Forsamlingshuset

Bogø Forsamlingshus blev opført på initiativ af Bogø Fremskridtsforening, der blev stiftet i 1886. Stiftelsesprotokollen er bevaret i Bogø Lokalhistoriske Arkiv.

Ifølge en avisannonce blev bygningen indviet med et bal i 1896.

Loppemarked

Anne Lise Hansen (f. Stub, 1941), Ena og Ulla i gang med arrangementet ved Loppemarked 2013 i Forsamlingshuset. Vægmalerierne er der mere om nedenfor. De to små vægmalerier i nicherne på langvæggen til venstre er nok udført et års tid efter det store maleri på endevæggen, som er fra 1992.

Biograf

I operatørrummet på 1. sal er filmrepertoiret fra et tidspunkt i 1940'erne kradset ind i væggens metalbeklædning. Der blev vist film som "Svømmepigen", "Soldaten og Jenny", "Gennem ild og vand", "Tarzans hemmelige skat", "I de lyse nætter", "Canadas sønner", "Jeg har elsket og levet", "En pige med planer" (et "vittigt og spændende kriminallystspil") og "Landevejskroen".

Dilettant

Fester

Anna Madsen var en af kogekonerne ved Jens P. Larsens 80-års fødselsdag i Forsamlingshuset. Billedet er fra Alice Madsens samling.

I køkkenet stod i hvidt Inge Nielsen (Sølyst), Anna Madsen og Erna Galle. Serveringen tog Jenny Nielsen (siddende) og Elva Rasmussen sig af. Anledningen var Jens P. Larsens 80-års fødselsdag i 1966. Billedet er fra Alice Madsens samling.

Julebal

Flere af øens foreninger arrangerede juleballer i forsamlingshuset.

Således f.eks. i 1962, da Bogø Husmandsforening indbød sine medlemmer med tilrejsende gæster til juletræ og bal i forsamlingshuset. Danselærer Frydensberg fra Vordingborg kom og legede med børnene, og bagefter spillede Svend Aage Rasmussens orkester op til bal.

Udsmykning

Vægmaleriet på den store sals endevæg er udført af Lotte Hacke, Lotte Hilden, Karin Mølgård, Benthe Pihl og Joy Wiehe Raun. 1992. To mindre malerier i nicher på langvæggen er formentlig malet et års tid senere.

Den kloge dronning, der sår bog for at narre kongen af Vålse, er malet af Lotte Hilden.

Vægmaleriet er signeret af Lotte Hacke, Lotte Hilden, Karin Mølgård, Benthe Pihl og Joy Wiehe Raun. 1992.

Buste af Christen Berg, "udført og skænket af Jakob Drejer".

Drift

Bestyrelse 1939

Efter generalforsamlingen den 4. april 1939 kom bestyrelsen til at bestå af:

 • Vilhelm Larsen, formand

 • Aage Hansen (Klog)

 • Andreas Breitenstein

 • Aksel Ungermand

 • P. J. Hansen

 • Ernst Aalborg

 • Karl Bogø

 • V. Steffensen, revisor

Bestyrelse 1941

Efter generalforsamlingen den 11. juni 1941 kom bestyrelsen til at bestå af:

 • Vilhelm Larsen

 • Aage Hansen (Klog)

 • Andreas Breitenstein

 • Aksel Ungermand

 • Ernst Aalborg, revisor

 • Karl Bogø

 • Jens Christensen

 • Johannes Larsen

Bestyrelse 2007

Ved bestyrelsesmødet den 17. september 2007 konstituerede bestyrelsen sig således:

 • Mariann Paarup, formand

 • Lars Muus, næstformand og økonomi

 • Anne Lise Hansen, kasserer

 • Ove Paarup, sekretær og økonomi

 • Bent Noer, byggeudvalg

 • Jens Nielsen, byggeudvalg

 • Vagner Pedersen, byggeudvalg

Bestyrelse 2017

 • Formand Lars Muus

 • Næstformand Lars Erik Nielsen

 • Kasserer Ulrik Bonnerup

 • Sekretær Henrik Dunk Saxnæs

 • Bestyrelsesmedlem Dorte Brunø

 • Bestyrelsesmedlem Henrik Duch

 • Bestyrelsesmedlem John Konggaard Hansen

 • Suppleant Preben Pedersen

 • Suppleant Hans F. Thomsen

Fra den hedengangne garderobe på 1. sal