Grønsundvej

Grønsundvej på luftfoto fra 1971

Ved indvielsen i 1943 af Bogødæmningen og det nye færgeleje ved Lindebroen var Grønsundvej blevet ført fra dæmningen til havnen. Det er den linjeføring, som ses på dette foto. I starten af 1978 begyndte arbejdet med konstruktionen af Farødæmningen, og Grønsundvej blev nu ført videre fra Bogø Havn til Farø. Mellem Bogø Hovedgade og Fruekildevej er første fase af sommerhusbyggeriet gennemført. Luftfoto: Geoplan

Grønsundvej 591 - Holmegård

Sylvest Jensen Luftfoto, 1961. Dele af stråtaget er blevet udskiftet, og der er kommet kvist på stuehuset. Det Kongelige Bibliotek.

1946: Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946.

Grønsundvej 600 - Gundernæs

1946: Beskrivelse i Kjeld G. Spilcker (red.). Lolland-Falster, Fejø, Femø, Askø og Bogø, bd. 3, Odense 1946. Ejerens døbenavn var Sinius Holm Hansen.

Grønsundvej 602 - Kragelundgård

Kragelundgård på et Sylvest Jensen luftfoto fra 1949. Grønsundvej 602. Vejen blev etableret mellem dæmningen og havnen i 1942-43. Først i 1979 blev Grønsundvej ført videre fra havnen til Farø.

Grønsundvej 604 - Stormgård

Stormgården på luftfoto fra 1939. Vejen gik på dette tidspunkt nord om gården. Sylvest Jensen luftfoto, (via dette link kan der zoomes ind på gårdspladsen). Det Kongelige Bibliotek - Danmark set fra luften.

Fotografisk kopi af gårdmaleri af Stormgården, modtaget fra Alice Madsen. Malet i næsten samme vinkel som luftfotografiet ovenfor. Kan dateres før 1940, det år, da det gamle stuehus blev revet ned for at vige pladsen for et stuehus i bungalowstil.

Grønsundvej 605

Odense Luftfoto, 1951. Lynaflederen er monteret efter 1950, da man fik noget at tænke over ved lynbranden på Steffensminde.

I den lille ring ligger Grønsundvej 605, i den store ring Billernes gård med mølle. Høje målebordsblade, opmålt i 1888.

Ved den lille røde prik ligger Grønsundvej 605. Høje målebordsblade, opmålt i 1888.

Grønsundvej 607 - Nybygård

Nybygård. Grønsundvej 607, 18 tdr. land. Se Spilcker, III, 1946, s. 672. Sylvest Jensen luftfoto, 1939


Grønsundvej 608 - Jørgensminde

Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Grønsundvej 610

Vesterskovgård

Grønsundvej 613

Stæhrgård

Grønsundvej 615

Billernes gård

Tv. en lille mølle på marken nord for Billernes gård. Ovenfor er den nye Grønsundvej lagt ind med gult over et gammelt kort, hvor møllens placering i forhold til gården og den nye vej kan ses.

Billernes gård fra havesiden i 1947.

Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.

Grønsundvej 616

Grønsundvej 617

Albrektgård

Grønsundvej 618

Wilckengård

Sylvest Jensen Luftfoto, 1949. Det Kongelige Bibliotek.