møn, 

men det må vi ikke for Hother, 

vores ønske er at børnene undervises her på øen, 

vi har førhen altid klaret dette uden hjælp fra Møn, 

sammenholdet her på  Bogø skal sin prøve nu bestå, 

men vi må jo ikke for Hother.

 

Bogø er stedet, hvor alt kan passere

Sang fra en af de tidlige Bogørevyer

Måske allerede fra 1973? Den indledes med, at sommerhusbyggeriet får et lille hib. Uddeler Jensen er gået på pension, pibefabrikken har lukket og fodboldholdet kan ikke få bolden i kassen. Til gengæld løber travhesten Osman Bogø med hele butikken.

På Bogø en festlig revy i dag

Også her en sang fra en af de tidlige Bogørevyer. 

Melodien er måske bedre kendt som "Til pinse, når skoven bli'r rigtig grøn".


Emneord: underholdning, forlystelser, fornøjelser